A NÕI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAMON VÉGZETT NÖVENDÉKEINK

1916-1945

Kigyûjtötte: Naár János

Gyorskeresõ: 1925- |1930- |1935- |1940- |1945- |

1916

(osztályfõnök: Dr. Visegrádi János)

1917

(Dr. Visegrádi János)

1918

(Dr. Visegrádi János)

1920

(Dr. Visegrádi János)

Berkovits Margit

Bognár Olga

Bolmann Eszter

Burger Elza

Deutsch Erzsébet

Ehrenfeld Irén

Ehrmann Anna

Encsy Ilona

Fedor Margit

Fried Erzsébet

Fuchs Margit

Fûzi Margit

Gecsey Sarolta

Glück Etel

Hajós Ilona

Hartstein Mária

Hegedeõs Klára

Hirsch Lujza

Hommer Anna

Kiss Katalin

Klein Berta

Klein Elza

Kmetzó Jolán

Krucsay Gizella

Lõw Sarolta

Lõwe Sarolta

Lukács Erzsébet

Markovits Lenke

Molnár Júlia

Németh Margit

Ocskay Sarolta

Pauliczky Ilona

Princz Etelka

Réz Aranka

Rosenbaum Margit

Rothbart Etel

Rothbart Ilonka

Ryba Gabriella

Schwartz Ilona

Sohle Etel

Weinberger Berta

Weinberger Mina

Weisz Margit

Zbóján Paula

Weisz Lenke

Bollmann Lujza

Csicseri Vilma

Csuka Hedvig

Deutsch Malvin

Elefánt Szerén

Friedmann Júlia

Friedmann Piroska

Glück Regina

Goldstein Ilona

Groszman Frida

Hajós Ella

Iván Mária

Katz Cecilia

Katz Karola

Katz Sarolta

Klein Jolán

Kohn Jolán

Ligeti Ida

Mihalcsik Mária

Neumann Etel

Német Róza

Oroszi Mária

Perimutter Erzsébet

Schleier Margit

Schönstein Irén

Schuster Ilona

Schwarzbart Aranka

Stern Anna

Stern Ella

Stern Erzsébet

Safir Erzsébet

Takács Paula

Tóth Mária

Waller Erzsébet

Waller Klára

Weinberger D. Sarolta

Weinberger J. Sarolta

Zombory Anna

Zsolczay Erzsébet

Ztankó Jolán

Altmann Piroska

Berger Malvin

Both Gizella

Bottka Aranka

Burger Berta

Buger Szerén

Dudás Irén

Erdélyi Jolán

Feuerstein Bella

Feuerstein Margit

Fried Margit

Friedmann Margit

Gáll Margit

Grosszer Jolán

Grósz Frida

Haas Erzsébet

Hazai Blanka

Heisler Szerén

Huszti Margit

Kindermann Ilona

Kimák Etelka

Kmetzó Irma

Koch Erzsébet

Kovács Etelka

Kún Erzsébet

Lachmanovits Elza

Lehner Irén

Lévay Adél

Lõwinger Helén

Marossy Jolán

Málnási Margit

Mogyorossy Anna

Reichard Berta

Róth Erzsébet

Schwarcz Ilona

Schwarcz Etelka

Schvarcz Rózsi

Spiró Mariska

Steinberger Frida

Szõke Emma

Tárczy Erzsébet

Taub Sarolta

Weinberger Ottilia

Weisz Ilona

Weisz Gizella

Wolf Erzsébet

Bánfalvy Valéria

Beregszászy Irén

Borza Erzsébet

Burger Klára

Czukermadl Róza

Fenyvessy Mária

Ferenczy Dóra

Frischmann Etel

Gottlieb Sarolta

Grünfeld Erzsébet

Jászai Matild

Keller Gizella

Kellner Anna

Käsztenbaum Jolán

Klein Gizella

Khon Anna

Lang Jolán

Lehner Aranka

Magyar Ilona

Mátyás Erzsébet

Neumann Sarolta

Perlstein Margit

Schwarcz Szidónia

Schwarcz Teréz

Spiegel Adél

Szabó Ilma

Szabó Ilona

Szenes Margit

Szokol Gabriella

Tálos Júlia

Ullrich Zsuzsána

Weiner Gizella

Weinberger Erzsébet

Weisz Regina

1924

(Dr. Visegrádi János)

1925

(Mathisz József)

1927

(Dr. Visegrádi János)

1928

(Csippék Béla)

Arnótfalvy Róza

Berenczy Ida

Branszky Anna

Béres Mária

Dani Margit

Domján Aranka

Fekete Erzsébet

Gajdosi Mária

Haraszthy Lujza

Kállay Mária

Kiss Jolán

Kisfaludi Juliska

Kérészy Emma

Madarász Irén

Nahm Anna

Silberman Ilona

Szirmay Sarolta

Szuchozsa Margit

Vay Anna

Vitek Mária

Adelsberger Katalin

Bodnár Margit

Bodnár Márta

Deutsch Erzsébet

Dudinszky Ilona

Gál Anna

Grûnhut Sára

Koppon Gizella (neve „Udvardy”-ra változott)

