Beiskolázás 9. évfolyamra
Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium oldalán!

A világban zajló változások folyamatos nyitottságot és alkalmazkodást kívánnak a diákoktól, ezért fontosnak tartjuk, hogy megszülessen bennük személyes fejlődésük igénye. Célunk az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, elfogadtatása. Nemcsak az oktatási rendszerben megszerzett ismeretekre érvényes ez az cél, hanem a kevésbé szabályozott keretek között (non-formális formában) megszerzett tudásra, illetve a mindennapi életben (informális formában) tanult ismeretek esetében is. Feladatunk diákjaink egyéni fejlődésének támogatása, a hátrányok csökkentése, megszüntetése és a tehetség kiteljesedésének segítése.

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a személyre szabott tanulási módszerek megismertetését és alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak információkhoz jutni, legyen élmény számukra az új ismeret felkutatása, hasznosítása, és mindezt kritikusan gondolkodva és értékek mentén döntést hozva tegyék meg.

Különös érzékenységgel figyelünk tanulóink kudarcaira: igyekszünk őket felkészíteni és megerősíteni, hogy kudarcaikat is tanulási helyzetként tudják megélni, és újult erővel és lendülettel folytassák életüket.

A diákjainkkal eltöltött minőségi idő lehetővé teszi számunkra egymás értékeinek megismerését. Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk egy csiszolatlan gyémánt, amelyet az itt töltött évek alatt a nevelői munkánk és a kollégiumi közösségi élet formál.

Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!

„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”
Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Iskolánk hivatalos neve:
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 12.
Tel.: 47-521-104

Igazgató:
Sebes Péter

Iskolánk lelki vezetője:
Lóczi Tamás
esperes, plébános, EKIF elnök

Általános igazgatóhelyettes:
Szaláncziné Tamás Ilona

Szakmai igazgatóhelyettes:
Bihari Sándorné

E-mail cím: [email protected]

OM azonosító: 201594

Fenntartó:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Regisztrált Tehetségpont logó

Pénziránytű Iskola logó

Cisco Networking Academy logó

ECDL logó

Erasmus+ logó

A sátoraljaújhelyi tehetségpont bemutatása

Dátum: 2020. 02. 04 09:30:05 Szerző: nadori95

Mind az általános mind a középiskolában működik tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás. A középiskola több éve a Sátoraljaújhelyi Tehetségpont (akkreditált tehetségpont) bázisiskolájaként működik.

A tehetséggondozás eddigi formái az általános iskolában:

 • szakkörök,
 • városi szintű tehetségműhelyekben való részvétel,
 • bekapcsolódás más intézmények tehetséggondozó munkájába (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium).

A tehetséggondozás eddigi formái a középiskolában:

 • komplex természettudományos tehetségműhely,
 • tehetséggondozó tábor,
 • diákok érdeklődési körének megfelelő szakköri foglalkozások,
 • emelt szintű oktatás a kötelező és választott tárgyakból 11. és 12. évfolyamon,
 • versenyeztetés.

A Tehetségpont célcsoportja elsősorban a két iskola diákjainak köre. De nyitottak vagyunk más tehetségpontokkal (egyházi tehetségpontok, a térség más tehetségpontjai) való együttműködésre, illetve a térségi tehetségponttal (Sátoraljaújhelyi Tehetségpont) eddig is, és ezután is szoros együttműködésre törekszünk. Amennyiben a feladatellátás indokolttá, illetve lehetővé teszi, akkor más iskolák diákjait is be kívánjuk vonni a tehetséggondozó munkába. (Pl: eddig működött néhány műhelymunkába más iskolák diákjai is bekapcsolódhattak)

A két iskola tanárai elkötelezettek a tehetséggondozás ügye iránt, de minél több civil támogatót is szeretnénk bevonni e munkába. Ezt a törekvést segítheti, hogy mindkét iskola tagja a Sátoraljaújhelyi Tehetségsegítő Tanácsnak.

Az eddig is meglévő tehetséggondozási formákat kívánjuk a továbbiakban is megvalósítani és folytatni. megjelölt tehetségterületeken:

 • emelt szintű tanórai foglalkozások (a szakközépiskola PP-nek megfelelően),
 • szakkörök,
 • önszerveződő csoport (TUDOK) munkájának segítése,
 • a szakközépiskola továbbra is a Sátoraljaújhelyi Tehetségpont bázisiskolájaként működik tovább,
 • a Sátoraljaújhelyi Tehetségsegítő Tanács.

A tervezett formák:

 • tehetséggondozó műhelyek (a munkájában való részvétel),
 • tehetségazonosítás a belépő 4. osztályosok számára, illetve a középiskolában.

A szakközépiskola esetében speciális tehetségterületként jelenik meg a gazdasági jellegű tehetséggondozás - a fenti formák valamelyikében.

Online felhasználók

Csengetési rend

0. óra 7:00 - 7:40
1. óra 7:45 - 8:30
2. óra 8:40 - 9:25
3. óra 9:40 - 10:25
4. óra 10:35 - 11:20
5. óra 11:30 - 12:15
6. óra 12:25 - 13:10
7. óra 13:15 - 14:00
A délutáni órák
8. óra 14:15 - 14:55
9. óra 15:00 - 15:40
10. óra 15:45 - 16:25
11. óra 16:30 - 17:10
12. óra 17:15 - 17:55
13. óra 18:00 - 18:40
14. óra 18:45 - 19:25

Pályázataink

Erasmus+ logó

 Nemzeti Tehetségprogram logója

Tanulóink munkái

Idei tanév Szent István napi weblapkészítő pályázat győztes munkái

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2022 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.009 másodperc alatt készült el 87 lekéréssel.
Memória használat: 474.8 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01