ÉRETTSÉGIZETT TANULÓINK

1914-2011

Kigyûjtötte: Naár János

Gyorskeresõ: 1920- |1930- |1940- |1950- |1960- |1970- |1980- |1990- |2000- |2010-

1914

(osztályfõnök: Kardos Ignác)

1915

(Dr. Visegrádi János)

1916

(Csippék Béla)

1917

(Kardos Ignác)

Beregszászy István

Berman Lipót

Blumenfeld Zoltán

Burger Sándor

Deutsch Jenõ

Deutsch Mihály

Elefánt Emil

Feuerstein József

Freyler Zoltán

Frischmann Vilmos

Fuchs Géza

Grosz Fülöp

Iczkovits Miklós

Landsman József

Lehel Mihály

Ligeti Béla

Mán Sándor

Mogyoróssy László

Pláner Béla

Rácz Viktor

Reisman Salamon

Roboz István

Rubin József

Schermer Herman

Schweiger Izidor

Schweiger Sándor

Stark László

Sütõ István

Trattner Henrik

Weinberger Frigyes

 

Arnóthfalvy Ágoston

Bleíer Mór

Darcsi Sándor

Deutsch Aladár

Dobronoky Zoltán

Frisch Sándor

Grosz Jenõ

Grosz Menyhért

Gruder Májer

Hancsovszky Gyula

Klamár Vilmos

Klein Andor

Klein Sándor

Klein Tivadar

Kudász Ernõ

Kuharik Gyula

Lánczi István

Malcher Emil

Mandel László

Marikovszky Márton

Mertens Ernõ

Milecz Aladár

Reíchard Viktor

Rosenbaum Aladár

Rosenberg Salamon

Rubin Sándor

Schön Ármin

Steindler Sándor

Strausz Ernõ

Szendy Sándor

Szûcs Miklós

Tátray László

Tarpay Lajos

Wéber Zsófia

Weinberger Dezsõ

Wessely Ernõ

Weisz Hugó

 

Alexander Sándor

Antalóczy Albert

Barna Rezsõ

Beke Béla

Blau Lajos

Évva Pál

Fodor Dezsõ

Friedmann Jónás

Gelb Farkas

Goldstein Herman

Goldstein Miksa

Goldstein Nándor

Hubay Kálmán

Jurcsó László

Kassai Gyula

Klein Jenõ

Kotzenmacher Salamon

Kun Zoltán

Lefkovics Hugó

Lekovics Lõrinc

Mermelstein Gábor

Müller Henrik

Neumann Béla

Quitt Gyula

Reichman Aladár

Rosenberg Miklós

Rosenberg Ödön

Rosenblum Béla

Rosenblüth Simon

Samudovszky András

Schweiger Nándor

Spitzer Izidor

Stalter Géza

Stark Ernõ

Stark József

Szalai Róbert

Weisz Arthúr

Weisz József

Zsihovics Antal

Adler Jenõ

Arnóthfalvy András

Begala Andor

Czehlár Zoltán

Debrõ Antal

Duka Lajos

Fenyõ Mihály

Fried Adolf

Fried Kálmán

Frieder Jenõ

Friedländer Mór

Fuchs Ervin

Goldhammer Dezsõ

Guttman Gyula

Herskovits Benõ

Hilf Ödön

Jurcsó Pál

Kállai Sándor

Királyfalvi Tivadar

Marincsák János

Nagy Katalin

Petõ István Géza

Preisz Jenõ

Rácz Zoltán

Reichard Ferenc

Samudovszky Mihály

Sándor Zoltán

Schillinger Hugó

Schönfeld Lázár

Schwarcz Sándor

Schwartzbart Hugó

Schweiger Jenõ

Steinbach Lajos

Szepesi Béla

Vitányi Miklós

Weinberger Hugó

Wolf Ernõ

 

1918

(Csippék Béla)

1919

(Kardos Ignác)

1920 (nem volt végzõs osztály)

1921 (Kardos Ignác)

1922

(Mathisz József)

Csizmadia Mihály

Dick Imre

Elefánt Vilmos

Fischer Miksa Jenõ

Fríedmann Heimus

Friedmann Miksa

Hazai Ernõ

Kacskós János

Keresztessi Ödön

Klein Imre

Klein Manó

Klein Miklós

Klein Miklós

Klein Oszkár

Kollár Gusztáv Gyula

Lipschitz Béla

Lorber Mózes

Máthé János

Nádházy Gyula Dezsõ

Neumann Tibor

Orbán Gyula

Rosenberg József

Schönstein Sándor

Schwarcz Zsigmond

Somogyi János

Stark Sándor

Szabó László

Weisz Adolf

Windt Miklós

 

Alexander Dezsõ

Balogh Károly

Bodnár János

Braun Nándor

Dévai Tibor

Fischer László

Fried Miklós

Fríedmann Béla

Frisch Ernõ

Glück Ervin

Grosz Lajos

Grünspan Aladár

Grünwald Béla

Gyulai László

Iczkovits Géza

Klein Márkusz

Klein Nándor

Kleinmann Sándor

Kohn József

Kovaliczky Margit

Leizerovícs Sámuel

Lõwinger József

Lõwinger Mór

Neuländer Lázár

Pogány Andor

Pollák Jenõ

Radó István

Ribó János

Rimár Géza

Rosenberg Aladár

Rubin Kálmán

Székely A. István

Türk Mór

Weinberger Arthúr

Weisz Ernõ

Weisz Miklós

Zselinszky József

Zwasz Ignác

Alexander Ödön

Domján Elek

Fried Jakab

Gábry Lajos

Glück Béla

Goldstein Manó

Goldstein Márton

Grünwald Sándor

Guttman Kálmán

Gyarmathy Ilona

Juhász János

Klein Herman

Kohn Béla

Kopcsó Gyula

Kurilla János

László Béla

Linder Adolf

Lukács Mihály

Molnár Albin

Pékáry Géza

Perlstein Herman

Rose Dezsõ

Rosenstein Sándor

Schönfeld Hugó

Schönfeld Miksa

Schwarczer Jenõ

Spitz Ferenc

Stein Ignác

Taub Ernõ

Taubmann Bernát

Weinberger Hugó

Weinberger Miklós

Weiszberg Márton

Wirtschafter József

Zambon Miklós

 

Blumenfeld Ervin

Deutsch József

Fehér Gyula

Fixler Lajos

Fränkel Zoltán

Gallovich Ödön

Glück Ignác

Krausz Ödön

Lerch Oszkár

Lescsinszky Ferenc

Mádi István

Nádházy László

Neuwirth Sándor

Pavletits Béla

Pásztor Gyula

Rosenblüth Sándor

Schweiger Dezsõ

Simon Samu

Spitz Jenõ

Szabó Zoltán

Tóth József

Virágh György

Wirtschafter Bertalan

 

1923

(Csippék Béla)

1924

(Dr. Visegrádi János)

1925

(Kardos Ignác)

1926

(Mathisz József)

Bendik János

Berger Géza

Fenyvesi Mária

Feuerlicht Lajos

Heimlich Sámuel

Kocsis Sándor

Kopcsó Béla

Kotosman Andor

König Ernõ

Krausz Jenõ

Ligeti Béla

Nagy János

Olgyay Miklós

Rubin Nándor

Szabó Ilona

Szokol Gabriella

Ullrich Zsuzsanna

Weisz Béla

 

Benicz Matild

Blumenfeld László

Braun Ernõ

Dick József

Eszrényi Zoltán

Géczi Béla

Gyarmathy László

Kühn Tivadar

Lengyel István

Liszkay Sándor

Markovits Lajos

Róth Ernõ

Schwarcz Dezsõ

Silbermann Tibor

Steinbach Béla

Stern Ernõ

 

Antalóczy Sándor

Burger Aladár

Csorba József

Fehér Zoltán

Frisch László

Haszara Ödön

Heisz Arnold

Kardos Gyõzõ

Kesztenbaum István

Klein Ernõ

Klein László

Lenorovits Sándor

Morenich Pál

Perhács János

Perlmutter Ervin

Pribus György

Riczkó Dezsõ

Selczer Ernõ

Steinbach József

Sternberger Nándor

Wagner Ernõ

Weiszberg József

Weisz Sándor

Zajácz Olga

 

Altmann Hugó

Blumenfeld Nándor

Boross Sarolta

Damjanovits Antal

Deutsch Henrik

Feuerlicht Sándor

Fodor Endre

Frenkel József

Freundlich Vilmos

Gáspár Béla

Gerl Rezsõ

Handelsmann László

Kesztenbaum Zoltán

Kottán György

Lászlófi Imre

Májer Ferenc

Nyeviczkey Ibolya

Pataki Andor

Perlmutter Miklós

Priscsák Béla

Sántha Károly

Sebestyén Endre

Selczer Dezsõ

Szabó Zoltán

Szepessy Imre

Szilva László

Várjon Anna

1927

(Csippék Béla)

1928

(Józsa Imre)

1929

(Dr. Visegrádi János)

1930

(Kardos Ignác)

Adler Márkusz

Bimba Endre

Blau Oszkár

Blumenfeld Ernõ

Damjanovits Elek

Deutsch Sándor

Fekete László

Fülöp Ferenc

Görgey János

Grünberger Jenõ

Grünhut Ferenc

Halász József

Horovitz Jenõ

Jámbor Jenõ

Kohn Miklós

Kovács Ferenc

Kovács László

Lehner József

Lupis András

Markovics Artúr

Máry Julianna

Petrik János

Richter Miklós

Svitana János

Szilágyi Zoltán

Szokol Andor

Weinberger Emil

Wittich Andor

 

Balla Mihály

Bráz Károly

Burger Jenõ

Davidovics Ernõ

Debreczeni István

Debreczeni László

Deutsch Majer

Ercsey Gyula

Fehér István

Feuerstein Árpád

Forgó Géza

Horovitz József

Kalmár Géza

Kelecsényi Zoltán

Kis Gyula

Kiss Sándor

Kísfaludi László

Kõnig Pál

Krafcsik Ödön

Ligeti László

Lõw Fülöp

Lukács Kázmér

Novák János

Perlmutter Endre

Schwarcz Imre I.

Schwarcz Imre II.

Stark Izidor

Vashegyi Pál

Weinberger László

Zinke József

Baumann Tibor

Bírkenheuer Jenõ

Brezovszky Béla

Csákó János

Egry Gyula

Gombos Ernõ

György Pál

Hoszták Antal

Juriss József

Kovács József

Krizsán Géza

Lehner László

Lõwe László

Misky Béla

Pivatnyik Serfõzõ János

Széplaky Béla

Tóth Gyula

Tóth Lajos

Vass Gyula

 

Berényi Sándor

Bodnár László

Boros Károly

Brûnner Miklós

Godó László

Komjáthy Lóránd

Komjáthy Olivér

Kopcsó András

Kovács Géza

Moskovszky Vince

Novák József

Pauliczky Gyula

Riczkó Endre

Rubinstein György

Soltész Andor

Szakáll Zsigmond

Szemler Ferenc

Szilvássy Sándor

Toronyay Károly

Wagner László

Weisz János

Weisz Sándor

 

1931

(Mathisz József)

1932

(Csippék Béla)

1933

(Dr. Visegrádi János)

1934

(Kardos Ignác)

Bátkai Gyula

Bein László

Berkes Imre

Bertók Béla

Bodnár József

Dancziger Miklós

Encsy Kálmán

Farkas Béla

Friedman Andor

D. Kiss László

Nagy Gyula

Neubauer László

Schwarcz László

Szakács József

Szemler Mihály

Sztupjár Sándor

Ujváry Zoltán

Volanek Tivadar

 

Brezovszky László

Dankai Ferenc

Deák László

Erdey András

Fedor István

Feuerstein Zoltán

Friedmann Ernõ

Gáspár Károly

Gosztonyi József

Grósz Kálmán

Gúth Ferenc

Hornyák János

Józsa Imre

Kassai Alfréd

Kazsimérszki József

Kluger Gyula

Kovács György

Lajos László

Lábos Endre

Menyhért Ernõ

Moskovits László

Novák István

Perlmutter Miksa

Rosenthal Sándor

Simkó István

Türk Ferenc

Vay Gábor

Wohl Ábrahám

 

Ágoston József

Bodnár Ernõ

Dancziger Sándor

Finta István

Fogel Tivadar

Goda Ferenc

Hausenberger István

Koncz Ferenc

Kozák József

Leichter Sándor

Luczák Ernõ

Lukács István

Marton Mátyás

Morenich Jenõ

Orosz László

Palicskó Gyula

Péntek Miklós

Popovics Géza

Szemkovics László

Takács Tibor

Tatár Béla

Weisz Miklós

 

Balázs László

Bartók Vince

Vattai Battha Pál

Behyna Károly Ferenc

Bimba Pál

Bleíer Antal

Csendes Albert

Deutsch Dénes

Eichler Lajos

Eisler Pál

Farkas József

Freundlich Tibor

Garanyi Béla

Grünhut Miklós

Hegedûs Béla (Ungvár)

Hegedûs Béla (F.abony)

Horovitz Elek

Ivaskó Lajos

Józsa Lajos

Jung Lajos

Klein Sándor

Kõszeghy István

László Károly András

Lehel Pál

Lehel Sándor

Lukács Mihály

Magyari Károly

Malomhegyi Rezsõ

Márfay József

Mátyás Lajos

Nagy József Mátyás

Nádasy Lajos Antal

Olasz Mihály

Perlmutter Artúr

K. Peti Zoltán

Petró Jenõ

Plassner Ervin

Rados József Ferenc

Réz János

Somogyi László

Szakácsi István

Szegedi János

Szigethy Pál Károly

Szilvási Miklós

vitéz Tamás Miklós

Valdmann Jenõ

Varga Károly

Wonderka Artúr

Zboray Béla

1935

(Kardos Ignác)

1936

(Csippék Béla)

1937

(Józsa Imre)

1938

(Kardos Ignác)

Ábrahám Ernõ

Adriányi Magdolna

Boros Tibor

Braun Miklós

Domokos Ferenc

Ferkó Péter

Ignácz István

Jencsik Béla

Kõnig Sándor

Lehoczky András

Salgó Aladár

Salgó Andor

Sippl Lajos

Valykó Géza

Vilmányi Ferenc

 

Arany Géza

Fehér Ferenc

Gottesmann Ferenc

Hegymegi Gyula

Horovitz Sándor

Ignácz Gyula

Klein István

Korbély Ferenc

Kubovicz Imre

Schwartz Izidor

Széplaky Géza

 

Almási Béla

Boros József Dezsõ

Dallos Kálmán

Dani Zoltán

Gecsei László Andor

Gonda Antal

Horvát Béla

Kiss Lajos

Koltai Károly

Koltai László

Landenberger-Ország­hegyi Ernõ

Lovász János

Márton Tibor Miklós László

Misky Sándor

Nyemcsik József

Plassner Miklós

Potoczky István

Rajcsányi László

Szabó János

D. Untener Gyula

D.Untener-Udvarhelyi József

Villinger János

 

Boros Gyula

Csíkász István

Emry László

Fodor Gyula

Fried László

Füzesi Miklós

Gánóczi Géza

Grûn Zoltán

Háromszéki Gusztáv

Horváth Ernõ

Józsa István

Keresztessy Ferenc

Kertész Gábor

Kiss Pál

Kovács György

Lõcsei Bálint

vitéz Minya Kornél

Pálúr István

Polák István

Rosenthál Emil

Stuhlberger József

Szakács Gusztáv

Szilasi Ferenc

Vári László

Veres Géza

Zsigrai János

1939

(Böröcz Gyula)

1940

(Dr. Bánhegyi József)

1941

(Dr. Simon Emil)

1942

(Dr. Bánhegyi József)

Auerswald László

Bódi József Sándor

Bodnár Béla

Bodnár János

Buday László Árpád

Farkas Ferenc

Fécsik István

Fekete Gyõr Gyula

György Mihály

Jankovics Zoltán

Juhász Károly

Kállai András

Lakner József

Lámer Emil Lajos

Lupkovics István

Magyar Barna

Majnik Márta Mária

Mezei Gyula

Nagy István

Nagy Sándor Ede

Ormai László

Papp János József

Perge Albert

Pogáts Imre

Sebes József

Simoga István

Stancz József

Stefán Miklós

Szabó Sándor László

Szaszák József

Tóth Árpád

Tóth István

Veszelik István

Wolf József

Bálint László

Begala István

Blum Zoltán István

Braun Andor

Dezsõfi László

Esztergomi László

Farkas Imre

Gila Ferenc

Grosz László

Kertész Sándor István

paksi Kiss Ottó Á. Imre

Krámer Béla

Magyar László

Mijó László

Minya Tibor György

Müller Jenõ

Papp Zoltán

Péter József Elemér

Plávenszky János

Rusznák Miklós

Schimmel Gyula

Stassák László

Székely Andor József

Székely Elek

Ujj István

Wiesner Andor

 

Davidovics Pál

Dudás István

Fráter Antal

Gombár Imre

Grófi Tihamér

György K. Pál

Kardos Imre

Kardos Pál

Maár István

Mandel Ernõ

Menczel László

Mészáros László

Müller István

Novák Gyula

Réz András

Soltész Ferenc

Ungvári Ervin

Várkonyi Tivadar

Weinberger Zoltán

 