Kõszeghy Ilona

László Anna

Mocznik Olga

Nahm Mária

Órás Margit

Róth Rózsi

Schwarcz Szeréna

Steiner Rózsi

Szombathy Irén

Walter Vali

Veress Kornélia

Wirtschafter Irén

Szõke Margit

Vitt Olga

Weinberger Klára

Deutsch Irén

Handelsmann Jolán

Kis Rózsi

Kornitzer Edit

Lõrincz Ella

Osvald Edit

Rappaport Edit

Szentgyörgyi Katalin

Szõke Edit

Zajdák Josephin

Baum Ibolya

Boros Mária

Gutmann Elza

Heimlich Irén

Hubai Ilona

Kiss Ida

Kiss Zsófia

Klein Margit

Kovács Borbála

Kornitzer Anna

Lányi Mária

Papp Aranka

Rozs Klára

Schmidt Magda

Szilágyi Lujza

Varga Klára

1929

(Józsa Imre)

1930

(Csippék Béla)

1931

(Csippék Béla)

1932

(öthónapos kereskedelmi tanfolyam)

Densz Ilona

Fischer Lídia

Grosz Rózsa

Gottlieb Erzsébet

Kaczián Ilona

Karakó Margit

Karmiol Ella

Kérészy Katalin

Klein Aranka

Meczner Anna

Weisz Irén

Bazsó Etel

Bein Ilona

Felbermann Róza

Friedmann Lídia

Grün Hajnal

Majoros Irén

Markovics Piroska

Nemes Izabella

Opmann Magdolna

Pasztircsák Margit

Strausz Aranka

Primche Irén

Kreszcankó Ilona

Deme Irén

Éger Vilma

Lányi Olga

Lefkovits Anna

Neufeld Piroska

Perlmutter Ilona

Pituch Ilona

Répássy Kornélia

Schächter Hermin

Segal Erzsébet

Stern Berta

Tichy Anna

Zwas Fanni

Adriányi Magdolna

Baum Ibolya

Baumann Zoltán

Begala József

Csízy Ferenc

Deutsch Edit

Deutsch József

Fendrich Márton

Fried Erzsébet

Friedmann Erzsébet

Friedmann Róza

Glück Béla

Gooszmann Lajos

Handelsmann Irén

Kellner Olga

Klein Ernõ

Krausz Sarolta

Lengyel Irén

Lõwy Katalin

Lõwinger Emil

Magyar Ilona

Neumann Anna

Pékáry Zoltán

Prókay Ilona

Soffer Ármin

Sauber Lujza

Stecher Ella

Szegõ László

Warum Jolán

Weisz Ilona

Weisz Irén

Spitzer Irén

Szegál Regina

1935

(Reviczky Irma)

1936

(I. évf.) Reviczky Irma)

1937

(I. évf.) Farkas Erzsébet)

1937

(II. évf.) Jankura Anna)

Asztalos Berta

Bánkuti (Dolnák) Etelka

Dubay Margit

Grünberger Erzsébet

Kaufmann Klára

Kereszturi Éva Emma

Lengyel Etelka

Plassner Elza

Péterfalvi Ilona

Ritter Sarolta

Székelyföldi Margit

Tóth Jolán Irén

Visegrádi Mária Alice

Betti Márta

Dudás Éva

Elekes Ilona

Facsinay Ilona

Hoboth Sarolta

Homlokos Edit

Horváth Jolán

Isépy Borbála

Kivovics Anna

Kosa Ágnes

Kovács Irén

Kövesdi Irén

Landau Edit

Lengvári Mária

Lengyel Marianna

Majnik Márta

Prerau Anna

Szakall Éva

Szeniczey Mária

Széplaki Katalin

Ardey Klára

Azary Éva

Bányai Etelka

Berkovics Klára

Blitz Klára

Bugyáki Ilona Erzsébet

Dicsák Katalin

Elefánt Márta

Görgey Márta Sára

Hollós Katalin

Illés Magda Irén

Klein Erzsébet

Klein Olga

Koleszár Klára Magdolna

Kovalszky Irén

Lantos Irén Magdolna

Lengvári Anna

Lengyel Márta Katalin

Manheim Erzsébet

Moskovszkv Ilona

Nónai Margit Jolán

Orbán Margit Gizella

Perlmutter Irén

Resetár Olga Mária

Simon Klára

Sinkó Margit

Sulyovszky Éva

Szabó Ilona Mária

Szeles Klára Zsuzsanna

Tarnóy Margit Aranka

Tolnai Katalin Veron

Yadd Margit Mária

Vas Erzsébet

Váraljai Emma Anna

Werner Gizella

Dudás Éva

Elekes Ilona

Homlokos Edit

Horváth Jolán

Kivovics Anna

Kósa Ágnes

Landau Edit

Majnik Márta

Széplaki Katalin

1938

(I. évf.) Neményi Mária)

