Beiskolázás 9. évfolyamra
Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium oldalán!

A világban zajló változások folyamatos nyitottságot és alkalmazkodást kívánnak a diákoktól, ezért fontosnak tartjuk, hogy megszülessen bennük személyes fejlődésük igénye. Célunk az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, elfogadtatása. Nemcsak az oktatási rendszerben megszerzett ismeretekre érvényes ez az cél, hanem a kevésbé szabályozott keretek között (non-formális formában) megszerzett tudásra, illetve a mindennapi életben (informális formában) tanult ismeretek esetében is. Feladatunk diákjaink egyéni fejlődésének támogatása, a hátrányok csökkentése, megszüntetése és a tehetség kiteljesedésének segítése.

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a személyre szabott tanulási módszerek megismertetését és alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak információkhoz jutni, legyen élmény számukra az új ismeret felkutatása, hasznosítása, és mindezt kritikusan gondolkodva és értékek mentén döntést hozva tegyék meg.

Különös érzékenységgel figyelünk tanulóink kudarcaira: igyekszünk őket felkészíteni és megerősíteni, hogy kudarcaikat is tanulási helyzetként tudják megélni, és újult erővel és lendülettel folytassák életüket.

A diákjainkkal eltöltött minőségi idő lehetővé teszi számunkra egymás értékeinek megismerését. Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk egy csiszolatlan gyémánt, amelyet az itt töltött évek alatt a nevelői munkánk és a kollégiumi közösségi élet formál.

Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!

„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”
Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Iskolánk hivatalos neve:
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 12.
Tel.: 47-521-104

Igazgató:
Sebes Péter

Iskolalelkészünk:
Galo Gábor

Római katolikus főesperes:
Kecskés Attila

Általános igazgatóhelyettes:
Szaláncziné Tamás Ilona

Szakmai igazgatóhelyettes:
Bihari Sándorné

E-mail cím: [email protected]

OM azonosító: 201594

Fenntartó:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Az adatvédelmi feladatokat ellátó egyházmegyei adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Kós Gergő
adatvédelmi tisztviselő
Email-cím:
[email protected]
[email protected]
Tel.: +36/30/776-0372 (iroda)

Regisztrált Tehetségpont logó

Pénziránytű Iskola logó

Cisco Networking Academy logó

ECDL/ICDL logó

Erasmus+ logó

Dátum: 2021. 01. 08 07:58:25 Szerző: nadori95

Tájékoztatás a digitális oktatás 2021. február 1-ig történő meghosszabításáról.

Dátum: 2020. 11. 30 16:14:42 Szerző: nadori95

Dátum: 2020. 11. 29 16:43:03 Szerző: nadori95

Dátum: 2020. 11. 15 09:45:02 Szerző: nadori95

In memoriam Brandhuber János  

S a szeretet nem szűnik meg soha.
(1Kor13,8)

Brandhuber JánosBrandhuber János – szülei első gyermekeként – 1948. május 24-én született Pest megyében, a sváb telepesek által alapított Pilisszentiván községben. Édesapja lakatos mester volt, édesanyja háztartásbeli. Itt élte a falusi gyermekek vidám és szabad életét, amiről sokszor nosztalgiával mesélt tanítványainak és kollégáinak is. Általános iskolai tanulmányait is itt, szülőfalujában végezte. Már ebben az időszakban is sokat olvasott. Hálás szívvel beszélt egykori igazgatójáról, aki a számtan mellett sok minden másra is megtanította, például sakkozni. Sakktudását olyan szintre emelte, hogy 1965-ben már a megyei első osztályban versenyezhetett.

A középiskolában, a Földes Ferenc Kereskedelmi Technikumban Budán, elsősorban a szakmai tárgyak érdekelték: a könyvvitel, az áruismeret, de – mindamellett, hogy németül jól beszélt – az orosz nyelvet is szívesen tanulta. 1966-ban a sikeres érettségi után szinte egyenes út vezetett a közgazdasági egyetemre. Igaz, a tanulmányok megkezdése előtt Hódmezővásárhelyen tizenegy hónapos sorkatonai szolgálatot kellett teljesítenie.

Elmondása szerint az öt egyetemi év a közgazdász tanári szakon igen hamar elrepült. Az utolsó évet már egyéni levelezőként fejezte be, közben kikerült a sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskolába – vagy ahogy a helyiek ma is nevezik, a KERI-be – tanítani. 1971-ben ugyanis a dékáni hivatalban összefutott az akkori igazgatóval, aki az ország északkeleti csücskébe „csalta”. Házas emberként érkezett és az első időszakban az iskola épületében lakott családjával. Beosztott tanárként egy évtizedet töltött el az intézményben, Olyan tanár volt, akitől nem csak közgazdasági ismereteket lehetett tanulni, hanem emberséget is. Ebben az időszakban több közgazdasági tantárgyat tanított, így üzemgazdaságtant, politikai gazdaságtant, tervezést, szakmai gyakorlatokat, ügyviteltechnikát és statisztikát. Osztályfőnökként két nappali és három levelező tagozatos osztályt vezetett az érettségi vizsgáig. Nagyon szerette a diákjait, akiknek a sorsa akkor sem lett közömbös a számára, amikor azok kikerültek az életbe.