Árvay Zoltán

Balogh László

Beck József

Bodnár Ernõ

Brandics Ferenc

Czár Emil

Dajkó László

Derzsényi János

Dubik László

Frikker Mihály

Katócs Albert

Kis Béla

Kocsis János

Kondács Pál

Kovács Lajos

Kubelka Ottó

Lebovics Gyula

Máté Gyula

Mester Tibor

Nikházi Zoltán

Polgár Tibor

Reme Kálmán

Sider József

Stefán Miklós

Steiner László

Széplaki Jenõ

Tóth Bertalan

Tóth János

Vad Mik­lós

Virág György

 

1943

(Böröcz Gyula)

1944

(A) Czékus Tamás) (B) Józsa Imre)

1945

(Papp Bertalan)

1946

(A)(B) Czékus Tamás)

Árvay György

Borza Tibor

Braun László

Cukrász László

Cselle Ferenc

Cselle László

Csorosz Pál

Demján István

Dubik Sándor

Fridman Endre

Fuhrman Géza

Galamb Jenõ

Géczi Gyula

Goffa János

Gyöngyössy András

Isépy György

Iván Zoltán

Izrael Béla

Jászi Gusztáv

Klein Andor

Klein Imre

Kõváry Lajos

Kurtos János

Lovas Gyula

Maár János

Medve Sándor

Mester József

Nagy Ferenc

Neuman Andor

Palágyi Andor

Páles Lajos

Pándi Lajos

Péceli István

Péterfalvi Tibor

Pétervári Béla

Petróczy István

Proksa Gábor

Reiner Rudolf

Ruzsinszky László

Soltész László

Székely Béla

Szovák Béla

Takács István

Turján Béla

Ujj János

Utczay Tibor

Visnity István

 

Antal György

Bacskai András

Bajza Tibor

Bakó Barna

Bakó János

Balázs Zoltán

Bálint István

Begala Károly

Bodnár Lajos

Butella Ödön

Czilli László

Csáki Dezsõ

Erdei János

Feuereisen Miklós

Fleskó László

Gembár Géza

Hajdu István

Hantos Béla

Hísztay Frigyes

Jármy Béla

Juhász György

Kenyeres József

Klabán Antal

Kopta László

Kósa László

Kovács László

Ladányi József

Lestyán Tibor

Merész Emil

Mileff János

Nemeséri Zoltán

Orosz István

Pankovics László

Papp György

Petneházy János

Petróczy András

Petróczy Gusztáv

Poós Zoltán

Pusztai József

Reskó László

Semsei István

Soltész Gyula

Szabó László

Szigetvári János

Tabódy Béla

Tóth György

Tóth József

Török János

Treszkai Barna

v. Laczkó János

Weisz Sándor

 

Almási Endre

Bandula László,

Belinssky Sándor

Bertóti László,

Bódi Albert

Bodnár Bertalan

Csáki József,

Csubák Zoltán

Eperjessy József

Farkas László

Fazekas István

Fodor István

Galgóczy Erzsébet

Gaskó Ernõ

Gregus Ida,

Haraszti Gyula

Havrilla Géza

Holakovszky István,

Hominda János

Hrabovszky Jó­zsef

Hragyil László

Janka Éva

Jarecsny Béla

Karakó László

Kocsis Éva

Komáromi Gyula

Kováos Gábor

Laczi Klára

Ladányi Sándor

Medve Magdolna,

Nagy Irma;

Nikházy Gyõzõ

Pauleczky Ferenc

Poczok László

Prescsák László

Rindó József

Sinka Béla

Szabó Artúr

Szabó Gábor

Szilvássy József

Szimkó Géza

Tömösváry Gizella

Tömösváry József

Varga Gedeon

 

Abonyi Rezsõ

Aranyosi János

Bacsó József

Balogh Ferenc

Barcs Sándor

Batha Béla

Bátori István

Becske Éva

Begala Béla

Bistei Zoltán

Bodzás Béla

Bokor Pál

Czinke Árpád

Cserbanics András

Csrnakovics János

Dunyák László

Dupaji Mihály

Eötvös Tibor

Erdõdy Tibor

Farkas József

Felföldi János

Füle Ernõ

Galgóczy Ernõ

Gergely István

Göböly György

Györke Bertalan

Hajdú Tivadar

Hlavács Adrienne

Horváth János

Izsák Dénes

Jarecsny István

Juhár László

Karajz Lajos

Katócs Menyhért

Keresztúri Valéria

Kiss Barnabás

Kiss Bertalan

Kiss Lász­ló

Klein Klára

Kolostori János

Kretovics József

Kurucz Gyula

Kusinszky András

Küblik Ilona

Kvancz András

Malcher Ilona

Máthé Lajos

Matolay Etele

Mester Ilona

Móss László

Orehovszky György

Patay Im­re

Péntek Pál

Polák Károly

Proksch István

Riskó Gyula

Rohály Viktor

Sebõ Sándor

Sipos Erzsébet

Stefán Edit

Sukovics Györgyi

Szabó Béla

Szabó Gábor

Szabó Miklós

Szokira József

Tamás Alice

Teszenyi István

Valikovics Fe­renc

Valykó Mihály

Varga Katalin

1947

(A) Papp Bertalan)

1947

(B) Papp Bertalan)

1948

(A) Kovásznay Rezsõ)

1948

(B) Kovásznay Rezsõ)

Bodnár Ilona

Bod­nár József

Erdõsi János

Gaál Szabó Imre

Karosi Árpád

Kecskés László

Koncz Ferenc

Kosztik József

Kuklay Marianna

Máramarosi Dezsõ

Molnár Viktor

Nádaskay Miklós

Nemcsik József

Nyirkos Árpád

Orosz András

Petes Julianna

Richvalszky András

Rilyák József

Röszler Béla

Simkó Lajos

Spisák Mihály

Susztrik József

Szedliczky Anna

Szücs József

Toronyai István

Tóth Tibor

Trencsényi György

Vida Alfréd

Virág Zoltán

Vrancsik István

Záveczki Bertalan

Bodnár Éva

Borza Edit

Dolinai László

Fehérvári Ferenc

Gazdag Sándor

Jász­berényi András

Kovács Erzsébet

Köpöczi László

Leveleki László

Lukács András

Meggyesfalvi János

Mezei László

Neményi József

Papp László

Pataki Ferenc

Peti Péter Pál

Rácz Bertalan

Ragyák Miklós

Répási József

Réz Éva

Selyebi Zoltán

Semsey Sándor

Skinta József

Szoták Zoltán

T. Ádám Gyõzõ

Tamás László

Tamóczy Tibor

Visegrádi Lajos

 

 

Csendes László

Debrõ Valéria

Deli Tibor

Demek Márta

Ficzere Ferenc

Forrai János

Gazdig József

Gergely Mihály

Halmos Erzsébet

Havril András

Horváth Anna

Kákoczki Mária

Kaposvári Éva

Koleszár Miklós

Kovács Béla

Körömi György

Martinusz Ferenc

Mészáros Irén

Mitró István

Orehovszky Valéria

Pákey Magdolna

Palicskó Tibor

Pándy András

Rák József

Szepesi László

Tamaskó Éva

Taskovits András

Várkonyi Klára

Zsolták Sándor

 

Bánlaki Adél

Cetõ József

Dankó József

Demeter Zoltán

Dicsi Árpád

Farkas látván

Feke Lajos

Hadrévi Sándor

Hut Magdolna

Juhár Zoltán

Kendi Lajos

Kovács István

Kucsma László

Lazók Zoltán

Lóber Lajos

Mikula Miklós

Mizsák Gyula

Nagy Béla

Nyirkos László

Pálinkás Pál

Papp András

Remák Géza

Rolyák Géza

Socz Jenõ

Soltész Gábor

Szabó László

Szegvári Gyula

Szepesi Ilona

Szõnyi Ferenc

Tóth Ferenc

Urbán István

Vajdahunyadi Emil

Varga Géza

Vojtkó Béla

Werner Tibor

1949

(A) Dr. Reiner Rudolf)

1949

(B) Simonits Sándor Béla)

1949

(C) Dr. Nagy S. Báláné)

1949

(Felnõttek tagozata)

Simonits Sándor Béla)

Balsai Gyula József

Bárány László

Bárczy Imre László

Bene Zoltán

Bieliczki Sándor Kristóf

Branyicki Pál

Cukrász Sándor

Erdõsi László

Fisnyák Károly

Fodor József

Hegedûs Gusztáv

Hidasi András

Horváth Ernõ

Horváth János Tibor

Horváth László

Joó Sándor

Kósa Béla László

Kosztolnyik Gyula

Laczkó Béla

Laczkó György

Lazányi László

Molnár Ferenc László

Molnár János László

Molnár Tibor

Mülner Károly

Német László

Oláh János

Orosz Miklós

Parcsalmy Imre Sándor

Pletenyik Gyula

Simó Dezsõ

Sipos János

Sütõ András

Szendrei Frigyes

Szõnyi László

Takács Gyula

Tóth Tibor

th Zoltán

Vajdahunyadi László Ödön

 

Becske András János

Blanár András

Bojti László János

Éles Tibor

Erényi Gyula György

Havril János

Kurimay Andor

Lánczi István Károly

Majoros László János

Mogyorósi István

Nagy Barnabás Antal

Oláh János

Polyák Károly

Szabó István

Sziráki László

 

Acél Éva

Almási Terézia

Bajnai Ilona Éva

Bálint Etelka Erzsébet

Balogh Edit Terézia

Bámriki Ágnes

Berta Gizella

Czékus Eszter Gizella

Czékus Éva Judit Mária

Erdélyi Jolán

Erdõsi Piroska

Gál Ilona

Gál Klára Olga

Géresi Matild Erzsébet

Gyulay Mária

Hankó Márta Erzsébet

Hauser Erzsébet

Havrilla Mária

Hidasi Emma

Hutka Jolán

Jakab Margit Ilona

Kabzos Mária Ilona

Kapczy Piroska

Kékedi Ilona

Kemecsey Erzsébet

Kiszely Margit

Kolostori Katalin Mária

Lõrincz Magda

Lõrinczi Mária Éva

Mészáros Margit

Mizsák Mária

Molnár Irén Erzsébet

Pánya Ilona

Rácz Márta Marianna

Sáji Katalin

Soltész Mária Éva

Szalkó Margit

Tóth Emília

Várkonyi Anna Mária

Virág Emília

Vrabely Veronika Terézia

Zombory Márta Katalin

Barankovics István Miklós

Barna Károly

Barta Sándor

Bordás József

Bottka Béla László

Brogli József

Domján Gyula

Domján Gyuláné  Kóta Julianna

Dvorák Imre

Erdõs Gábor

Gáspár Aranka

Gombos Árpád

Griscsik Gizella

Kassai Imre

Kisgáti Sándor István

Kucsma József

Kusnyér András

Morvaközi László

Sajgó Péter

Simkó István

Sivák István Antal

Sójhajda István

Szabó Bella

Szabó Gábor

Szabó István László

Szabó Mária

Szabolcsi Mihály

Szadai Gábor

Szajkó Károly

Szakács Péter

Szász Gizella

Szépe László

Szokodi Terézia Irma

Szombathy Gyõzõ

Varga Elek

 

 

1950

(A) Dankó István)

1950

(B) Kurucz Julianna)

1951

(A) Papp Bertalan)

1951

(B) Sütõ Józsefné)

Andrasovszky György László

Asztalos Antal János

Balázs Tibor

Becske András János Imre

Blaskó István

Bodzás István

Boós Barnabás

Bukovits István András

Csendes János

Farkas János

Fehér László

Ferkovics Tibor

Golenya József Béla

Gönczy János

Harai Imre

Hazafi István

Kassai István

Kiss József

Koncz Dezsõ

Kosztolnyil Emil József

Kozsnyánszky Gyula

Lénárth Levente Lehel László

Mártonfalvi Béla Attila

Omáscsik Rudolf

Pintér András

Réthi Pál István

Sánta László Péter

Simon József

Székely Tibor

Tilk Gyula

Török Zoltán

Turcsányi Ferenc

Balogh Ida Lenke

Bölesházy Márta Erzsébet Vilma

Cserép Gabriella Adél

Dragos Éva Gizella

Emri Jolán

Eördögh Margit

Erdõsi Piroska

Frimmer Ilona Erzsébet

Galamb Erzsébet

Hlavathy Erzsébet

Horváth Éva

Hutka Mária

Jónás Mária Lili

Karajz Katalin

Keresztesi Éva Ilona

Kis Tóth Anna

Kóródi Ilona

Kracson Mária Terézia Gizella

Kubelka Lenke

Leskoczky Sarolta Gabriella

Miklósy Éva

Nádházy Márta Magdolna

Orehovszki Éva

Orosz Ilona

Pál Edit Zsuzsanna

Reha Anna Bernadett

Sasy Mária Olga

Szilvia Valéria Mária

Szûcs Erzsébet

Zombori Gabriella

 

Balogh Ferenc

Balogh János

Csabai József János

Fekete László

Golenya Pál Péter

Göncfalvi Ferenc

Gyana Sándor

Gyuricskó András

Halász Gyula

Hogya Tibor Ernõ

Hornyik Ottó József

Kazár Endre

Kiss László

Kiszely József

Krizsán András

Kubosi Imre

Nagy Lajos

Nyirkos István

Pauer Olivér

Sárosi Zoltán József

Schmied László

Somogyi László József

Szabó Sándor

Szántó Sándor János

Székely Zoltán

Széll István

Valter István Gyõzõ

Varga Pál

Bajzáth Anna

Bodnár Ella Aranka

Bodzás Éva Mária

Butella Anna

Dubay Erzsébet

Dudás Mária

Dull Erzsébet

Egri Olga

Firmánszki Julianna

Godzsák Vilma

Gyulai Elza Teréz

Hallgató Éva Mária

Iván Ilona

Keresztesi Margit

Kertész Ilona

Kopcsai Margit

Masika Éva

Mispál Márta Viktória

Molnár Erzsébet

Murányi Margit Ibolya

Neuwirth Aranka

Parányi Éva Margit

Piti Etelka

Scholder Klára

Spekál Mária Erzsébet

Sütõ Emma

Szurdán Klára

Tóth Éva

Turcsányi Ottilia

Ványai Márta

Vavrek Irén

Virág Erzsébet

1951

(D) Papp Bertalan)

1952

(A) Papp Bertalan)

1952

(B) Dr. Csajkás Bódogné)

1952

(Dolgozók tag.) Kurucz Julianna)

Dalmai Anna Irén

Dreska Sándor

Gál József

Gömöri József

Hegyaljai Bálint

Lengyel Béla

Magyar József

Mizsák Mária

Németh Pál

Sivák Béla

Sütõ József István

Dr. Szerviczky Lászlóné Krasznai Irén Terézia

Szécsényi Béla

Székely Béla

Szilágyi István

 

 

Árokszállási Tibor

Bakonyi Lóránt János

Balog Dezsõ

Balogh Jenõ

Bánhidi István Rezsõ

Bányácski László

Bodó András

Boros Lajos

Botya Péter

Csaba Béla János András

Csizmár József

Danyi János

Fakla Ferenc

Fodor László József

Gaál László

Goda József

Gulyan László

Hidasi Károly

Joósz Gábor

Karászi Ede

Kárpáti János

Kecskeméti András

Kõvári Béla

Nagy Gy. Ferenc

Némethy László

Orha István Sándor

Orosz László

Z. Radványi Géza

Révai Szatmári József

Sánta László

Sotkó József

Szabó András

Szajkó Béla

Szakácsi János

Szendrei Pál Miklós

Szõke István György

Tamás György

Tamaskó András

Tóth Ferenc Imre

 

Ács Piroska

Antalóczy Katalin Gabriella

Ary Ilona Margit

Behina Erzsébet

Berta Erzsébet

Eötvös Katalin Mária

Farkas Katalin

Fehér Viola Éva

Felföldi Ottilia Éva

Garamvölgyi Katalin Gizella

Gecse Irma

Hultai Olga

Iski Márta

Kalóczkai Éva Emma

Kántor Erzsébet Mária Klára

Kássa Gabriella

Keszthelyi Erzsébet Mária

Kiss Ilona

Kocsis Sándor

Lencsés Erzsébet

Licskai Mária Márta

Magera Árpád

Mátyás János

Mátyás Lajos

Melovics Veronika

Molnár Borbála

Osztrovics Klára

Palágyi Margit

Pankó László

Pánya Ida

Patonai Irén

Poós Mária Irma

Sajgó Éva

Semsei Gyula

Tamás Márta Margit

Tomori Klára

Tóth István

Tungli Ilona Mária

Vajdahunyadi István Mihály

Varga István

Varkoly András

Világi Árpád

Boros András

Böhm József

Csákó Imre

Lõrinczy Emil

Prokob Gyula

Tóth Edit

Trembeczky Mária Magdolna

 

1953

(A) Dr. Udvardy Lakos János)

1953

(B) Dr. Nagy S. Báláné)

1953

(D) Dr. Udvardy Lakos János)

1954

(A) Péntek István)