1938

(II. évf.) Csekõ Irma)

1939

(II. évf.) Csippék Béla)

1940

(I. évf.) Kudlicska Malvin)

Benrád Éva

Békési Ilona

Bódy Olga

Fendrich Erzsébet

Gábossy Ágnes

Goldberger Ibolya

Gottesman Ágnes

Gyüre Lenke

Kubelka Izabella

Lehoczky Katalin Ilona

Oberritter Elvia

Oláh Mária Zsuzsanna

Plassner Helén

Raab Irén

Reskó Klára

Rose Irén

Simoga Ilona

Schwalb Margit

Timár Margit

Vágán Olga

Valler Hajnal

Zoltán Gabriella

Ardey Klára

Berkovics Klára

Görgey Márta Sára

Hollós Katalin

Illés Magda Irén

Lantos Irén Magdolna

Lengvári Anna

Lengvári Mária

Moskovszky Ilona

Rosetár Olga Mária

Simon Klára

Sinkó Margit

Tarnóy Margit Aranka

Békési Ilona

Kubelka Izabella

Oberritter Elvira

Reskó Klára

Timár Margit

Vágán Olga

Bajnai Márta

Bánkuti Olga

Bernáth Julianna

Berta Olga

Bleuer Éva

Bodnár Anna

Brandics Anna

Cserépy Matild

Danielis Gizella

Dobra Amanda

Dobra Katalin

Friedmann Magda

Imregi Katalin

Kiss Jolán

Klein Lívia

Klein Valéria

Krauss Angéla

Lansberger Ilona

Losonci Zsuzsanna

Mártonfalvi Gizella

Mihácz Matild

Molnár Ilona

Onuska Júlia

Pandi Olga

Pataki Éva

Pásztor Ágnes

Péntér Éva

Porcsalmy Piroska

Roth Katalin

Rozs Anna

Sinkó Anna

Szerdahelyi Eszter

Taninecz Mária

Tóth Ilona

Vörös Mária

1941

(I. évf.) Kudlicska Malvin)

1941

(II. évf.) Majnik Márta)

1942

(I. évf.) Zimonyi Vilma)

1942

(I. évf.) Kudlicska Malvin)

