Beiskolázás 13. évfolyamra
(érettségi utáni képzés)
Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium oldalán!

A világban zajló változások folyamatos nyitottságot és alkalmazkodást kívánnak a diákoktól, ezért fontosnak tartjuk, hogy megszülessen bennük személyes fejlődésük igénye. Célunk az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, elfogadtatása. Nemcsak az oktatási rendszerben megszerzett ismeretekre érvényes ez az cél, hanem a kevésbé szabályozott keretek között (non-formális formában) megszerzett tudásra, illetve a mindennapi életben (informális formában) tanult ismeretek esetében is. Feladatunk diákjaink egyéni fejlődésének támogatása, a hátrányok csökkentése, megszüntetése és a tehetség kiteljesedésének segítése.

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a személyre szabott tanulási módszerek megismertetését és alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak információkhoz jutni, legyen élmény számukra az új ismeret felkutatása, hasznosítása, és mindezt kritikusan gondolkodva és értékek mentén döntést hozva tegyék meg.

Különös érzékenységgel figyelünk tanulóink kudarcaira: igyekszünk őket felkészíteni és megerősíteni, hogy kudarcaikat is tanulási helyzetként tudják megélni, és újult erővel és lendülettel folytassák életüket.

A diákjainkkal eltöltött minőségi idő lehetővé teszi számunkra egymás értékeinek megismerését. Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk egy csiszolatlan gyémánt, amelyet az itt töltött évek alatt a nevelői munkánk és a kollégiumi közösségi élet formál.

Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!

„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”
Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Iskolánk hivatalos neve:
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 12.
Tel.: 47-521-104

Igazgató:
Sebes Péter

Iskolalelkészünk:
Galo Gábor

Római katolikus főesperes:
Kecskés Attila

Általános igazgatóhelyettes:
Szaláncziné Tamás Ilona

Szakmai igazgatóhelyettes:
Bihari Sándorné

E-mail cím: [email protected]

OM azonosító: 201594

Fenntartó:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Az adatvédelmi feladatokat ellátó egyházmegyei adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Kós Gergő
adatvédelmi tisztviselő
Email-cím:
[email protected]
[email protected]
Tel.: +36/30/776-0372 (iroda)

Regisztrált Tehetségpont logó

Pénziránytű Iskola logó

Cisco Networking Academy logó

ECDL/ICDL logó

Erasmus+ logó

Diákönkormányzat bemutatkozó

Dátum: 2021. 09. 19 18:29:57 Szerző: nadori95

Bemutatkozik a Katolikus Keri Diákönkormányzata

A Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium mindig is híres volt aktív diákéletéről. A mindenkori iskolavezetés és a Keri pedagóguskara a múltban és a jelenben is fontosnak tartja, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskola falain belül, de azon kívül is igyekszünk tartalmas programokat szervezni a diákoknak. Ebben nagy szerepet játszanak a diákok is, hiszen az ifjúsági szervezeteken keresztül megvalósíthatják saját ötleteiket, és érdekérvényesítés terén is eredményesebbek lehetnek. Ebben segít nekik A Keri zöld DÖK, vagyis az iskola megújult diákönkormányzata.

A szervezenek jelenleg 36 fő diák és három oktató tagja van, hiszen minden osztály képviselteti magát 2-2 fővel. Ez a tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervezete, amelynek munkája igen sokoldalú:

  • véleményezési és javaslattevési jog az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben
  • döntések előkészítésében való részvétel jog
  • egyetértési és jóváhagyási jog az iskolai szervezeti és működési szabályzat megalkotásakor és módosításakor
  • dönthet egy tanítási nap programjáról, ez általában a fordított nap.

A diákönkormányzat azonban a diákok kulturális és szabadidős tevékenységének szervezésében vesz részt: gólyadélután, palántaavató, fordított nap, Szent István -nap stb. Ezen kívül segítik az iskolaújság megjelenését és szerkesztik az iskolarádió műsorát.

Mivel a diákönkormányzat saját költségvetéssel rendelkezik, lehetősége van a tanulók támogatására és jutalmazására, programok finanszírozására is.

Célunk, hogy diákvezetőink rendszeresen részt vesznek a helyi, megyei, országos diákközgyűléseken, fórumokon, továbbképzéseken, egyházi programokon. Az idei tanévtől kiemelten kezeljük a fenntarthatóság és környezettudatosság témáját, programjaink nagy részét e témakörben tervezzük megvalósítani. Ezek mellett a testi-lelki egészség és a hitélet is fontos szerepet játszanak majd a Keri diákönkormányzatának működésében.

A 2021/2022-es tanévben a Diákönkormányzat elnöke Klubert Bálint 12.C osztályos tanuló, a Diákönkormányzat- segítő tanár pedig Pongó Barbara tanárnő lesz.

   

Csengetési rend

0. óra 7:00 - 7:40
1. óra 7:45 - 8:30
2. óra 8:40 - 9:25
3. óra 9:40 - 10:25
4. óra 10:35 - 11:20
5. óra 11:30 - 12:15
6. óra 12:25 - 13:10
7. óra 13:15 - 14:00
A délutáni órák
8. óra 14:15 - 14:55
9. óra 15:00 - 15:40
10. óra 15:45 - 16:25
11. óra 16:30 - 17:10
12. óra 17:15 - 17:55
13. óra 18:00 - 18:40
14. óra 18:45 - 19:25

Pályázataink

Erasmus+ logó

 Nemzeti Tehetségprogram logója

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2024 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.041 másodperc alatt készült el 76 lekéréssel.
Memória használat: 474.77 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01