Almási László

Batta Mihály

Czilli Ede

Daróczi Zoltán

Deák István

Désy Ferenc

Durbák György

Fazekas Sándor

Fekete Béla

Frankó Ambrus

Gombár Pál

Grabicza Rezsõ

Harhai Zoltán

Iski Ferenc

Járdai Andor

Józsa György

Kanesitz Lajos

Koncz Pál

Kovács Ferenc

Kovács László

Kovács Miklós

Kulcsár Béla

Kulcsár János György

Ladics Lajos

Leskó Imre

Licskai István

Mándi Dezsõ

Mikula József

Móricz Bertalan

Olasz Gyula

Prokob László

Reviczky Ákos

Sáreczki Gábor

Selyebi László

Sóron Sándor

Szemán László

Tompa Sándor

Tóth István

Vitányi Béla

Abonyi Gizella Erzsébet

Bálint Márta

Begala Mária

Blaskó Erzsébet

Boján Éva

Csordás Ilona

Disznósi Jolán

Dudás Magdolna

Gerzsényi Klára Katalin

Goda Erzsébet

Hangácsi Erzsébet

Hreha Anna

Jakab Anna Katalin

Kacsari Éva Erzsébet

Kerekes Katalin

Kiss Gizella

Cs. Kiss Jolán

Kocsmárszki Magdolna

Koleszár Margit

Krizsán Márta

Kubori Márta Margit

Malinyák Etel

Mészáros Sára

Molnár Éva

Nagy Erzsébet

Ormos Klára

Pilissy Márta Erzsébet

Sáji Erzsébet

Szabó Katalin

Szántó Ilona

Székely Erzsébet

Szilágyi Anna

Tarnóczki Erzsébet

Ványai Mária Erzsébet

Varga Erzsébet

Vitai Erzsébet

 

Aczél Valéria

Bander Hörcsik Rózsa

Emericzky Ernõ Gyula

Feke Magdolna Éva

Hallók József

Lukács Béla

Mezõsi Béla

Várhegyi József

 

Árokszállási Bertalan

Bajusz József

Balla László

Bánszegi László

Begazy György

Bodnár Gellért

Bodnár Géza

Bodrogi Albert László

Budavári Csaba

Dávid László

Dudás Miklós

File András

Gulyás Lajos

Hocza Béla

Jóczik Zoltán

Kaduk István

Lángh Béla József

Lénárt Csaba

Leskó Tibor

Lipták Ferenc

Pásztor Tibor

Pintér József

Rohály István

Rozgonyi László

Stefankó István

Szabó János

Szánki László

Szele Mihály

Szemán János

Tóth Ferenc

Tóth Kálmán

Tõkey Lajos

Zuscsák Tibor

Zsarnai József

1954

(B) Dr. Udvardy Lakos János)

1954

(D) Papp Bertalan)

1955

(A) Kurucz Julianna)

1955

(B) Dr. Udvardy Lakos János)

Balázs Magdolna

Ballók Jolán

Bénó Julianna

Boldizsár Klára

Boskó Mária

Bunda Gizella

Domán Jolán

Emri Magdolna

Eperjessy Anna Mária

Fincicki Sarolta Erzsébet

Griczman Julianna

Hallók Edith Erzsébet

Iski Ilona

Jankovszky Gizella

Jurenkó Mária

Kaczur Ilona

Kandrács Julianna

Kátra Mária Zsuzsanna

Kecskés Mária

Keresztes Magdolna

Kozma Edit

Kulcsár Izabella Gizella

Molnár Margit

Novák Piroska

Nyemecz Marianna Erzsébet

Orehovszki Gizella Erzsébet

Palágyi Ilona

Peremicki Éva

Pirigyi Erzsébet

Princz Margit

Puskás Magdolna

Rohály Erzsébet

Spisák Éva

Szabó Ilona

Szõllõsi Éva Piroska

Téglás Katalin

Ujlaki Katalin

Vajkó Margit

Vavrek Valéria

Weisz Katalin

Havasi Andrásné Galambos Angéla

Hegyi Magdolna

Sólyom György

Vocskó József

 

Andrasovszky Lenke

Bajtel András

Balogh Pál

Barati Erzsébet

Bárdos Erzsébet

Bihari Jolán

Bûdi Irén

Gyimesi Jenõ

Horváth Ilona

Kántor Zoltán

Kerchner József

Knapp Katalin

Kovács Mária

Kozma András

Lehóczki Balázs

Nagy Gyula

Oláh Sándor

Pandák Zsuzsanna

Pávási Anna

Rák László

Sikorszki József

Tamás Ilona

Tóth Elvira Róza

Untener Márton

 

Almási Julianna

Árvay Katalin

Bordás Jolán

Csomós Márta

Drabant Ilona

Farkas Irén

Fonalka Erzsébet

Gönczy Valéria

Gyulaházi Veronika

Kapczi Irén

Karakó Dominika

Kassai Etelka

Katona Veronika

Kurilla Mária

Lörincz Valéria

Matisz Mária Izabella

Nagy Gabriella

Rozgonyi Piroska

Sándor Julianna

Sepeghi Katalin

Solti Katalin

Somogyi Gabriella

Spisák Irén

Széchényi Ilona

Székely Ilona

Tallárom Mária

Thiele Judit

Tóth Mária

Ürge Gabriella

Vavrek Anna

Veres Ilona

Weisz Stefánia

 

1955

(D) Dr. Udvardy Lakos János)

1956

(A) Papp Bertalan)

1956

(B) Balogh Mihály)

1957

(A) Balogh Mihály)

Bodnár Sándor

Godó Lászlóné  Fekete Ilona

Hollósvölgyi Katalin

Juhász Sándor

Juhász Sándorné Spisák Erzsébet

Kovács Károlyné Dankó Ilona

Mudrai Ödön

Orosz József

Rozs Erzsébet

Varga Bertalanné Rosner Katalin

Zborai Istvánné Maszluk Magdolna

 

Bach Miklós

Balla István

Csubák Andor János

Dankó Ferenc

Gyula Zoltán

Hajdu Benjámin

Hornyák János

Huszár László

Jánosi Zoltán

Keresztes Irén

Koszty Anna

Kuruc János

Kuruc Mária

Mamrus Pál

Marozsák József

Páhi Erzsébet Mária

Petróczy Mária

Siska R. Miklós

Szajkó Sándor

Szendrei Anna

Szopkó József András

Varsányi Kornélia

Vincze Edit

Vincze Zsuzsanna

Weller Dorottya Erzsébet Amália

Aczél Anna Mária

Axmann Margit

Bodnár Gizella Anna

Borsos Erzsébet

Cseh Ágnes

Cserép Katalin

Fábián Katalin

Fincziczki Ilona

Gaál Ilona Erzsébet

Gyõri Ilona

Hodosi Ilona

Iván Erzsébet

Jákob Erzsébet

Juhász Gizella

Kecskés Anna Erzsébet

Keresztúri Mária

Kiss Erzsébet

Kovács Mária

Marci Margit

Molnár Klára

Oszlánszki Margit

Szabó Anna

Szombathy Éva

Varga Mária

Varsányi Kornélia

Csingili Imre

Illés Mária

Iván János

Jakab Irén Hedvig

Kántor Béla

Keserü Sándor

Lénárt József

Mády Miklós

Marczi István

Márkus István

Matolcsi Zoltán

Mitró György

Molnár Erzsébet

Olchváry Tekla Katalin

Piti Rozália

Sáray Tamás

Schneider József

Soós Mihály

Takács Jolán

Teremi Gabriella

Titkó Anna

 

1957

(B) Dr. Nagy S. Báláné)

1957

(D) Farkas János)

1958

(A) Bagi József)

1958

(B) Kurucz Julianna)

Balsai Edit Veronika

Berta Margit

Elek Erzsébet

Fazekas Ilona Erzsébet

Géczi Magdolna

Gergely Mária

Jarecsni Mária

Kacsari Anna Mária

Kopasz Veronika

Leskó Anna

Marozsák Etelka

Molnár Katalin

Pikó Aranka

Répászki Gabriella

Sotkó Erzsébet

Szabó Ilona

Szatmári Ilona

Takács Margit

Titkó Anna

Varga Anna

Varga Erzsébet Éva

Vitai Jolán

Bodon László

Dancs Gyula

Gecse Ferenc

Kozma Erzsébet

Madzin Béla

Ónody Margit

Papp János

Prokob László

Vajda Józsefné Kazup Lenke

Árokszállási Elemér

B Emri József

Balla Miklós

Balogh Antal

Békéssy Erzsébet

Bodnár László

Deszatnik Péter

Dudás Magdolna

Erdei Viktor György

Farkas Katalin

Gaál János Miklós

Gyõrky Valéria

Iván Mária

Koleszár Dénes

Koltai Zsuzsanna Margit Ida

Koncsol László

Kopcsó László

Kovács Veronika

Köteles István

Pocsay Alpár Andor

Sáfrányos Péter

Sprencz Géza

Sütõ Irén Zsuzsanna

Szabó Emil

Szala Edit

Szerdi János

Z. Takács Béla

Takács Mária Anna

Vaszíly Béla István

Balogh Veronika

Bándi Ilona

Batta Julianna

Bordás Éva Katalin

Czili Klára

Dudás Julianna Etelka

Ertrey Mária Angéla

Farkas Ilona

Fáy Sarolta

Hegyi Éva

Hochvárt Magdolna

Hódossy Erika

Horváth Klára Valéria

Ilisz Veronika

Kababik Mária

Kalas Katalin Magdolna

Kátra Zsuzsanna Mária

Kiss Erzsébet

Major Mária

Mizsik Mária

Nagy Gizella

Nagy Ilona Katalin

Pál Erika

Popelyák Katalin Éva

Szekerák Mária Terézia

Szendrei Mária

Szonoki Mária Erzsébet

Szûcs Katalin Borbála

Vigh Ilona

Zboray Anna Zsuzsanna

1958

(D) Papp Bertalan)

1959

(A) Dr. Csajkás Bódogné)

1959

(B) Farkas János)

1960

(A) Péntek István)

Árendás Mária

Csoma Árpád

Éliás Katalin

Halasi József

Kozák Sándor

Pálmai Imre

Popovics Sándorné Serfõzõ Jolán

Szabolcsi Józsefné Badari Margit

Széll András

Szuetta Erzsébet

Vrabely Erzsébet

Asztalos László

Bájer Klára

Balogh István

Bodnár Gellért

Borcsik András Béla

Csoma Éva Katalin 

Dévényi József János

Fedorkó Péter József

Fodor István

Jósvai Péter

Juhász Katalin Klára

Juhász Magdolna

Kassai Valéria

Kecskés Zsuzsanna

Keresztes Etelka

Kozma Sándor

Láng Erzsébet

Márton Klára

Mezõsi Károly László

Molnár Anna

Nagy Erzsébet

Palczer Ágnes Éva

Podlovics Béla

Potocki János

Puklus József

Sáfrányos Mihály

Soltész Margit

Szabó Attila Sándor

Szombathy Katalin

Tátrai Éva

Tóth István

Vajda József

Vichor Vilma Gizella

Buttela Márta

Chezny Eszter Irén Katalin

Dakos Klára

Dezsõ Erzsébet Márta

Dutkievicz Éva Anna

Egyed Irén

Fehér Rózsa Ágota

Fodor Etelka Julianna

Hochvárt Erzsébet

Kacsari Adél

Kaibás Márk

Kapi Gabriella

Kemeczik Ibolya Márta

Kocsmárszki Emma

Kovács Julianna

Lipos Márta Marianna

Lõrincz Éva

Majoros Judit Mária

Medve Erzsébet

Molnár Ilona Erzsébet

Molnár Margit

Olchváry Klára Zsuzsanna

Rák Katalin

Regéczkei Magdolna Zsuzsanna

Revák Ilona Izabella

Rilyák Klára Krisztina

Sipos Mária Marianna

Stumpf Erzsébet

Szuhár Edit

Tassy Sarolta

Urbán Mária Magdolna

Varga Éva

Bándi Éva

Bíró Éva Mária

Bodrogi Zoltán János

Brankovics Piroska Margit

Búza Béla

Bûdi József György

Dudás Irén Mária

Fejti Éva

Hodermárszky Emese Mária Katalin

Horváth István

Ignátz Margit Ilona

Jáger István

Jenei Adél

Jung Lajos János

Kájel László

Karádi Mária Valéria

Karajz Katalin Mária

Kerchner Miklós

Kis Erzsébet

Kolmló Csaba József

Koltai Ferenc

Német Julianna

Pásztor Aladár

Poós Piroska Éva

Ragány Rozália

Stumpf Ignác

Szabó Eleonóra

Szalóki Ilona Anna

Tóth Dezsõ

Tölgyesi Sándor

Zombory Mária Sybilla

1960

(B) Dankó Istvánné)

1960

(D) Papp Bertalan)

1961

(A) Halász Gyula)

1961

(B) Dr. Nagy S. Béláné)

Bajusz Margit

Bajusz Mária

Bánfalvi Éva

Bánhegyi Anna Erzsébet

Battka Ildikó Éva

Botya Mária

Cziráki Julianna

Csuri Marianna

Demkó Mária Ilona

Emri Mária

Illés Mária

Isaszegi Anna

Karaffa Katalin

Király Erzsébet

Kovács Julianna

Ligay Katalin Mária

Maczkó Mária

Menyhért Mária

Müller Ilona Mária

Óradnai Erzsébet Éva

Paksy Mária Valéria

Pikóczki Sarolta

Sajgó Katalin

Serfõzõ Gizella Katalin

Suller Erzsébet

Székely Margit Gizella

Ternai Hedvig

Tóth Klára Terézia

Veress Éva

Baranyi András

Ficsor István

Galántai Tibor

Géczi Ernõ

Katona Tibor

Laskai Lajos

Lévai Anrásné Széplaki Margit

Varkoly István

Bodnár Gizella

Csizmár Mária

Csomár Magdolna

Dzúr Gábor

Farkas Mária

Gallik Antal

Gyõry Tünde

Halász Mária

Homolka Irén

Ignátz Judit

Juhász József

Kecskeméti Gizella

Kiss Gizella

Kiss Tóth Anikó

Koleszár Erzsébet

Koós Mária

Lábas József

Magyar Matild

Meskó Ilona

Pecsenye Anikó

Pongó Mária

Puklus Jolán

Rózsási Éva

Sarkadi Irén

Szepesi Miklós

Tamás Katalin

Tamás Mária

Tarhos Erzsébet

Tomori Ferenc

Tóth Ilona

Tóth Sándor

Varga Magdolna

Bíró Magdolna

Bobik Ágnes

Bor Piroska

Csáki Erzsébet

Dutkievicz Márta

Györik Mária

Kaposvári Márta

Kovács Erzsébet

Laczkó Mária

Liszkai Mária

Lukács Margit

Madár Erzsébet

Magyar Ildikó Irén

Magyar Piroska

Molnár Erzsébet

Péter Zsuzsánna

Répási Juliánna

Schmiedt Éva

Stelcz Juliánna

Sütõ Klára

Varga Erzsébet Ilona

Zelenák Mária

1962

(A) Bagi József)

1962

(B) Kurucz Julianna)

1962

(D) Péntek István)

1963

(A) Dankó István)

Ádám Endre Béla

Bájer Béla

Bialaszek György

Bódisz Márta

Bodnár Illés István

Borsos Jolán

Butella Anna

Farkas Gizella

Farkas István

Forgács Irén

Gergely József

Gyuris Jolán Judit

Haszala Márta

Horváth Tivadar

Kovács Jolán Erzsébet

Lukács Gábor

Migléczi Margit

Molnár Tibor

Remes Terézia Katalin

Rilyák József

Sándor Mária

Sprencz Mária

Szûcs Mária

Tóth József

Tóth József András

Tóth Tibor

Turcsányi Vilmos

Túrós András

Ujpál István

Varga Ilona Mária

Varga Mária Borbála

Vass Ilona

Aros Ibolya

Bereczky Terézia Mária

Burger Márta

Cili Irén

Czáki Erzsébet

Durbák Mária

Éles Anna

Eperjessy Mária

Erdei Éva

Farkas Gizella

Farkas Mária

Fodor Erzsébet

Fodor Gizella

Gaál Katalin Mária

Géresi Anna

Girhiny Piroska Gizella

Kábory Mária

Matisz Veronika

Olajos Anna Mária

Olajos Márta

Orosz Mária

Pellák Ilona

Pikó Erzsébet

Revák Éva

Ribó Mária

Rima Katalin

Rokornay Izabella

Szakács Irén

Szijjártó Etelka Jolán

Sztuhai Magdolna

Szuhár Márta

Szûcs Ilona

Timkó Ilona

Vizzgyák Lívia Éva

Csercsa Bertalan

Fábri Anna

Géczi Anna

Halász Barnabás

Kocsis János

Komáromi Erzsébet

Komáromi Sámuel

Kõrös Gyõzõ

Lizák Sándor

Miklós István

Tóth Tibor

 

Balázs István

Balogh Éva

Blanár Margit

Bodnár Magdolna

Csajka Imre

Durbák József

Farkas Margit

Fenyik Ilona

Fülöp Károly

Goóts Ferenc

Gönczi Jolán

Habzsánszky Kálmán

Hutkai Magdolna

Lapis Mária

Lukács Ilona

Marton Margit

Marton Mária

Molnár Ágota

Novák Márta

Pataki Irén

Pethõ László

Prókai Katalin

Sárik Ilona

Simonits Zsuzsanna

Siska Ilona

Szabó László

Szabó Veronika

Szalóki Mária

Tomori István

Varga Ferenc

Vichor István

Zelina Tamás

1963

(B) Sütõ Józsefné)

1963

(D) Bagi József)

1964

(A) Dankó Istvánné)

1964

(B) Boros Barnabásné)