Munkatársaihoz való jó viszonyára, nyitottságára, szakmai igényességére, stratégiai szemléletére, kiváló kommunikációs és hatékony problémamegoldó képességére hamar felfigyelt Sarkadi Antal igazgató, aki 1980-ban kinevezte igazgatóhelyettesnek. A szakképzési feladatok irányítását kapta feladatul. Ez a tevékenység újabb egy évtizedet ölelt fel.

1990-ben, a rendszerváltás idején ő is „váltott”, a nyugállományba vonult Sarkadi Antalt váltotta az igazgatói székben. A KERI igazgatója lett és a tantestület támogatásával négy cikluson keresztül, közel 21 évig vezette az intézményt.

Időközben továbbképzésére is gondolt, közoktatás-vezetői, kétéves, másoddiplomás képzésben vett részt a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás-vezetői szakán.

Igazgatása alatt sokat fejlődött az 1911-ben alapított patinás intézmény, Igazgatósága kezdetén volt kétszáznyolcvan tanulóval szemben az ezredfordulón már több mint hatszázan koptatták az iskola padjait. Mindez a képzési profil bővítésének és az érettségi utáni szakképzés beindításának lett a következménye. Felismerte, hogy a számítástechnikai ismeret és a nyelvi tudás fontos a gazdasági-pénzügyi pályán történő érvényesüléshez. Kezdeményezésére a Miskolci Egyetemmel karöltve posztszekunderi képzések indultak az iskolában.  

Az általa vezetett intézmény szakmai sikerességét az is jelzi, hogy a szakmai-tanulmányi versenyeken minden évben volt országos döntős résztvevője az iskolának.

Az intézményvezetői munkája mellett természetesen maga is részt vett a nevelő-oktató munkában. Az óráin nem csupán száraz tényanyagot közölt, hanem élményszerűvé tette mindezt példákkal, személyes megjegyzéseivel, különleges humorával. Így lett sokak számára példakép, s hatására is választották többen a közgazdász pályát vagy a pedagógushivatást.

Hogy miért volt sikeres pedagógus és vezető? Elsősorban azért, mert nem felejtette el, hogy diák is, meg beosztott tanár is volt. Ez az empátia biztosította a szükséges összhangot számára. Egy alkalommal elmondta, hogy ezen a pályán a legnagyobb siker, amit egy pedagógus kaphat, az a gyerekek szeretete, hogy többet kap tőlük, mint amit ő adni tud. Ez tartotta Újhelyben.

Kollégaként is rendkívüli ember volt. Sok mindent kaptunk tőle: odafigyelést, biztatást, segítséget, a nehéz pillanatokban egy-egy kedves gesztust.

Igazgató úr a KERI fennállásának 100. évében vonult nyugdíjba, de nem szakad el...

...
Dátum: 2020. 11. 02 14:52:11 Szerző: nadori95

Csengetési rend

0. óra 7:00 - 7:40
1. óra 7:45 - 8:30
2. óra 8:40 - 9:25
3. óra 9:40 - 10:25
4. óra 10:35 - 11:20
5. óra 11:30 - 12:15
6. óra 12:25 - 13:10
7. óra 13:15 - 14:00
A délutáni órák
8. óra 14:15 - 14:55
9. óra 15:00 - 15:40
10. óra 15:45 - 16:25
11. óra 16:30 - 17:10
12. óra 17:15 - 17:55
13. óra 18:00 - 18:40
14. óra 18:45 - 19:25

Pályázataink

Erasmus+ logó

 Nemzeti Tehetségprogram logója

Órarend

Aktuális órarend megtekintéshez kattitson az alábbi képre!

Mit kinál iskolánk?

• egyedi hangulatot, rendezettséget,
• szép és tiszta környezet,
• egyediek és újszerűek pedagógiai programjaink,
• közösségi programokat,
• iskolaotthonos programot,
• mozgásterápiát,
• nyugodt körülményeket a tanuláshoz,

Tovább!

Elérhetőségünk

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

H-3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 12.
(+36-47)521-104
(+36-47)521-055
info [kukac] katolikuskeri.hu
Postai cím: H-3981 Sátoraljaújhely, Pf. 43.

Honlap: www.katolikuskeri.hu

Intézményvezető: Sebes Péter

Írjon online!

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2024 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.042 másodperc alatt készült el 82 lekéréssel.
Memória használat: 482.8 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01