Antal Margit

Ambrus Anna

Bajzáth Irén

Beke Piroska

Bodnár Ilona

Boronkay Karola

Bozsik Anna

Bötös Ida

Broda Magdolna

Csordás Ilona

Gáthy Éva

Gulassa Ibolya

Hagymási Malvin

Hajdu Ilona

Juhászcsik Magdolna

Jurtin Etelka

Kaposi Ilona

Karosi Olga

Kelecsényi Olga

Kohut Piroska

Kota Julianna

Krenyitzky Ilona

Kristóf Teréz

Laczi Irén

Lovas Etelka

Orehovszky Erzsébet

Ormos Mária

Patakfalvi Ilona

Rácz Klára

Rilyák Ilona

Schön Éva

Simkó Erzsébet

Szabó Sarolta

Szekeres Magdolna

Széplaki Gizella

Szovák Margit

Tardi Margit

Tárczy Erzsébet

Timák Ilona

Toók Mária Amália

Vaskó Ilona

Vámos Ágnes

Bajnai Márta

Bánfalvi Anna

Bernát Júlia

Berta Olga

Cserépy Matild

Dobra Amanda

Krausz Angéla

Losonci Zsuzsanna

Mihácz Matild

Molnár Ilona

Onuska Júlia

Pandi Olga

Pataki Éva

Pintér Éva

Porcsalmy Piroska

Róth Katalin

Rozs Anna

Sinkó Anna

Szerdahelyi Eszter

Tóth Ilona

Vörös Mária

Árva Katalin

Balcsák Mária

Barilkó Ilona

Berta Magdolna

Bodnár Margit

Dicsi Márta

Dienes Ilona Margit

Egri Marsit

Ehrman Ágnes Klára

Felcsiky Ella Ilona

Garanyi Márta

Geliczky G. Márta

Kalla Gabriella

Kecskeméti Éva

Majoros Éva Etelka

Mátyát Malvin Anna

Mester Ilona Erzsébet

Mogyorósi Piroska

Nagy Irma Germaine

Orendt Éva

Páles Ilona

Pekár Ilona

Petõ Éva Anna

Prisztás Mária

Riczkó Anna

Riczó Lenke

Rimóczi Ilona

Róth Valéria

Serfõzõ Jolán

Séra Irén Etel

Soltész Valéria Margit

Stefán Edit Mária

Sukovich Györgyi

Szabó Erzsébet

Szilvási Anna Berta

Szombathy K. Margit 

Szombathy S. Valéria

Takács Aranka 

Takács Ilona

Tarczali Emília

Varga Emília

Várfalvi Irén

Várfalvi Mária

Bajzáth Irén

Boronkay Karola

Bozsik Anna

Bõtös Ida

Broda Magdolna

Hagymási Malvin

Juhászcsik Magdolna

Kaposi Ilona

Karosi Olga

Kelecsényi Olga

Kóta Julianna

Krenyitzky Ilona

Laczi Irén

Lovas Etelka

Ormos Mária

Patakfalvi Ilona

Rácz Klára

Simkó Erzsébet

Széplaki Gizella

Tárczy Erzsébet

Timák Ilona

Toók Amália

1943

(I. évf.) Gáthy Gézáné dr.)

1943

(I. évf.) Zimonyi Vilma)

1944

(I. évf.) Oberritter Elvira)

1944

(II. évf.) Oberritter Elvira)

Baksay Sarolta

Bernáth Erzsébet

Bukoveczky Gabriella

Ehrmami Éva

Fekete Ilona

Fenyvesi Irén

Fülöp Irén

Goda Irén

Hegyi Erzsébet

Hizsnyik Ilona

Hizsnyik Júlia

Illés Elza

Jurcsó Márta

Kaposvári Jolán

Keresztessy Margit

Kertész Katalin

Kovács Erzsébet

Konyár Klára

Kozma Jolán

Laky Gabriella

Lengvári Borbála

Leczó Ilona

Mátai Edit

Megyesi Elvira

Molnár Klára

Pethõ Ilona

Perge Júlia

Pollák Irén

Rácz Jolán

Román Ilona

Semsey Lenke

Szedliczky Anna

Szénássy Magdolna

Üveges Valéria

Varga Margit

Balcsák Mária

Bodnár Margit

Dicsi Márta

Dienes Ilona

Ehrman Ágnes

Felcsiky Ella

Geliczki Gizella

Kecskeméti Éva

Mester Ilona

Orendt Éva

Páles Ilona

Pékár Ilona

Petõ Éva

Prisztás Mária

Riczkó Anna

Rimóczi Ilona

Révhegyi Valéria

Séra Irén

Soltész Valéria

Stefán Edit

Szabó Erzsébet

Szegvári Lívia

Szombathy Sarolta

Takács Aranka

Takács Ilona

Varga Emília

Várfalvy Irén

Badari Margit

Bertóthi Erzsébet

Bessenyei Margit

Bettelheim Margit

Bodnár Anna

Bodnár Éva

Bodnár Ilona

Bók Magdolna

Borza Edit

Czapkó Lucia

Dudás Irén

Felföldi Mária

Gila Margit

Hámkó Márta

Kajla Mária

Király Sarolta

Kisházi Klára

Konyár Klára

Kovács Erzsébet

Lekki Irén

Lippiczki Piroska

Lovász Ilona

Milkó Gizella

Móric Erzsébet

Mózes Margit

Nagy Margit

Orendt Alice

Rubi Jolán

Simkó Margit

Stefánszky Jolán

Szabó Anna

Szász Borbála

Szûcs Margit

Tamás Gabriella

Tóth Mária

Vékei Mária

Bernáth Erzsébet

Ehrmann Éva

Fenyvesi Irén

Goda Irén

Illés Elza

Jurcsó Márta

Kaposvári Jolán

Keresztessy Margit

Kovács Erzsébet

Kozma Jolán

Meggyesi Elvira

Molnár Irma

Pollák Irén

Rácz Jolán

Semsey Lenke

Szedliczky Anna

Üveges Valéria

Varga Margit

1945

(I. évf.) Zimonyi Vilma)

1945

(II. évf.) Zimonyi Vilma)

   

Begala Irén

Bisztránszky Margit

Borisz Anna

Bökönyi Dalma

Braun Terézia

Demek Márta

Fedák Gabriella

Fedák Irén

Galamb Aranka

Gecse Matild

Gyulai Magdolna

Hancsárik Ilona

Hegedû Aranka

Horváth Anna

Kaposvári Éva

Krajnyik Erzsébet

Mendik Éva

Orehovszky Valéria

Pákai Magdolna

Sütõ Olga

Tomaskó Éva

Virág Erzsébet

Berthóthi Erzsébet

Besenyei Margit

Bodnár Ilona

Bók Mária

Borza Edit

Felföldi Mária

Gila Margit

Lekki Irán

Rubi Jolán

Szász Borbála

Szûcs Margit

Vékey Mária