Bajusz Erzsébet

Beresnyák Erzsébet

Boda Anikó

Csáki Vilma

Durányik Mária

Fajder Magdolna

Fedor Ilona

Fedorkó Katalin

Fodor Etelka

Gömöri Éva

Guthi Piroska

Hegedûs Emõke

Iglai Mária Erzsébet

Kecskeméti Ilona

Kecskés Éva

Kiszely Etelka

Kucsinka Magdolna

Kucsinka Mária

Lörinczy Márta Ágnes

Lükõ Zsuzsanna

Madár Klára

Mladanecz Ilona

Naán Ilona

Nagy Ilona

Nagy Ilona

Nagy Katalin

Oláh Vilma

Omáscsik Klára

Palágyi Éva

Sipos Mária

Smolniczki Ilona

Szabó Katalin

Szarka Mária Éva

Tóth Irén

Untener Magdolna

Vass Magdolna

Vohradnyik Ildikó

Baranyi Piroska

Barczikai Gáborné Hornyák Klára

Bodnár Sándor

Csehi Sándor

Halász Gyuláné Schwarcz Erzsébet

Józsa Etelka

Kenyiny Katalin

Kiss Gézáné Nagy Klára

Láng Gyuláné Elek Mária

Rácz Mária

Réti Mária

Sztojakovszky Bertalanné Tomcs Mária

Tóth Etelka

Tóth Ilona

Virág Erzsébet

Zajácz Ferenc

Zsigmond Árpádné Szarka Éva Erzsébet

 

Aranyos Gizella

Bach Ágnes

Bakos Ilona

Balogh Ágota Edit

Bányácski Ilona

Barilkó Matild

Bencs Erzsébet

Braun Antal

Csajkás Felícia

Csorosz Katalin

Dankó Béla

Dévényi János

Eperjessy Gyula

Götz János

Iván Márta Mária

Király László

Koncz Ildikó

Mikolajcsik Katalin

Molnár József Miklós

Molnár Piroska

Molnár Zsuzsanna

Németh Erzsébet

Németh János

Páles Aliz Mária

Pataki Erzsébet

Pauleczki Anna

Pénzes Rozália

Péter László Imre

Plankó Julianna

Romátka Erzsébet

Rusznák Miklós

Siri Anna

Szinyéri Julianna

Tóth Margit Mária

Tóth Zoltán Tibor

Urbán István Péter

Vajda János

Vajkó János

Béni Borbála

Bodnár Ildikó

Bodnár Katalin

Csomár Mária

Csupka Katalin

Ficzere Zsuzsánna

Fodor Erzsébet

Füsti Magdolna

Gecse Éva

Gyuricza Etelka

Gyükeri Gizella

Hornyák Katalin

Hornyák Margit

Juhász Mária

Kiss Katalin

Klencs Erzsébet

Kopasz Mária

Kopper Viktória

Kottán Mária

Majoros Margit

Márton Aranka

Mészáros Mária

Nagy Valéria

Nagyiczki Eszter

Petró Valéria

Potoczky Ilona

Potoczky Mária

Sándor Magdolna

Sánta Gizella

Séra Gizella

Simkó Julianna

Szabó Erzsébet

Sztuhai Terézia

Takács Erzsébet

Tamás Ilona

Thuróczy Valéria

Urbán Etelka

Zurócsik Emma

1964

(D) Halász Gyula)

1965

(A) Halász Gyula)

1965

(B) Takács Imre)

1965

(D) Dr. Nagy S. Béláné)

Antal Ilona

Balázs Barnáné Szakács Emma

Balla János

Bányácski Sándorné Bartha Ilona

Bárány Géza

Berei Mária Eszter

Bernáth Lászlóné Katona Mária

Bíró Károly

Boller Zoltán

Csizmadia József

Elek Gyula

Elek Gyuláné Pánya Elza

Emri Katalin

Felegyi Pál

Ferkó János

Kajati János

Kasicz Józsefné Katona Lujza

Keresztúri János

Kologyi Etelka

Korényi Sándor Attila

Kovács Zsuzsanna

Kucsinka Józsefné Popelyák Katalin

Lizik Sándor

Marosközi Istvánné Antal Veronika

Papp Bertalanné Meggyesfalvi Irén

Réz Mária

Simkó József

Somosi Margit

Szakács Albert

Tamás Gyula

Tóth Bálint

Tóth Erzsébet

Varga Éva

Bércesi Borbála

Bodnár Béla

Bodnár Lenke

Csordás István

Erdélyi Erzsébet

Farkas Szilárd

Gyurán Erzsébet

Halász Jolán

Hársvölgyi László

Joó Piroska

Jósvai György

Józsa Mihály

Jurkó László

Kaszárda Magdolna

Katona János

Kertész Sándor József

Kiricsi Angéla Margit

Kiss Margit

Kocsis István Gyula

Laurencsik László

Magyar Irén

Marczi Zoltán

Nádori Sándor

Németh Dezsõ

Németh Katalin

Nezáczki Mária

Olajos István

Pothurszki Olga

Rák Mária

Rakoncza Mihály

Soltész Mária

Szabó Tamás

Széll András

Tomori Júlia

Udvardi Sándor

Varga Klára

Ács Mária

Bíró Mária

Csoma Magdolna

Csupka Irén

Deutsch Katalin

Fogarasi Erika

Galántai Emma

Gruber Jolán

Kálmán Margit

Kaselya Berta

Király Mária

Koloncsák Mária

Koper Éva

Kovács Ágnes

Kovács Margit

Lossó Irén

Madák Jolán

Magyar Erzsébet

Menyhért Márta

Murányi Márta

Ozabiner Mária

Prihoda Mária

Prókai Mária

Sásvári Irén

Simon Erzsébet

Soltész Mária

Soltész Zsófia

Szász Erzsébet

Szécsényi Erzsébet

Szepessy Lujza

Tuba Valéria

Turcsányi Lídia

Várady Magdolna

Demjén Gizella

Elek Jánosné Trinák Piroska

Fekete Istvánné György Éva

Hudacsek Margit

Ivankó Istán

Kozma András

Kurucz Juliánna

Mizsák József

Perecsi Ferenc

Péter Mária

Szekeres Jánosné Szabó Mária

Tamás Juliánna

Tóth László

Varhola György

1965

(P) Balogh Mihály, Takács Imre)

1966

(A) Bagi József)

1966

(B) Nagy Attiláné)

1966

(Esti) Nagy Attiláné)

András Béla

Bacsó József

Bálfalvi Ferenc

Bánszki Margit

Békési Attiláné

Berei László

Deák Ferenc

Dobos Jolán

Fogl József

Géczy András

Henczel Lajos

Korchma Gyula

Lõrincz János

Molnár János

Nagy Sándor

Rétei István

Rimán János

Rozgonyi József

Széphalmi Erzsébet

Szûcs Mária

Takács Béla

Tóth Imre

Tóth Lajos

Török Béláné

Vavrek Istvánné

Vavrek János

Vida Ferenc

Baltakovics Mária Magdolna

Czili István

Csizmadia Magdolna

Csongrádi László

Fajder Etelka Zsuzsanna

Fechter Magdolna

Fekete György

Fülöp Klára Etelka

Ghimessy Zsuzsanna Mária

Horváth Ernõ

Hörcsik Éva Piroska

Izsó Mária Anna

Jósvai Berta

Juhász Zsuzsanna Mária

Kulcsár Mária

Marton Judit

Misky Rita Zsuzsanna

Molnár Anna

Molnár Erzsébet

L. Molnár Erzsébet

Molnár János

Nagy Vilma

Nagyváradi Katalin

Novák János

Péter Erzsébet

Revák Erzsébet Cecilin

Schwarcz Ferenc

Severnyák Magdolna

Szilágyi Dezsõ

Szomju Julianna Zsuzsanna

Tomori István

Tornay Gyula István

Tóth Gyula

Tóth József

Vajda Lajos

Vocskó Ágnes Anna

Fodor Piroska

Futás Enikõ Csilla

Fürjesi Éva

Goóts Erzsébet

Gyenes Valéria

Hudák Aranka

Kántor Zsuzsanna

Karaba Katalin

Kiss Dóra Zsuzsanna

Koncz Irén

Kutsera Eszter Borbála

Lakner Klára

Lehóczki Erzsébet

Lesovics Erzsébet

Mester Katalin Mária

Miklós Mária Sarolta

Móré Mária

Otrosinka Verona

Papp Tünde Ibolya

Pesthy Mária Erika

Pleszkó Gizella

Potoczki Orsolya Edit

Ráskay Erzsébet Éva

Szabó Ágnes

Szabó Sára

Szalontai Mária

Szappanos Ilona Anna

Szûcs Mária Erzsébet

Takács Éva Katalin

Takács Katalin

Tóth Julianna

Tóth Katalin

Üveges Jolán

Vaszily Anna

Veres P. Erzsébet

Vieszt Ilona

Vincze Katalin

Bacsuri István

Csehi Ferencné Rózsahegyi Erzsébet

Csernai Margit

Dócs Vilma

Hagymási Sándor

Hantos János

Kiss Sándorné Lukács Erika

Miski Lajos

Perecsi Sándorné Kurucz Jolán

Porcsalmy Imréné Kajati Magolna

Sárosi Ferenc

Soltész Leventéné Erdei Ildikó

Szabó Csabáné Éva Mária

Takács Istvánné Kovács Júlia

Vajda Etelka

Várhegyi Józsefné Kutovics Jolán

1966

(Lev.) Sütõ Józsefné)

1967

(A) Dankó István)

1967

(B) Sütõ Józsefné)

1967

(E) Péntek István)

Czók Imre

Dévai Mária

Elek Zsófia

Godzsák Bertalan

Horváth Zoltán

Hudák Jánosné Hódi Katalin

Iván Istvánné Jordán Ilona

Kereszteni Nándor

Keserû Sándorné Békési Ildikó Mária

Körmendi Antal

Kõszegi Erzsébet

Kucsinka József

Lakó Vilma

Mádi Miklósné Sére Gizella

Nagy Lajos

Nagy Miklós

Somhegyi Lajos

Szajkó Géza

Szaniszló Gáborné Kenderes Gizella

Szécsi Ferenc

Szerdi Géza

Szolnoki Béláné Bartha Margit

Tóth János

Vajda István

Váradi Endre

Varga Lászlóné Lengyel Irén

Vaszil Barnabás

Bába Mária

Balling Mária Katalin

Bartus István

Cseley Anna Mária

Csoma József

Csongrádi András

Derla Etelka

Dévényi Márta

Fejti Edit

Fekete Anna

Forgó Ilona Klára

Götz Ilona

György Mária

Hevitán Piroska

Hogya Mária

Horváth István

Jatzkó Aranka

Kádas Katalin

Kovács Irén

Lebanovits Margit

Leskó Márta Katalin

Molnár Judit

Muszka Erzsébet

Naár László

Rakoncza István

Spisák Gizella

Stumpf Katalin

Szabó Sarolta Mária

Székely Gyula

Szuhai Gyõzõ

Tóbiás Mária Júlia

Tokár József

Várhegyi Erzsébet Gizella

Winkler Anna

Barta Éva

Belkó Etelka Zsuzsanna

Bodrogi Ildikó Ilona

Fedor Gizella

Gorliczay Gizella Zsuzsanna

Gyöngyösi Gizella

Harsányi Piroska

Illés Margit

Kassai Julianna

Kecskés Mária

Koczomba Edit

Kohári Mária

Kovács Éva Mária

Kovács Gizella

Lasztóczi Lenke Ilona

Lesnyik Éva

Lukács Ilona

Lukács Julianna

Lukács Sarolta

Magházi Edit

Nalesnyik Zita

Pálóci Erzsébet

Rák Katalin Mária

Répási Erzsébet

Révész Mária Zsuzsanna

Soltész Erzsébet Terézia

Szabó Ilona

Szász Julianna

Tamakovics Mária

Tóth Rozália

Urbán Borbála

Váradi Izabella

Zsigó Irén

Csizmadia István

Csontos Albert

Deák Antalné Freska Erzsébet

Dobai Márton

Dupaji Mihályné Pásztor Mária

Emri Gábor

Erdész Mária

Frikker Antal

Habzsánszki László

Karajz Magdolna

Kiss Gusztávné Rozgonyi Jolán

Leskó Lajos

Magyari Tamás

Miski Lajosné Halász Mária

Seszták Jánosné Endrész Rózsa

Szabó Andor

Szabó Mihályné Jadlovszki Anna

Szekeres János

Szilágyi György

Timkó Mihály

Végvári Jánosné Sashalmi Erzsébet

1967

(L) Bagi József)

1968

(A) Boros Barnabásné)

1968

(B) Dankó Istvánné)

1968

(E) Halász Gyula)

Bottka Ferencné Geleta Anna

Budaházi Jánosné Szabó Lenke

Csigás Mária

Csupka Rozália

Fispán Pál Zoltán

Fürjész Gyula

Gál Mária

Gyöngyösi Ida

Henczel Lajosné Goller Mária

Iski János

Kállay Tibor

Kozma Györgyné Soltész Veronika

Laczkó Ilona

Leiszer Ilona

Makláry Mihály

Mester Mária

Stark Ferenc

Szabolyik János

Szekszárdi Miklósné

Trója Gizella

Braun Éva

Czikó László

Farkas Mária

Fazekas Géza

Fejti Rózsa

Ferenczi Mária

Frikker József

Géczi Erzsébet

Gombos Anna

Horcsin Mária

Iski Erzsébet

Kiss Ilona

Kiss Piroska

Koncsol Teréz

Kovács József

Kovács Mónika Mária

Lesó Béla

Lippai Mária Éva

Lukács Márta

Molnár Mária

Naár Mária

Nádori Csaba János

Orosz Mária

Papp Valéria

Páricsi Katalin

Petrik József

Piti Tamás

Rák Anna

Ruskó Teréz

Saláta László Mihály

Sápi Olga

Spotilla Margit

Sütõ Béla György

Szász Éva Valéria

Szokira Júlia

Szõke Klára

Szuetta Anna Mária

Ujházi Erzsébet Piroska

Várvölgyi Irén

Vasas Imre Rezsõ

Babis Ilona

Baranyi Margit

Bódis Judit

Bók Mária

Dudás Jolán

Éberhardt Magdolna

Elek Klára

Eperjessy Ibolya

Galambosi Mária Magdolna

Hajdu Piroska

Hangáczi Éva

Havril Mária

Hernádi Katalin

Hochvárt Judit Teréz

Ignáth Adél

Juhász Izabella

Kelemen Éva

Kelemen Jolán

Kostyó Éva

Miglécz Mária

Nagy Jolán

Oláh Ilona

Ráski Mária

Sárkány Julianna

Semsák Emese

Seres Gyöngyike

Sprencz Katalin

Sütõ Márta

Szász Margit

Szilvássy Terézia

Szkurka Klára Ágnes

Tomkó Mária

Tóth Mária

Varga Terézia

Vibranyecz Mária

Vinnai Éva

Vojnár Mária Valéria

Balla József

Bordás András

Brunyánszki Györgyné Otrosinka Aranka

Deák Antal

Dobronoki Vilma

Emri Emil

Fazekas László

Ferencz Lajosné Sándor Mária

Hegeüs István

Hörcsik Zoltán

Hricóka Pál

Ignácz Lajosné Hörcsik Margit

Illés Béláné Kocsis Anna

Jurkó Béla

Karajz Kálmán

Kiszely Józsefné Emri Margit

Kontra Károlyné Pestovics Anna

Körömi József

Lenár Györgyné Taschner Friderika

Micka Gyuláné Orehovszky Sarolta

Morvai Miklósné Bednárik Borbála

Nógrádi László

Peti Ilona

Szappanos Katalin

Üveges János

1968

(L) Koleszár Erzsébet)

1969

(A) Halász Gyula)

1969

(B) Olajos Pálné)

1970

(A) Takács Imre)

Badacsonyi István

Baranyi Katalin

Berta Józsefné Kállay Klára

Böszörményi Dezsõné Puklus Edit

Braun János

Czetõ Barna

Fazekas Ferenc

Gál Tibor

Járási Lõrincné    Regõs Petra

Jászai Mihályné Gecse Valéria

Kádas Béláné Holló Mária

Kiss Károlyné Eperjessi Mária

Magyar Gézáné Szabó Magdolna

Majos Jánosné Nagy Julianna

Nemes Géza

Réz János

Réz Jánosné Taskovits Mária

Szabó Andorné Csákó Teréz

Székely Dezsõné Vass Irén

Ungvári Gusztáv

Vinczlér János

Balázs Ildikó

Balogh Edit

Bialeszek János

Bodnár Ibolya

Bonta Ferenc

Borsos Klára

Bütösi Katalin

Dobronoki Júlia Anna

Espák Erzsébet

Géresi Gizella

Harsányi Irma Piroska

Horváth Borbála

Horváth Erzsébet

Iski Lujza

Kacsó Erzsébet

Kiss Etelka

Koritsánszky Ernõ

Mitró Margit

Móricz Ilona

Naár Julianna

Orosz Bertalan

Orosz Miklós

Peternák Klára

Repászki János György

Ruskó László János

Schmidt Mária

Schwarcz Margit

Sipos Márta Irén

Szabó Katalin

K. Szabó Éva Katalin

Szabó Pál

Szakács Gizella

Szakács Lídia

Szalai András

Szalkó Mária

Szatmári Ilona

Takács László

Tallárom Katalin

Tóth Ilona Mária

Varga Mária

Vass Gábor Péter

Bacsó Ágnes

Czetõ Magdolna

Dávid Margit Anna

Deák Ildikó

Deák Zsuzsanna

Drahos Edit

Esztergomi Ágnes Zsuzsanna

Ferkó Ágnes

Hajdú Borbála

Helmeczi Mária

Hensperger Mária

Horváth Katalin

Ignáth Anna

Jesztrebi Erzsébet

Kardos Magdolna

Kerekes Erzsébet

Kiss Rozália

Kovács Mária Erzsébet

Lukács Mária

Majdanics Márta

Matyasovszki Valéria

Miklós Éva Piroska

Nagy Erzsébet

Pataki Judit Mária

Puhl Viktória Erzsébet

Ragyák Mária

Rák Angyalka

Sütõ Ildikó Ilona

Szabó Ilona

Takács Katalin

Tóth Ilona Mária

Turai Erzsébet Ibolya

Vanek Anna

P. Veres Etel

Vékony Éva Edit

Vígh Julianna

Vitányi Veronika

Záveczki Mária

Zombori Zsuzsanna Éva

Bodnár Ágnes

Doboveczki Emma

Dzsupin Levente

Ész Tamás

Fábián Ildikó

Farkas János

Fekete Erzsébet

Fekete Éva

Fodor Magdolna

Garamvölgyi Gabriella

Géczi Ernõ

Gönczi Magdolna

Hevitán Teréz

Kenyeres Zsuzsanna

Kormos Margit

Leleszi Erzsébet

Lombárszki Zsuzsanna

Magyari Erzsébet

Nagy Mihály

Nalesnyik Mária

Orosz Erzsébet

Papp Gizella

Petercsák Erika

Rácz Magdolna

Séra Erzsébet

Szabó Mária

Takács Ilona

Tóth Mária

G. Tóth Magdolna

Vancza Mária

Varga Anna

Varga Etelka

Varga Géza

Vári Judit

Vaszily Gizella

Vincze Éva

Zombori Anna Mária

1970

(B) Dr. Csajkás Bódogné)

1971

(A) Fõnyedi Károly)

1971

(B) Dankó Istvánné)

1972

(A) Fõnyedi Károly)

Brunyánszki Ilona

Brunyánszki Mária

Csalóközi Ilona

Csomós Mária

Csorba Valéria

Deák Judit

Dókus Ágnes

Dolák Edit Erzsébet

Hernádi Edit

Hirt Erzsébet

Horváth Anna Ilona

Ignáth Jolán

Jacsó Erzsébet

Jadlóczki Éva

Jákób Margit

Jánoskovics Erzsébet

Kálmánszhelyi Klára

Kardos Erzsébet

Körmöndi Gizella

Kupai Ilona

Lapos Erzsébet

Máté Irén Ilona

Matyi Klára Anna

Molnár Mária

Nagy Katalin Borbála

Óvári Margit

Palkó Anna Katalin

Palocsay Katalin

Petercsák Ilona

Sipos Jolán

Szabó Erzsébet

Székely Klára

Terhes Jolán

Vaskó Erika

Babics Ildikó

Badacsonyi Éva

Bottka Klára

Csörsz Lea Éva

Cszizmadia Aranka

Dakos Etelka

Dankai Judit

Emri Mária

Endrész Magdolna

Farkas Erzsébet

Forgó Gizella

Gál Gizella

Gecse Irén

Godzsák Klára

Horváth Erzsébet

Kálmán Klára

Kardos Anna

Koncz Margit

Leskó Magdolna

Leskó Mária

Lukács Katalin

Manircsák Mária

Matisz Éva

Mátray László

Nagy Klára

Pataki Gabriella

Perge Zsuzsanna

Simonics Gyula

Stumpf János

Szabó Margit

Szemán Mária

Szuhai Gizella

Szuhodi Ágota

Szûrös Ilona

Timkó Gyula

Tolnai Éva

Tóth Ibolya

Tóth Magdolna

Vámosi László

Városi Erzsébet

Zalai Borbála

Ádám Erzsébet

Baranyák Márta

Batta Gizella

Beláz Margit

Béni Zsuzsanna Ildikó

Bérczi Ildikó Judit

Czetõ Mária

Csáki Ilona

Csorba Aranka

Domokos Judit Mária

Doros Magdolna

Futó Zsuzsanna Mária

Gáll Margit

Gyõrfi Piroska

Hódi Katalin

Kerékgyártó Judit

Kerényi Mária Margit

Kiss Katalin Borbála

Kisvárdai Éva

Kopasz Katalin

Leskóczi Ilona

Majoros Éva Ágnes

Naár Margit

Palágyi Katalin Valéria

Sápi Mária

Sárosi Anna

Seres Anna

Spinda Emma

Szabó Éva

Szabó Lenke

Szakács Mária

Tokár Magdolna

Tompa Gizella

Tóth Klára

Vaszlavik Zsuzsanna

Vitányi Éva

Balabás László

Balogh Magdolna

Czakó Piroska

Deák Klára

Dobronoki Erzsébet

Dorfel Erzsébet

Fodor Julianna

Gál Terézia

Gerely Gyöngyi

Gondor Gábor

Gönczi Mária

Helmeci Éva

Horváth Tibor

Juhász Erzsébet

Király Katalin

Kiss Valéria

Kocsis András

Kopasz Mária

Krizsó Etelka

Leskó Mária

Lesovics Lossó Irén

Marczi Mária Terézia

Matuscsák Irén

Matyasovszki Mária

Miliczky Éva

Nagy Piroska

Novák Katalin

Pataki Éva

Pongrácz László

Praszna Mária

Saláta Valéria

Tarr Anna

Toronyi Zsuzsanna

Tóth Erzsébet

Tóth Katalin

Tõkés Klára

Varga Margit

Vaskó Anna

Vass Laura

Zérczi Mária

1972

(B) Halász Gyula)

1973

(A) Fõnyedi Károly)

1973

(B) Olajos Pálné)

1974

A) Fõnyedi Károly, Szilágyi Sándorné, Takács Imre)

Békési Margit

Bereczki Klára

Bodnár Mária

Bodnár Piroska

Cselényi Katalin

Dudás Vilma Katalin

Gecse Mária

Gulyás Éva

György Valéria

Hangácsi Mária

Judicsák Margit

Kerékgyártó Margit

Kocsis Ilona Orsolya

Komjáti Éva

Koszták Mária

Kosztyi Mária

Könyves Erzsébet

Litvai Gizella

Lukács Katalin

Maczek Ilona

Mecsei Ilona

Molnár Judit

Nagyidai Valéria

Oláh Ilona

Pásztor Mária Magdolna

Rigó Margit

Seszták Katalin

Sohajda Gizella

Stumpf Klára

Szabó Borbála

Szakál Mária

Szidor Mária

Takács Katalin

Tamasovics Magdolna

Tóth Ágnes

Türk Jolán

Vass Nóra Valéria

Bajzáth Mária

Bakos Judit

Bartus Franciska

Batta Ibolya

Bénó Ilona

Branyiczki Mária

Braun Bálint

Csengeri Gizella

Dobi István

Emri Piroska

Espák Margit

Fejti Éva

Fodor Julianna

Fodor Lajos László

Fürjesi Julianna

Gajda Mária

Götz Ilona

György Géza

Hlavács Valéria

Horváth Ildikó Mária

Horváth Mária

Jerebák Valéria

Juhász Éva

Karajz Borbála

Koleszár István

Koleszár Katalin

Koscsó Valéria

Lesó Margit Gabriella

Madák Ilona

Matisz Márta

Monostori György Rudolf

Nagy Ernõ

Orosz Gizella

Orosz József

Pitenyák Katalin

Sütõ Gizella

Számadó Franciska

Tokár Ilona

Toronyi Mihály Jenõ

Tóth Mária

Varga Ilona

Bajusz Judit Katalin

Balogh Franciska Borbála

Baranyák Gizella

Bárdos Margit

Barna Mária

Békési Edit Ildikó

Benõcs Ilona

Dankó Erzsébet Mária

Géresi Klára

Hantos Edit Mária

Haraszi Irén

Hogya Ilona

Hornyák Borbála

Kenderes Ilona

Kerényi Ilona

Kilián Valéria

Kovács Veronika Erzsébet

Máté Erzsébet

Nádasi Sarolta

Nagy Ilona

Nagy Valéria

P. Szabó Erzsébet

Pányóki Éva

Perge Katalin Gizella

Rák Magdolna

Sári Julianna

Séra Ibolya

Simkó Gizella Ilona

Stumpf Erzsébet

Szerencsi Anna

Takács Edit

Tóbiás Mária

Tóth Mária Erzsébet

Varga Mária

Vaszlavik Katalin

Zóni Mária

Bakay Ferenc

Békési Gabriella Aranka

Bernát Béla

Csiszovszky Éva

Didics Mária

Fábián László

Fazekas Erzsébet

Fischer Magdolna

Götz Valéria

Halász Mária

Harcsa Éva

Hegedûs István

Horváth Márta

Huszár Erzsébet

Jedlinszki Ilona Anna

Kenyizlei Éva

Kopasz Mária

Kovács János

Kristóf Mária

Lukács György

Menyhért Valéria

Molnár Ferenc

Molnár József

Monok Mária

Naár János

Nádasi Bálint

Nagy Pál Erzsébet

Novák Ágnes

Remes Mária

Rozgonyi József

Sándor Erzsébet

Sánta Erzsébet

Sebestyén Piroska

Simon Judit

Sohajda Erika

Szabó Zita

Számadó Ilona

Szikora Klára

Tamók Irén

Terjék Gizella

Tímári Zoltán

Tiszolci József

Tomori Zsuzsanna

Tóth István

Vágási Béla

Vaszil Éva

Veréb Katalin

Zvolenszki Margit

1974

(B) Gombos Anna Mária)

1975

(A) Fõnyedi Károly, Suták Zoltánné)

1975

(B) Dankó Istvánné)

1975

(C) Répási Erzsébet)

Baranyák Klára

Barathi Erzsébet

Bodnár Teréz

Czinke Emma

Dubóczki Margit

Erdei Katalin Valéria

Fehér Piroska

Horváth Mária

Horváth Zsuzsanna

Illés Julianna

Iski Elvira

Iván Gizella

Jakab Erzsébet

Járdán Erzsébet

Kecskés Zsuzsanna

Kelemen Rózsa

Kovács Klára

Kubus Veronika

Leányvári Edit Mária

Madzin Mária

Máté Valéria

Megyesi Ilona

Németh Ildikó

Németh Márta Erzsébet

Obráz Magdolna

Oláh Aranka Valéria

Papp Erzsébet

Petercsák Ilona

Rutkovszky Mária

Sápi Ilona

Sarudi Anikó

Simai Katalin Ágnes

Simai Sarolta

Szabó Zsuzsanna Irén

Tóth Edit

Varga Mária

Vaszily Valéria

Virág Zsuzsanna

Bodnár Julianna

Bodnár Zoltán Rudolf

Bodnár Zsuzsanna

File József

Fodor Valéria

Fõnyedi Gábor Pál

Haraszi Ilona

Havriló Ildikó

Herceg István

Ignáth Mária

Iván Sándor

Kosztyi János

Kufcsák Éva

Lengyel Éva

Medve Miklós Barna

Mizsák László Gábor

Móricz Anikó Gyöngyi

Nagy Csilla

Nagy Gabriella

Nagy Gyula István

Oláh Ilona

Rédai László

Rimán Éva

Santra László

Sarkadi Etelka Piroska

Sárossy Margit

Séra Sándor

Szabó Anikó

Székely Olga Márta

Szemán Csaba

Szendrei Ágnes

Szerencsi Judit

Szinyei Berta

Timkó Mária

Tóth Mária

Uhrin Klára

Vinnai Ildikó

Winkler János

Zombory György

Ajtai Éva

Bálint Jolán

Bodnár Zsuzsanna Irén

Csicsek Erzsébet

Dafkó Zsuzsanna

Danyi Ibolya Erika

Dózsa Magdolna

Erdei Katalin

Farkas Mária

Farkas Olga Gizella

Farkas Vilma

Görög Mária Éva

Holló Erzsébet

Hubay Margit

Iski Gizella

Juhász Ibolya

Kacsó Ilona Zsuzsanna

Karaba Erika

Karászi Edit

Koczák Irén

Kovács Piroska Aranka

Körmös Mária

Kubus Edit

Lakatos Klára

Lengyel Mária

Matisz Emma

Nagy Éva Mária

Nagy Zsuzsanna

Pásztor Éva

Polyacskó Ágnes

Repka Ilona

Sánta Magdolna

Sipos Julianna

Szûcs Mária Ilona

Tóth Margit Jolán

Tóth Mária

Török Mária

Varga Erzsébet

Vitányi Ilona

Aranyosi Erika

Bálint Erzsébet

Barna Ildikó Márta

Bilicza Irén

Dobai Rózsa Mária

Fakla Sarolta

Fedor Erzsébet

Gyarmati Irén

Halász Vilma

Horváth Klára

Janics Judit

Kocsis Piroska

Kovács Edit

Lakatos Katalin

Leskó Zsuzsanna

Lesovics Erika

Makó Margit Magdolna

Megyesi Mária

Nagy Erika Mária

Nagy Jolán

Nyizsnyik Ilona

Orosz Erzsébet Róza

Orosz Margit

P. Szabó Erzsébet

Peremiczki Mária

Piller Erzsébet

Rédai Zsuzsanna Katalin

Réti Enikõ

Rusznák Irén

Rusznák Mária

Sándor Judit

Szentpéteri Judit

Szûcs Anna

Tar Valéria

Terjék Róza Mária

Tóth Margit

Varga Judit

 

1975

(Kiegészítõ lev. A)

Brandhuber János)

1975

(Kl. B) Halász Gyula)

1976

(A) Brandhuber János)

1976

(B) Halász Gyula)

Bodnár Ernõné Bartus Julianna

Dr. Varga Béláné Molnár Ilona Sarolta

Dudás Katalin

Éliási Sándor

Éliási Sándorné Kovács Zsuzsanna

Kájel Lászlóné Hovanyercz Irén

Kálmán Istvánné Ignáth Jolán

Koleszár Mihályné Deák Éva

Kovács Sándorné Ungvári Katalin

Kukó Lászlóné Jobbágy Mária

Letó Béláné Szerdahelyi Klára

Obráz Béláné Bodnár Magolna

Petik Lászlóné Tóth Erzsébet

Sipõcz Katalin

Szebényi Bertalanné Karajz Anna

Szolnoki Mariann

Andrási Mihályné Bársony Veronika

Bányai Mária

Belkó János

Besenyõdi József

Engelbert Lászlóné Vizkelethy Éva

Göncfalvi János

Illés Gyuláné Rostás Margit

Juhász Imréné Szabó Ilona

Kiss Ferencné Tibay Anikó

Laczkó Zsuzsanna

Lövei Zoltánné Zsoldos Ibolya

Marikovszky Kornélia

Matusz Gizella

Mezei Andorné Madár Éva

Molnár Sándorné Krimszky Ilona

Naár Györgyné Kerchner Mária

Ördög Jánosné  Juhász Ilona

Saláta Lászlóné Kiss Erzsébet

Simai Istvánné Vitányi Éva

Szabados Ferencné Horváth Klára

Szepesi Miklósné Vécsefalvi Margit

Szetta Mária Ildikó

Szûcs Jánosné Boldi Ilona

Bajusz Irén

Bajusz János

Balázs Ágnes

Bárdosi Mária

Békési Judit

Benkõ Zsuzsanna

Benyus Ferenc

Béres István

Dankó Ágnes

Dudás Zsuzsanna

Durányik Erzsébet

Farkas Gábor

Görög Ilona

Herczeg István

Hogya Erzsébet

Homolya Mária

Iván Sándor

Jakab Mária

Kelemen Gizella

Kemecsey György

Komlósi Zsuzsanna

Kovács Zoltán

Kvancz Piroska

Lénárt Ferenc

Lukács Piroska

Mezei Erika

Novák József

Réti József

Rusznák Anna

Szabó Gizella

Szakolczai Klára

Szemán Miklós

Urbán Mária

Váradi Erzsébet

Varga Erzsébet

Varga Mária

Vaszily Magdolna

Zeher Zsuzsanna

Adrián Ilona

Balla Emma

Balla Erzsébet

Bató Erzsébet

Bistei Gabriella

Bodnár Éva

Borcsik Rózsa

Dakos Éva

Dankó Klára

Deáki Margit

Farkas Ibolya

Fodor Ilona

Gonda Katalin

Hantos Ágota

Hegedûs Piroska

Jadlovszki Magdolna

Kádas Zsuzsanna

Kocák Anna

Lakatos Mária

Maczkó Irén

Máté Mária

Nagy Mandi

Németh Erika

Németh Mária Ilona

Orehovszky Margit

Orosz Katalin

Pataki Erika

Petruska Erzsébet

Rák Mária Márta

Rusznák Katalin

Seszták Mária

Stumpf Veronika

Szikora Ildikó

Szopkó Mária Edit

Szopkó Zsuzsanna

Szuhai Erzsébet

Tompa Jolán

Urbán Éva

Váradi Valéria

Várvölgyi Ildikó

1976

(Kl) Halász Gyula)

1977

(A) Mester Erzsébet)

1977

(B) Vaszily Mária)

1977

(Kl) Halász Gyula)

Bodnár Pálné Bocskay Annamária

Csányi Istvánné Szalay Valéria

Csontos Lászlóné Zvolenszki Erzsébet

Edélyi Katalin Irma

Feledi Károlyné Kocsomba Ilona

Gergely Marianna Klára

Gönczy Károlyné Szakács Piroska

Hagymási Ilona

Horváth Matild

Kovács Jánosné Németh Gizella

Kristály Katalin

Magyar Józsefné Pataki Irén

Móricz Jolán

Nádasi Sarolta

Nyitrai Istvánné Szidor Zsuzsanna

Óbermájer Istvánné Bocskai Magdolna

Péntek István Pál

Péntek Istvánné Kovács Éva

Popelyák Józsefné Hornyák Zsuzsa

Rák Miklós

Roskof Edit

Sárosi Józsefné Emri Zsuzsanna

Dakos Sarolta

Dorfel Mária

Feczku Valéria

Feke Edit Mária

Fischer János

Fogarasi Márta

Galuska Katalin

Halász András

Hegedûs Magdolna

Illés Ibolya

Jászay Éva

Kanda Erzsébet

Kánya Ágnes Piroska

Kiss Zsuzsanna

Koczák Magdolna

Koncz Mária

Korchma Zsuzsanna

Kovács Ilona

Kurucz Erzsébet

Lencsés Gizella Klára

Lupis Éva

Madák Magdolna

Madzin Mónika Terézia

Mester Tibor

Mitró Magdolna

Orosz Tóth Margit

Pirnák Attila György

Remes Gábor

Szabó Lajos

Szentpéteri Edit

Szepessy László

Timkó Mária

Tóth Anikó

Tóth Mária

Tóth Sándor

Trinkely Erika

Vaszily László

Virág Miklós

Becskeházi Katalin

Burai Erika

Czibik Gizella

Csomós Magdolna

Demeter Ágnes Ildikó

Durbák Mária

Emri Erzsébet

Emri Mária Magdolna

Erdélyi Mária Sarolta

Falkus Ildikó

Fedor Éva

Fekete Klára

Gál Judit

Horosz Éva

Horváth Julianna

Illés Erika Anikó

Jászai Mária Ilona

Kálnási Magdolna

Kántor Gizella

Karászi Magdolna

Kemecsey Jolán

Kovács Mária

Kovács Zsuzsanna

Makó Katalin

Marozsán Erzsébet

Molnár Mária Katalin

Orosz Emma Erzsébet

Révai Szatmári Márta Mária

Ruszkai Katalin Irén

Szabó Anikó

Szegedi Erika

Szoták Zsuzsanna

Szûcs Katalin

Takács Erzsébet

Tar Valéria

Toldy Margit

Tóth Katalin

Bakó Klára

Bálint Erzsébet

Balogh István

Bíró Károlyné Csonka Gizella

Bodnár Magdolna

Bor Gáborné Toma Erzsébet

Boros Istvánné  Balogh Judit

Danyi Ibolya

Domokos Mária

Géczy Istvánné Teszenyi Mária

Horváth Istvánné Magyar Judit

Jarasovics Ilona

Keresztes István

Kiss Miklósné Réz Mária

Leskó Mária

Nezáczki Klára

Pákozdi Judit

Pásztor Margit

Pásztor Péterné Bodák Gabriella

Rajhárt Jánosné Deák Gizella

Simai Katalin

Szabó Istvánné Vajkó Márta

Varga Tiborné Hörcsik Anna

1978

(A) Farkas János)

1978

(B) Vaszily Mária, Komárominé Szabó Katalin)

1978

(Kl) Farkas János)

1979

(A) Répási Erzsébet)

Azari Ilona

Bárczy László Imre

Bodnár Sándor

Csontos Bertalan

Csontos Sándor

Didics Gyula

Fehér Csilla Mária

Fekete Katalin Mária

Hegedi Dóra

Kaibás Mária

Kazup Gyula

Kerényi Piroska

Kónya Margit

Kovács András

Kovács Tibor

Mályi Mihály

Monyók Magdolna

Naár Erika

Nádaskai Erzsébet

Nagyházi Gyöngyi

Palágyi Erika

Papp Margit

Poósch Mária

Sedlák Márta

Számadó Valéria

Szõnyi István László

Tóth Gabriella

Vágó Erika

Vajkó Éva

Varga Teréz

Varkoly György

Ádám Ágnes

Bacsó Zsuzsa

Bakó Judit

Balla Erzsébet

Brunáczki Margit

Buczilla Józsefné

Csizmadia Gizella

Dobránszki Ilona

Emri Magdolna

Ferencz Ildikó

Fischer Erzsébet

Fodor Gizella Julianna

Ignácz Irén

Kántor Mária

Katkó Irén

Kosárkó Mária Anna

Körmöndi Erzsébet

Krafcsenkó Ildikó Éva

Miglécz Jolán

Nagy Lenke

Obráz Anna Mária

Orosz Zsuzsa

Poszlóczky Julianna

Rakóczki Edit

Sári Ilona

Simai Teréz

Sohajda Nóra

Szabó Éva Judit

Szabó Katalin

Szántó Katalin

Szendrei Gabriella

Teremi Márta

Tóth Katalin

Varga Katalin

Vaszily Ildikó

Vaszily Ilona Erzsébet

Vígh Ilona

Bálint Jolán

Bocsi Istvánné Csernai Irén

Bodnár Ernõné Bodnár Rozália

Csordás Gáborné Kecskeméti Éva

Dankó Katalin Ágnes

Elek Gáborné Miklós Zsuzsanna

Espán Jánosné Repka Ilona

Fodor Etelka

Gondor Ernõné Farkas Olga Gizella

Hegedûs Istvánné Fodor Gizella

Joósz Józsefné Rák Magdolna

Kaszárda Éva Mária

Király Tiborné Baraty Anna

Palkó Gusztávné Ajtai Éva

Papp Erzsébet

Vaszily Irén

Tiszolczi Józsefné Ferencz Erzsébet

Csajkovszki Miklósné Zuti Valéria

Babják József

Balogh Barna

Bányai Katalin

Barati Erzsébet

Bihi Miklós

Burger Anikó

Burger Ibolya

Czibik Ferenc

Csabai András

Donkó Ildikó

Erdélyi János

Erdélyi Márta

Farkas Tóth Ilona

Földi Ferenc

Göncfalvi Éva

Halász Gyula

Hankó Ilona

Hegedüs Zsuzsanna

Horváth Enikõ

Hricz Klára

Kaibás Irén

Kántor Dezsõ

Karóczkai Katalin

Kazár László

Kazár Magdolna

Kertész Valéria

Kiss Ilona

Kosztyu Tibor

Laczkó Katalin

Magyari József

Molnár Aranka

Nagy Gábor

Osváth András

Séra Zoltán

Szûrös Éva

Tamás Tibor

1979

(B) Halász Gyula)

1979

(C) Olajos Pálné)

1979

(Kl) Brandhuber János)

1980

(A) Brandhuber János)

Asszony Klára

Balla Zsuzsanna

Bányácski Ildikó

Beimli Anna

Branyiczki Zsuzsanna

Csider Valéria

Dócs Erzsébet

Fábián Jolán

Fekszi  Erika

Fodor Erzsébet

Géczi Mária

Harkai Klára Etelka

Herczeg Margit

Kalla Enikõ

Kállai Margit

Kálnári Erika

Kiss Erika

Kövér Erika

Kucsinka Mária

Kuik Irén

Lénárt Éva

Magyari Ibolya

Papp Erzsébet

Páricsi Ilona Jolán

Plósz Elvira

Popik Gizella Mária

Séra Éva

Szabolyik Erika

Szinai Erzsébet

Tamás Erika

Tóth Erzsébet

Vajsz Valéria

Varga Valéria

Vaszily Valéria

Balla Zsuzsanna Erzsébet

Balogh Erika

Becse Katalin

Berta Irén

Bilicza Éva Margit

Bodnár Erika

Bongyics Éva

Halmi Katalin Zsuzsanna

Hermann Ilona

Jávorszki Mária

Kiss Éva

Kosztyi Erzsébet

Krajnyák Gizella

Kuma Teréz

Lukács Erzsébet

Magyar Enikõ

Nagy Anna

Nagy Erzsébet

Nagy Mária

Nemes Katalin

Oreskó Éva

Páricsi Gizella

Riczó Mária

Sprencz Angéla

Stefáncsik Erzsébet

Sütõ Erika

Szabó Éva Erika

Szemán Anna

Szendrei Szilvia

Szerdi Elza

Szerdi Éva

Takács Judit

Valykó Erika

Vinnai Ilona

Batta Dezsõné  Karászi Edit

Bodnár Lászlóné  Erdei Katalin

Bodroghalmi László

Budai Béláné Nyizsnyovszki Katalin

Emri Jánosné Szoták Katalin

Géresi Ferencné Farkas Katalin

Gyõri Lászlóné Szabó Matild

Karászi Lívia

Kiss Béla

Monyokné Bara Mária

Palkó Gusztávné Ajtai Éva

Pataki Magdolna

Petercsák Elekné Bacsó Magdolna

Plósz Bertalanné Braun Anna

Rák Barnabásné Lencsés Éva

Repka Lászlóné Petercsák Julianna

Schmied Lászlóné Budavári Éva

Stumpf Jánosné Illés Julianna

Szoták Gyuláné Seres Anna

Varga Béláné Sütõ Mária

Vinnay Istvánné Jadlóczki Éva

Balla Ildikó

Bartos József

Emri Klára

Ferkovics Ilona

Gaál Erzsébet

Gombos Éva

Göttli Erzsébet

Jákob Erzsébet

Kincses Erzsébet

Király Margit

Koscsó Julianna

Koscsó Piroska

Kovács Zsuzsanna

Kurucz Ágnes Katalin

Majoros Judit

Máté Erzsébet

Minyóczki Éva

Mizsák László

Nagy Erika

Novák Klára

Oreskó Erzsébet

Ozsváth Mária

Páhi Emma

Pálfalvi Erzsébet

Porkoláb István

Réthy Ágota

Sikorszki Rózsa

Soltész Mária Tünde

Szabó Erzsébet

Szabó Erzsébet

Tájber Edit

Veres Erzsébet

Zagyi Zsolt

 

1980

(B) Szilágyi Sándorné)

1980

(Kl) Brandhuber János)

1981

(A) Csatlósné Mester Erzsébet)

1981

(B) Suták Zoltánné)

Balogh Aranka

Farkas Ilona

Fodor Jolán

Hoffmann Gabriella

Hudák Anna

Iván Éva

Kálnási Valéria

Karászi Irén

Kocsis Éva

Kóró Ágnes

Kovács Ilona

Kulcsár Mária

Lázár Margit

Lukács Ildikó

Matisz Terézia

Menyhért Gyöngyi

Molnár Emma

Molnár Erika

Paksi Zsuzsanna

Perjési Dalma Katalin

Schmied Marianna

Semsák Györgyi

Sorosócki Ibolya

Szabadka Zsuzsanna

Szabó Angéla

Szabó Erzsébet

Szabó Ibolya

Szalánczi Ildikó

Timkó Anna

Trum Ildikó

Varga Mária

Városi Angéla

Vinnai Katalin

Barnáné Oláh Zsófia

Gegõ Erzsébet

Geri Ilona

Gyöngyösi Gézáné Szabó Éva

Hajabácsi Anna

Hoffmann Lászlóné Tomkó Margit

Horgonyi Ágnes

Rajz Jánosné

Rostás Jolán

Timkó Jánosné Bajzáth Magdolna

Szabó Judit

Bányai Ilona

Bereczki Erzsébet

Bihari Katalin

Boczán Éva

Bodnár András

Csaba Csilla Klára

Dobai István

Drapcsik Éva

Durkács Erika

Gál Zoltán

Göttli Judit

Hegedûs Mária

Horváth Éva

Horváth Györgyi

Horváth Mária

Jadlovszki Angéla

Keresztesi Mária Magdolna

Kiss Ildikó Zsuzsanna

Kovács Judit

Körtvélyesi Éva

Kucsinka Mária Magdolna

Lõrincz István

Pamula Éva

Pandák Éva Zsuzsanna

Sánta Jolán

Slisz Katalin

Soltész Margit

Szabó Erzsébet

Szerencsi Zsuzsanna Mária

Szoták László

Tarr Gábor

Urbán László

Váradi László Rudolf

Varga Éva

Vaszlavik Zsuzsanna Judit

Veres Erzsébet

Szabó Zsolt Béla

Balázs Judit

Bátori Valéria

Béki Erzsébet

Benke Rózsa

Czetõ Edit Cecília

Demeter Ildikó

Deutsch Ella Magdolna

Fodor Judit

Gazsi Judit Éva

Gyurán Enikõ

Jeszterbi Ilona

Jobbágy Ildikó

Kahanca Katalin Erzsébet

Kanda Margit Ilona

Klamencsák Ildikó

Kol Magdolna Erika

Koleszár Ildikó

Koleszár Katalin

Kottner Viktória

Kovács Ida

Lencsés Zsuzsanna

Magyar Márta

Nagy Ilona Ildikó

Nyizsnyovszki Zsuzsanna Klára

Pásztor Krisztina Borbála

Pochlotka Judit Mária

Pothurszki Valéria

Radvánszki Julianna

Rutkai Éva

Séra Mária

Soltész Mária

Szabó Zsuzsanna

Szûrös Julianna

Tóth Katalin

Tóth Mária

Vályi Margit

Varga Jolán

Várhegyi Márta

1981

(Kl) Naár János)

1982

(A) Vaszily Mária)

1982

(B) Fõnyedi Károly, Szolnoki László)

1982

(Kl) Naár János)

Boósch Ferencné Takács Katalin

Darmos Katalin

Dévai Jánosné Bobkó Mária

Erdõsi Lászlóné Karajz Éva

Ferenc JózsefnéÉliás Ida

Horváth Ferencné Béki Zsuzsanna

Medve Regina Ilona

Miklós Lázslóné Szabó Edit Éva

Molnár Józsefné Erdélyi Gabriella

Nagy Zsuzsanna

Nezáczki Anna

Pothurszki Ibolya

Pusztai Anna

Remenyiczki Ándrásné Szántó Edit

Sajtos Tiborné Grega Éva

Suhanesz Jenõné Kababik Julianna Judit

Szabó Anikó

Szabó Éva

Szabó Istvánné Visnyovszki Zsuzsa

Szemán Lászlóné Kocsomba Katalin

Váradi Józsefné Gregus Zsuzsa

Veréb Andrásné Farkas Margit

Vitányi Lajosné Götz Erzsébet

Zalavári Lászlóné Kanda Erzsébet

Bakti Gyöngyi

Barati Ágnes

Bari Klára

Begella Ildikó

Csiszkó Aranka

Danyi Csaba Márton

Fischer Veronika Mária

Fodor Gizella

Géczi Katalin

Görbei Viola

Haraszi Erika

Jaczenkó Ilona

Kertész Klára Anna

Kiss Béla

Matolcsi Csaba Ferenc

Medve István

Menyhért Erzsébet

Nagy Éva

Orosz Ilona

Orosz Mária

Petró Angéla

Preszoly Erzsébet

Séra Csaba

Sipos Tamás

Sós Judit

Szûcs Mária Magdolna

Tóth Katalin

Tóth Valéria

Ujhelyi Ildikó

Vécsi Tibor

Vitányi Csilla

Zsiga Anna

Balogh Mária

Balpataki Ágnes

Bányai Éva

Baranyi Ágnes

Bodnár Ildikó

Dienes Ildikó

Doma Ágnes

Estók Zsuzsanna

Gál Mária

Gégény Zsuzsanna

Halász Andrea Erzsébet

Hudák Mária

Kaduk Valéria

Kántor Erzsébet

Kis-Harda Mária

Kovács Judit

Kovács Katalin

Kurucz Gabriella

László Judit Gyöngyi

Miskolczi Mária

Pecák Mária

Schrott Gabriella

Sohajda Zsuzsanna

Szendi Ildikó

Takács Irén

Tóth Veronika Csilla

Vitányi Zsuzsanna

Völgyák Magdolna

Balogh Péterné Matisz Emma

Bocsi Mária

Csomós Magdolna

Csongrádi Mária

Feke Gabriella

Halász Lászlóné Gaál Éva

Jedlicska Imréné Stefáncsik Erzsébet

Klima Jánosné Kajati Ildikó

Kocsi Zsuzsanna

Komáromi Olivérné Antal Zsuzsanna

Koncsol Miklósné Dakos Erzsébet

Kulcsár Józsefné Brunácki Klára

Laczkó Györgyné File Erzsébet

Lendák Istvánné Tóth Olga

Lisóczki Józsefné Horváth Mária

Nagyházi Zoltánné Sisán Julianna

Nyitrai Gyõzõné Kovaly Katalin

Pásztor Jánosné Rásó Olga

Petercsák Pálné Fedor Anna

Rajna Gáborné Tóth Éva

Remenyiczky Andrásné Szántó Edit

Ruskó Józsefné Farkas Klára

Szemán József

Szentpéteri Ferencné Mártonfalvi Éva

Tóth Erika Mária

Tóth Jánosné Balogh Vilma

Világi Árpád

Vitányi Bertalanné Vitányi Éva

Vojnár Lászlóné Bodonyi Appolónia

Zelencz Jánosné Timkó Jolán

1983

(A) Naár János)

1983

(B) Répási Erzsébet)

1983

(Kl) Naár János)

1984

(A) Szilágyi Sándorné)

Albert Irén

Azari Mária

Balla Mária

Balla Tibor

Bányácski Tamás

Csontos Ferenc

Csordás Sándor

Dosnyai Csaba

Fehér Tibor

Futó Gabriella

Illés Zsuzsanna

Iski Erika

Jakab Éva

Kazup Katalin Ibolya

Kondrát Katalin

Leskó Zita

Menyhért Judit

Mitró Erika

Novák Mihály

Oláh Éva

Oláh József

Pahota Zita

Péter Erika

Suták Orsolya

Szabó Katalin

Szilágyi Éva

Szûcs Erika

Vajda Éva

Váradi Sándor

Vig Anikó Erzsébet

Barna Gizella

Bokor Erika

Cziczer Erika

Csomós Valéria

Daróczi Ibolya

Dovák Mária

Ignáth Éva Anna

Ignáth Katalin

Kababik Mária

Kiss Erika

Kiss Mária

Kozma Erzsébet

Kristóf Olga

Kucsinka Ágnes

Makó Ágnes Nóra

Megyesi Erika Éva

Molnár Mária

Nagy Marianna

Nascsó Márta Mária

Sájer Mária

Sebõk Ilona

Soltész Erika

Soltész Katalin

Szabó Klára

Szepesvári Ibolya

Tóth Éva Ilona

Vanczó Enikõ

Váradi Gyöngyi

Varga Erika

Varga Éva

Bánhegyi Miklósné Kántor Gizella

Branyiczki Pálné Molnár Erzsébet K.

Braun Anna

Cziperle Istvánné Kovács Irén

Dr. Schirling István Lászlóné Nagy Mária

Fodor Zsuzsanna

Fülöp Mária

Kisgáti Istvánné Borisza Zsuzsanna

Molnár Antalné  Fekete Zsuzsanna

Molnár Józsefné Rendes Ilona Edit

Nagy Istvánné Czinke Ibolya

Nagy József Zsoltné Ardó Gyöngyi

Négyesi Istvánné Koleszár Mária

Németh Lászlóné György Éva

Novák Andrásné Hudák Márta

Pothurszki Gézáné Rajhárt Katalin

Szalai Ágnes

Szûcs Gyuláné Vadász Erika

Tóth Lajosné Bacsinszki Katalin

Török Lászlóné Járdai Júlia

Városi Béláné   Kovács Katalin

Zalainé Bodnár Marianna

Balogh Szilvia

Bodnár Ferenc

Bós Ildikó

Czinke Mária

Csáki Valéria

Erdei Erika

Fedor Mária

Fekete Csaba István

Götz József

Hajdu Katalin

Hegyközi Katalin

Helmeczi Judit

Horváth Ildikó

Horváth Tünde

Hörcsik Attila

Hudák Magdolna

Igaz Nagy Attila

Jakab Gabriella

Kónya István

Lakatos Sarolta

Madarász Ildikó

Makai Erzsébet Andrea

Miskolci Katalin

Novák Zoltán József

Oláh Éva

Ozsváth Judit

Rusznyák Erzsébet

Sajgó Emese

Schmiedt Mária Margit

Simkó Erika

Sipos Erzsébet

Tamás Ilona

Tegda Erika

Vitányi Csaba

1984

(B) Szabó Jánosné)

1984

(Kl) Farkas János)

1985

(A) Suták Zoltánné)

1985

(B) Sándor Katalin)

Balla Zsuzsanna

Beke Beáta

Benkõ Ilona

Bodnár Márta

Farkas Csilla

Havasi Ildikó

Kelemen Anita

Kottner Erzsébet

Körmöndi Ilona

Krajnyák Katalin

Kucsma Erzsébet

Madzin Katalin

Magyar Ildikó

Marosi Judit

Menyhért Klára

Pásztor Erzsébet

Polyák Erzsébet

Porkoláb Rózsa

Ráski Katalin

Rohály Izabella

Soltész Erzsébet

Szûcs Szilvia

Takács Hilda

Talpas Erika

Tóth Judit

Vaskó Mária

Vécsi Ildikó

Blahota Józsefné Hoffmann Mária

Czetõ Gyuláné Kanda Margit Ilona

Egry Csabáné Gregor Mária

Frikker Jánosné Ulimájer Anna

Gyulai Jánosné Tóth Ágnes

Hochvárt Éva

Kiss Erika Mária

Matisz Terézia

Molnár Józsefné Rendes Ilona

Nagy Gáborné Hegedûs Erzsébet

Novák Jánosné Berei Katalin

Szentesi Istvánné Nagy Erzsébet

Szerdi Andrásné Dakos Ilona

Tóth Zoltánné Szabó Julianna

Vitányi Zsuzsanna

Akai Gabriella

Badics Katalin

Barna Júlia

Batta Éva Piroska

Baumann Judit

Béni Szabó Ilona Mária

Bokros Katalin

Bosnyák János

Csizmadia Klára

Csomár Éva

Dámóczi Zsuzsanna

Danyi Ildikó

Földesi Nadinka

Gecse Éva

Halász Erika

Hauberger Erika

Hornyák Mária

Kádár Éva

Kajati Katalin

Kiss Ágnes

Kiss Éva Zsuzsanna

Kiss Valéria

Kocsi Károly

Kondás Julianna

Koterle Mónika

Kurtos Sándor

Mitró Erzsébet Zsuzsanna

Orosz János

Rák Gábor

Répászky Andrea

Seres Eszter

Smuczer Erika

Stumpf Mária

Szemkó Erzsébet

Tánczos Gábor

Tóth Edit

Tóth Szilvia

 

Ajtai Anikó

Bartus Mónika

Bénó Éva

Braun Veronika

Budaházi Erika

Csákó Katalin

Dudás Katalin

Farkas Tímea

Gaál Ilona

Géczi Dorottya

Huszin Judit

Hutkai Zsuzsanna

Juhász Emese

Kádár Mária

Kalla Zsuzsanna

Király Erika

Kosznyi Emma

Kulcsár Csilla

Lingvai Zsuzsanna

Molnár Judit

Molnár Lászlóné Jobbágy Erzsébet

Molnár Magdolna

Novák Éva

Olajos Zsolt

Orosz Zsuzsanna

Pásztor Krisztina

Pásztor Tünde

Pochlotka Edit

Renyó Éva

Sike Gabriella

Smutzer Valéria

Steiber Anikó

Szabó Marianna

Szakáll Béla

Székely Ágnes

Tarjányi Zsuzsanna

Titkó Erika

Toronyi Tamara

Tóth Mária

1985

(Kl) Csatlósné Meseter Erzsébet)

1986

(A) Szajkóné Dudás Irén)

1986

(B) Vaszily Mária)

1986

(Kl) Csatlósné Mester Erzsébet)

Antal Erzsébet

Bartha Györgyné Hudák Anna

Bor Istvánné Csernai Éva

Csercsa Erzsébet Mária

Dobai Rózsa Mária

Égerné Barna Mária

Fehér Zoltánné Hochwart Katalin

Gál Béláné Braun Magdolna

Horváth Gáborné Radvánszky Margit

Hutás Ferenc

Ignácz Bertalanné Fodor Zsuzsanna

Kecskésné Rédai Zsuzsanna Katalin

Kiss Attiláné Szegedi Zsuzsanna

Maczkó Mihályné Leskó Zsuzsanna

Nagy IstvánnéBacsó Zsuzsanna

Német Józsefné Sándor Magolna

Németh Mária

Pintér Ferencné Nemes Katalin

Plankné Mitru Klára

Réthy Józsefné Szlavkay Mária

Sipos Katalin Mónika

Szász Attiláné Török Erzsébet

Takács Irén

Tamásné Lakó Erika

Tóth Albert

Tóth Erzsébet

Tóth Jánosné György Ilona

Baranyi Zsuzsanna

Bõdi Andrea

Bukszár Ilona

Czinke Ferenc

Dulina Éva

Erdei Judit

Garai Ildikó

Gecse Magdolna

Hajdu Judit

Hernádi Ágnes

Hernádi Zsuzsanna

Hoffmann Mária

Homoki Mónika

Illés Erika

Kelemen Tibor

Komáromi Ilona

Komjáthy Krisztina

Kucsinka Katalin

Laskay Ildikó

Lendák Ágnes

Paksi Gabriella

Rezsabek Ágnes

Sasvári Angéla

Sikora Krisztina

Szabó Rózsa

Szochaczki István

Szûcs Ágota

Tamás Erzsébet

Terjék Ilona

Tóth Rita

Tóth Zita

Váradi Éva

Vaszlavik Gabriella

Viczmándi Ágnes

Vinnai Magdolna

Zsurki Judit

Balla Ildikó

Bodnár Katalin

Brogli Vendel

Dancsosi Zsuzsanna

Doma Zsuzsanna

Dosnyai Ágnes

Fodor Erika

Gál Ágnes

Gócs Marianna

Hanyecz Ildikó

Iváncsó Ilona

Jenei Katalin

Keresztesi Margit

Kopcsik Judit

Kovács Gabriella

Miski Edit

Molnár Zsuzsanna

Nagy Judit Katalin

Novák Krisztina

Oláh Zoltán

Podlovics Magdolna

Ráski Katalin

Sallai Zsuzsanna

Svéda Erika

Szûcs Ildikó

Tóth Ildikó

Tûrk Marianna

Ungvári Mónika

Vágó Erzsébet

Varga Krisztina

Zsofcsák Ildikó

Ádám Józsefné Cserpák Erzsébet

Asztalos László

Csorosz Jánosné Tokár Márta

Feke Éva

Hangácsi Lászlóné Tóth Katalin

Hardiné Pásztor Marianna

Hegedüs Lajosné Várkonyi Mária

Helmeczi Ferencné Tóth Katalin

Jaskó Lászlóné Kurecskó Eleonóra

Kis-Tóth Mária

Leskó Jánosné Naár Ibolya

Majoros Ístvánné Egyed Mária

Markovics Károlyné Lovas Margit

Molnár Gabriella

Orosz Miklósné Tavaszi Mária

Süveges Erika Ibolya

Szalkó Istvánné Bodnár Katalin

1987

(A) Répási Erzsébet)

1987

(B) Zombory György)

1987

(Kl) Farkas János)

1988

(A) Naár János)

Ádámcsó Angéla

Babis Szilvia

Baranyi Tibor

Béres Ágnes

Bernát Judit

Blanár Gyöngyi

Braun Julianna

Czók Mária

Csörsz Andrea

Emri Edina Edit

Gál Ilona

Gálházi Ilona

Gergely Erzsébet

Halász Ilona

Hanák Krisztina

Havril János Ferenc

Hegedüs Julianna

Hudák Mária

Kájel László

Kertész Éva

Kiss Éva Zsuzsanna

Lukács Csaba

Minczér Marianna

Müller Erzsébet

Novák Krisztina

Ország Béla

Oszlánszky Gábor

Péter Csilla Krisztina

Répászky Angéla

Szabó Andrea Edit

Szabó Edit

Tamás László

Török Tímea

Türk Andrea

Váraljai Zsuzsanna

Vitányi Judit Zsuzsanna

Ableda Éva

Bárány Erika

Bényei Zsuzsanna

Béres Beáta

Blanár Ildikó

Bodnár Katalin

Branyicki Ágnes

Buchalter Ibolya

Csónó Zsuzsanna

Domoszlai Krisztina Klára

Fedor Gabriella

Géresi Valéria

Handa Margit

Hanti Éva

Kádár Katalin

Kádas Mariann

Körömi Csilla

Köteles Rita

Mokri Márta

Muróczki Beáta

Orosz Andrea

Petercsák Ildikó

Petrik Zsuzsanna

Pochlotka Katalin

Prokop Marianna

Rácz Edit

Sáfrányos Mária

Sedenszki Judit

Sohajda Erzsébet

Szebényi Éva

Szikora Marianna

Szívós Szilvia

Szuromi Erzsébet

Zádeczki Ildikó

Zele Erika

Baranyi Istvánné Marosi Judit

Bunda Lászlóné    Batta Ilona

Gálné Zalavári Zsuzsanna

Geriné Sohajda Nóra

Jurkó Ilona

Keresztes Sándorné Szemán Erzsébet

Rajnáné Kovács Krisztina

Seres Zsoltné Szekszárdi Mária

Szabó Sándorné Frankó Aranka

Varga Elekné Emri Anna

Vitányiné Szõllõsi Gabriella

Bagosi Edit

Bánóczi Erzsébet

Barati Beatrix

Bárdi Gizella

Blanár Zsuzsanna

Bodnár Ildikó

Braun Erzsébet

Briczki Borbála

Csomár Gabriella

Durányik Edit

Feke Krisztina

Gergely Angéla

Hajdú Katalin

Hársfalvi Andrea Éva

Kavcsák Ildikó

Kavcsák Mária

Kiss Nóra

Kocsis Ilona Gabriella

Kovács Mónika

Krizsó Ibolya

Lendák Gyöngyi

Ludányi Ildikó

Lukács László

Mészáros Melitta

Mizsák Tibor

Moldován Éva Erika

Molnár Éva Erika

Onofer Zsuzsanna

Pásztor Zsolt

Porubszki Gabriella Erika

Ratskó Mária

Sajgó Tamás

Seres Zsuzsanna

Stumpf Mária

Szabó Judit

Szatmári Irén

Szendrei Anna

Szoták Szilvia

Tóth Tünde

Zsitkó Sándor

1988

(B) Szabó Jánosné)

1988

(Kl) Farkas János)

1989

(A) Répási Erzsébet, Sándor Katalin)

1989

(B) Gecse Istvánné)

Balla Zsuzsanna

Balogh Emese

Budaházi Zsuzsanna

Budai Edit

Dancs Mónika

Fülöp Éva Csilla

Hájas Szilvia

Hlinyánszky Edina

Hoffmann Mária

Járdai Szilvia

Kántor Csilla

Kenyeres Rita

Kurucz Andrea

Kuti Izabella

Muszka Marianna

Motsilnik Zsuzsanna

Nemesvölgyi Enikõ

Petrik Irén

Rátkai Erzsébet

Soltész Tünde

Suhaj Ágnes

Szabó Krisztina

Szabó Mária

Szász Erika

Székely Szilvia

Szmolniczki Bertalan

Takács Katalin

Tolnai Tünde

Tóth Mária

Tóth Melinda

Ujpál Emõke

Váradi Ilona

Vargavári Ilona

Vitányi Szilvia

Vojnár Ágnes

Balogh Tiborné Dankó Irén

Benkõ Sándorné Felcsiki Edit

Dobronoki János

Éva Marianna

Frikkerné Ulimájer Edit

Hutás Ferencné Orosvári Ibolya

Kaszásné Magyar Zsuzsanna

Kovács Piroska

Oláh Lászlóné Szûcs Mária

Orosz Zoltánné Székely Ágnes

Pásztorné Lukács Jolán

Sándor Imréné Szabó Klára

Sávfrányos Istvánné Smajda Klára

Soltész Lászlóné Szabadka Mária

Tán Tiborné Szakács Mária

Timkó Lászlóné Muha Judit Jolán

Tokár Lászlóné Boros Mária

Tronkos Ferencné Tiszolci Mária

Tumik Zsuzsanna

Vajkó Csabáné Iván Andrea

Aros Andrea

Bányai Nóra

Barna Renáta

Bartha Ágnes

Böszörményi Ilona Ágnes

Csapkovics Andrea

Dakos Erzsébet

Emri Krisztina

Ficsor Andrea

Füzéri Sándor

Gaál Mónika

Götz Mónika

Hajdu Judit

Hársvölgyi Erika

Holozsai István

Hornyai Edit Erzsébet

Horváth Nándor

Iski György

Jancsovszki Gabriella

Madák Andrea

Marczi Mária

Mészáros Máté Álmos

Molnár Ildikó

Naár Judit

Palkovics László Péter

Palkovics Mária

Pelbárt Zsuzsanna

Petercsák Szilvia Csilla

Potoczky Tímea

Sajószegi Mária

Suhajda Krisztina

Szemán Andrea

Szopkó Ibolya Gizella

Ulimájer Ibolya

Valler Zsuzsanna

Vinkler Klára

Vrancsik Gabriella

Bakos Tóth Ildikó

Balogh Edina

Balogh Edina

Breczó Ágnes

Czili Andrea

Fábián Gyöngyi

Farkas Eleonóra

Felföldi Anna

Galambos Dóra

Gáspár Edit

Hoffmann Gabriella

Juhász Julianna

Koleszár Edina

Kopcsik Edina

Kovács Angéla

Lengyel Erika

Muszbek Irén Tünde

Nagy Annamária

Nagymáthé Éva

Pablecki Andrea Mária

Pandák Emõke

Pirnyik Zsuzsanna

Pitlik Mónika

Putnoki Edit

Rozgonyi Márta

Sándor Marianna

Stóka Andrea

Szabadka Ildikó

Takács Éva

Takács Tünde

Tarcali Katalin

Tóth Erika

Tóth Hajnalka

1989

(Kl) Szemkó Erzsébet, Farkas János)

1990

(A) Csatlósné Mester Erzsébet, Farkas János)

1990

(B) Csaba Csilla)

1990

(C) Palásti Józsefné)

Egyed Ildikó Zsuzsanna

Gabóczi Imréné Domonkos Erzsébet

Gergely Miklósné Kálnási Valéria

Horváthné Varga Viola

Korpás Éva

Kuti Valéria

Matisz Gáborné Márki Éva

Pataki Ilona

Prókátor Andrea

Rácz Jánosné Horváth Zsuzsanna

Rédai Györgyné Bacsó Gizella

Szemán Éva

Székely Józsefné Illés Anna

Bacsinszky Mónika

Balogh Éva

Benkõ Andrea

Béres Erika

Czinke Csaba

Danyikó Adél

Dóri Mónika

Dutkievicz Henriett

Falat Gabriella

Gojdics Éva

Hajdu Erzsébet

Hallók Mária

Hauberger Ildikó

Ivancsó Gyöngyi

Jassó Csaba

Kádas István

Kamarási Mária

Katona Andrea

Kerékgyártó Gizella

Király Ágnes Éva

Komáromy Katalin

Körmöndi Erzsébet Tünde

Láposi Valéria

Lesku Barnabás

Madák Éva

Markos Mária

Nyomárkay Andrea Judit

Orosz Anita

Pandák Csaba

Pászor Zsolt

Rubóczki Júlianna

Simon Erika

Szabó Zsolt

Szép Zsuzsanna

Tóth Sándor

Vajkó Ágnes

Zilahi Zita

Bacsinszki Ágnes

Beke Csaba

Bobkó Györgyi

Breczó Krisztina

Deák Ágnes

Deák Andrea

Dobos Márta

Drótár Dóra

Fucsik Rudolf

Gyõri Mónika

Háda Éva

Horváth Barbara

Jakab Ágnes

Juhász Ildikó

Kiss Ágnes

Kiss Judit

Kocsis Ágnes

Kónya Enikõ

Kuczik Ildikó

Kuk Erika

Lakatos Éva

Nagy Erzsébet

Nagy Ildikó

Nagy Tünde

Nyíri Gábor Tamás

Pauleczki Antal

Rácz Judit

Ragyák Mónika

Rozgonyi Péter

Rubi Krisztina

Székely György

Tamás Tünde

Teleky Zoltán

Tokár Marianna

Török Edina

Várkonyi Anita

Andu Kosztyu Éva

Bacsó Erzsébet

Bártfay Anikó

Batta Anna

Bodor Melinda

Bokros Zsuzsanna

Braun Mónika

Butkai Ildikó

Cziráki Nóra

Dancs Nikoletta

Fodor Gyöngyi

Fodor Katalin

Görömbei Ágnes

Hajnal Blanka

Kereskényi Zsuzsanna

Király Éva

Kocsis Erzsébet

Kovács Valéria

Kövesfalvi Bernadett

Lõrincz Ágnes

Milik Krisztina

Miskolczi Mária

Muróczki Melinda

Nagy Angéla

Nagy Anikó

Peremiczki Szilvia

Stefanovics Zsuzsanna

Stumpf Enikõ

Szabó Ibolya

Tarcali Erika

Toronyai Edit

Turcsányi Gabriella

1990

(Kl) Bihari Sándorné)

1991

(A) Vaszily Mária)

1991

(B) Péceli Pálné)

1991

(C) Boross Sándor)

Bányácski Attiláné Orosz Krisztina

Baranyi Pálné Kerekes Katalin

Barna Zsoltné Felföldi Éva

Barócsi Béláné Novák Piroska

Botos Attiláné Mihalecz Marianna

Egyed Gáborné Gyükeri Valéria

Goffa Zsoltné Dankai Beáta

Hajzerné Oláh Ildikó

Lukács Katalin

Lukács Péterné Ráski Jolán

Maluzsák Jánosné Páricsi Gizella

Oláh Lívia Ágnes

Schrott Béláné Futó Katalin

Tóth Zoltánné Hegymegi Mária

Tóthbegyi Zoltánné Szuromi Erzsébet

Almágyi Andrea

Bányai Nikoletta

Bók Andrea

Bolgár Attila Ferenc

Csoma László

Dévény István

Éliás Katalin

Emri Mónika

Erdei Renáta

Gregovszki László

Holozsai Zsolt

Jósvai Csaba

Juhász Ernõ

Kalina Szilvia

Kiss Mónika

Klecskó Andrea

Komló Erika

Lauber Ildikó

Mihók Mónika

Mitró Anna

Mózes Erzsébet

Nádasi Erika

Olajos Anikó

Pacsuta Ildikó

Pongrácz Krisztina

Rák Katalin

Rilyák Dolóresz

Rusznák Gabriella

Rutkai Krisztina

Sochaczki Krisztina

Szabó Gabriella

Szabó Szilvia

Szabó Tünde

Szilva Katalin

Szûcs Zsolt

Tuza Zsolt Miklós

Vinnay Tímea

Vrancsik Erika

Azari Marianna

Baintner Ágnes

Csehi Tünde

Csorba Erika

Egyed Attila

Feczkó Krisztina

Fécsik Zsolt

Fodor Katalin

Géczi Tünde

Harda Szilvia

Hoffmann Ágota

Horváth Mária Tímea

Ivány Piroska

Kádár Krisztina

Kelecseny Róbert

Komora Erzsébet

Kubosi Mónika

Licskai Magdolna

Madanec László

Matyisák Mária Krisztina

Molnár Tünde

Muha Csilla

Nagy  Irén

Pocsai Tamás

Popják Anita

Seer Marianna

Ternai Beáta

Toma Mária

Tompa Katalin

Tóth Angéla

Tóth Izabella

Babis Klementina

Balla Csilla

Benedek Beáta

Briczki Csilla

Dubin Beáta

Farkas Erzsébet

Gáspár Mária

Hegedûs János

Hörcsik Aranka

Hubai Csilla

Kállai Ágnes

Komáromi Tünde

Kovács Ágnes

Lábas Mónika

Lázár Krisztina

Lengyel Judit

Libor Zsuzsanna

Lucskai Emese

Miklós Edit

Nagy Erika

Nagy Éva

Remenyicki Erika

Séra Szilvia

Séra Tünde Andrea

Szabó Andrea

Szabó Irén

Szabó Margit

Szabó Tünde

Székely Csilla

Szemkó Barbara

Szemkó Erzsébet

Szûcs Adrienn

Takács Erna

Tóth Éva

Tóth Judit

Varga Erzsébet

Veleczki Szilvia

1991

(Kl) Bihari Sándorné)

1992

(A) Kiss László)

1992

(B) Naár János)

1992

(C) Gecse Istvánné, Hegedûs Lászlóné)

Blaskó Beáta

Egyedné Feigel Katalin

Ferencz Katalin

Kanesützné Toronyi Tamara Tekla

Kazsu Katalin

Pankovics I. Ágostonné Német Andra

Szántóri Józsefné Emri Ildikó

Tóth Jánosné Tamás Éva Gizella

Béni Szabó Szilvia

Bodnár László Attila

Bodor Katalin

Csányi Tímea Andrea

Dankó Krisztina Katalin

Duhaj Erzsébet

Fobók Tímea

Frindt Mónika

Gabóczi Erika

Gál Mónika

Horgonyi Rita

Kájel Róbert

Kazup Éva

Kertész Gabriella

Kosztyi Ilona Jolán

Kovács Katalin

Kozma Anita

Maczkó Erika

Magyari Tünde

Mitró Tamás

Nagy Bertalan

Nagy Gábor

Nyitrai István

Obermájer Attila

Pázmán Tibor

Ragány István

Séra Attila

Suták Krisztina

Suták Norbert

Szaniszló Tünde Rita

Tóth Zsuzsanna

Ádám Judit Tímea

Bara Gábor

Barati Zsolt

Benkovics Bernadett

Bodolai Sándor

Busa Krisztina

Csáki Ernõ

Fedor Emõke

Gaburi Ilona Ibolya

Géczi József

Hársvölgyi Szilvia

Hédervári Anita

Herman Mónika

Juhász Mária

Kelemen Zsuzsanna

Kiss Annamária

Kisvárdai Tünde

Körmöndi Ildikó Mária

Lengyel Katalin

Majoros Krisztián Csaba

Mársvölgyi Szilvia

Matisz János

Muszbek Erika

Nyusti Éva

Olsavszky Zoltán

Pásztor Attila

Pataki Ibolya

Sándor Krisztina

Simkó Éva

Szabó Szilvia

Szárnya Kinga Szilvia

Varga Beáta Orsolya

Vicickó Katalin Etelka

Zakuczki Csilla

Zsigmond Krisztina

Almási Ildikó

Czilli Erika

Cseh Erzsébet

Daróczi Mónika

Ferencz Mónika

Ferencz Veronika

Fodor Zsuzsanna

Hajdú Tímea

Havrilla Rita

Ignáth Szilvia

Kaczur Anikó

Karmanóczki Edit

Kiss Edina

Kovács Ibolya

Molnár Ildikó

Nagy Ildikó

Nagymáthé Csilla

Nyizsnyószki Szilvia

Péter Mária

Ruzsinszki Erzsébet

Sára Rita

Solcz Mónika

Sompataki Edit

Suták Andrea

Takács Mária

Tégel Erika

Tóth Klára

Tresánszki Ágnes

Varga Mária

Varga Rita Anna

Vaszilkó Katalin

Vendég Krisztina

1992

(Kl) Matiszné Hankó Ilona)

1993

(A) Répási Erzsébet)

1993

(B) Koroknai Éva)

1993

(C) Horváth Judit)

Haluska Istvánné Popovics Katalin

Koleszár Erzsébet

Lovas András Péterné Huszovszki Valéria

Magyar Szilvia Gabriella

Weiser Alexandra Edit

Zsofcsák Beáta

 

Belkó Edina

Berei Ágnes

Bodnár Enikõ

Butkai Andrea

Bûdi Erzsébet

Dubin Katalin

Frikker Friderika Beáta

Gábóczi Tibor

Gecse Éva Izabella

Gyenge Andrea

György Jusztina

Hideg Katalin Boglárka

Horváth Júlia

Jurcsák Enikõ

Karajos Anikó

Kiss Tímea Pálma

Korpás Emese Éva

Kovács Melinda

Kozma Beáta

Maszler Annamária

Mikula Edina

Molnár Zsolt

Nagy Zsuzsanna

Pandák Katalin

Podlovics Éva Lívia

Rozgonyi Gábor

Siska Krisztina

Smajda Krisztián

Smál Katalin

Szabó Roland

Szakáll Norbert

Szárnya Erzsébet

Szegedi Klára

Téglás Zoltán

Tóth János

Végsõ Ildikó

Zelecz Mónika

Aftai Melinda

Ágni Andrea Zsuzsanna

Borsos Andrea

Csik Erika

Deli Dóra

Farkas Szabolcs

Fehér Gyöngyi Andrea

Fekete Hajnalka

Fodor Katalin

Haupt István Zsolt

Horváth József Attila

Juhász Hajnalka

Juhász Veronika

Katócs Anita

Kosztyi Katalin

Kundráth Anett Julianna

Laczkó Zsuzsa

Matyisák Beatrix

Mihalecz Szabolcs

Nagy Mária

Németh Judit

Rák Emese Mária

Rapcsák Anikó

Rátkai Ibolya

Remenyiczki Csaba

Sánta István

Seres Anikó

Simon Mária

Soltész Andrea

Szabó Gabriella

Szécsi Attila

Tár Viktória

Terjék Erzsébet

Tóth Géza

Veréb Mária

Ziman Andrea

Bacsury Angéla Judit

Bajtel Lívia

Bénó Melinda

Bodnár Bernadett

Doma Gabriella

Fakla Anita

Géczy Éva

Gintner Gabriella

Grega Ildikó

Hajdú Katalin

Iski Andrea

Kalina Erzsébet

Király Zsuzsanna

Koncsol György

Kovács Gréta

Krajnyák Szilvia

Lendvai Melinda

Lengyel Krisztina

Marczi Renáta

Mihalik Mónika

Mocsári Enikõ

Molnár Zsuzsanna

Nagy Judit

Obsut Szilvia

Roják Laura

Szabó Csilla

Szabó Erika

Szabó Ildikó

Szabó Renáta

Szemán Enikõ

Szûcs Andrea

Szûcs Erzsébet

Tamás Edina

Vágó Ágnes

Vanek Edina

Vinnai Tünde

 

1993

(Kl) Matiszné Hankó Ilona)

1994

(A) Szaláncziné Tamás Ilona)

1994

(B) Szabó Jánosné)

1994

(C) Csidei Péter)

Csordásné Demkovics Judit

Kiss Györgyné Harsányi Éva

Kövér Sándor

Márky Gézáné Zsófi Zsuzsanna

Nagy Anna

Sasi Róbert

Szabó Irén

Baghy Andrea Éva

Balogh Anita

Balpataki Zsuzsanna

Bányácski Zsuzsanna

Bihi Zsuzsanna

Bodnár Mária

Bordás Annamária

Boros Melinda

Dankó Nikolette

Erdei Tamás

Forrós Ilona Katalin

Gecse Kornélia

Grebely Mónika

Halász Péter Pál

Hermann Melinda

Hornyák Brigitta

Kerchner Róbert

Keresztesi Judit

Kiss Tímea

Komló Zsuzsanna

Láng Gabriella

Majaros Enikõ

Mizsák Anita

Mokánszki Emõke

Németh Nóra

Oláh Éva

Otrosinka Anna

Patrik Gabriella

Polgár István

Puskás Orsolya

Seres Judit

Sikora Zsuzsanna

Szabó Angelika

Szabó Henriett

Vojnár Beáta

Ág Éva

Aranyosi Izabella

Azari Mihály

Bajusz Andrea

Bana Éva

Baranyai Lívia

Csomsztek Sándor Csaba

Dancsosi Krisztián

Dóra Emese

Géczi Bernadett

Horváth Ilona

Horváth Zita

Ináncsi Tünde

Kelemen Magdolna

Komora Orsolya

Lukács Péter

Mészáros Ágnes

Rimán Anita

Sárosi Viktor

Smajda János

Stumpf Henrietta

Szabó Norbert

Tóth Attila

Tóth Edit

Tóth Tímea

Ulimájer Beáta

Varga Melinda

Wéber Edina

Bányász Judit

Bodnár Klára

Bokros Anna

Czibak Ildikó

Csáti Henriett

Dolycsák Ida

Farkas Rita

Fehér Beatrix

Fekete Gabriella

Fürjész Krisztina

Gergely Edina

Gyõri Regina

Hajdú Éva

Kalina Andrea

Király Erika

Koleszár Judit Szilvia

Kontra Mariann

Kotula Anita

Kristály Ágnes

Muróczki Szilvia

Németh Edina

Odrobina Jusztina Erna

Pataki Melinda

Piroska Krisztina

Rajna Mária

Schmidt Sarolta

Siska Erika

Siska Gyöngyi

Sütõ Gabriella

Tar Beáta

Tóth Tamara

 

1995

(A) Csatlósné Mester Erzsébet)

1995

(B) Vaszily Mária)

1995

(C) Csaba Csilla)

1996

(A) Boross Sándor)

Abrankó Edina

Almási Zsuzsanna

Balázs Rita

Balogh Anita

Bányácski Lóránt

Béres Bálint

Bertók Gábor

Bodnár Beáta

Csajkovszki Anita

Csordás Anita Margit

Farkas Erika

Hajek Veronika

Héri Éva Bettina

Hugya Hajnalka

Hutka András

Ivancsó Mária

Kis-Tóth Adrienn

Komáromi József

Lõrincz Tamás

Majoros Anikó Erzsébet

Marczi Mariann Rita

Matisz Viktória

Mátyás Edina

Medve Gabriella

Naár Andrea

Nagy Ágnes

Pákozdi Emese

Soltész Klára

Szabó Brigitta

Tapa Helga

Tóth Kinga

Tóth Sarolta

Trudics Andrea

Urbán Andrea

Vasanuk Zsanett Viktória

Almási Éva

Balpataki Attila

Bojtos Bertalan

Frikker Judit Erzsébet

Fûzi Flórián

Gergely Zoltán

Haupt Attila

Hutkai Zsuzsanna

Illés Melinda

Jurkó Erika

Karajz Éva Kitti

Karakó Tamás

Kerékgyártó Anikó

Komáromi Zsófia

Lipusz Péter

Magyar András

Marosin Éva

Miglécz Sándor

Moldován Róbert

Nagy Bálint

Nagy László

Olsavszky Zsolt

Palotás Emese

Papp Anasztázia

Polgár Lajos

Pongrácz János

Rácz Anita

Schneider Gábor

Szabó Tamás

Terhes Balázs

Tokár Zoltán

Tóth Péter

Vágó Tünde

Varga Sándor

Veres Róbert

Bajnok Zita

Brogli Beáta

Burek Anetta

Csicsek Gizella

Erdélyi Margit Noémi

Estók Renáta Judit

Ferkas Henrietta

Gamauf Mariann Éva

Gellér Katalin

György Zsuzsanna Judit

Harda Andrea

Iski Anikó

Kecskeméti Anikó

Kiss Ágnes

Kutus Ilona

Mahalek Julianna

Musinszki Tímea

Nagyházi Ágnes

Opalkó Zsuzsanna

Puskás Ildikó

Ratskó Margit

Sarkadi Anett Angelika

Scholder Gabriella

Spisák Katalin

Vakles Csilla

Vizkeleti Anikó

Würfel Tímea

 

Bacsa Ildikó

Besenyõdi Erika

Betóri Zsolt

Bodnár Miklós

Éliás Zsuzsanna

Filep Erzsébet

Gulyás Réka

Hajas Terézia

Kerchner Zsolt

Kovács László

Kozsnyánszki János

Kretovics Krisztina

Laczkó Tünde

Margitay István

Nagy Attila

Nagy József

Novák Annamária

Oláh Krisztina

Párics Andrea

Prokop Etelka

Rákhel Norbert

Rohály Mónika

Sánta Irén

Smid Judit

Soós Marianna

Stempely Zsolt

Székely Attila

Szoták Rita

Takács Angéla

Takács Viktória

Varga Andrea

Velti László

Zádori Norbert

1996

(B) Zombory György)

1996

(C) Gecse Istvánné)

1996

(D) Stumpf Lászlóné)

1997