Beiskolázás 13. évfolyamra
(érettségi utáni képzés)
Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium oldalán!

A világban zajló változások folyamatos nyitottságot és alkalmazkodást kívánnak a diákoktól, ezért fontosnak tartjuk, hogy megszülessen bennük személyes fejlődésük igénye. Célunk az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, elfogadtatása. Nemcsak az oktatási rendszerben megszerzett ismeretekre érvényes ez az cél, hanem a kevésbé szabályozott keretek között (non-formális formában) megszerzett tudásra, illetve a mindennapi életben (informális formában) tanult ismeretek esetében is. Feladatunk diákjaink egyéni fejlődésének támogatása, a hátrányok csökkentése, megszüntetése és a tehetség kiteljesedésének segítése.

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a személyre szabott tanulási módszerek megismertetését és alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak információkhoz jutni, legyen élmény számukra az új ismeret felkutatása, hasznosítása, és mindezt kritikusan gondolkodva és értékek mentén döntést hozva tegyék meg.

Különös érzékenységgel figyelünk tanulóink kudarcaira: igyekszünk őket felkészíteni és megerősíteni, hogy kudarcaikat is tanulási helyzetként tudják megélni, és újult erővel és lendülettel folytassák életüket.

A diákjainkkal eltöltött minőségi idő lehetővé teszi számunkra egymás értékeinek megismerését. Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk egy csiszolatlan gyémánt, amelyet az itt töltött évek alatt a nevelői munkánk és a kollégiumi közösségi élet formál.

Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!

„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”
Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Iskolánk hivatalos neve:
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 12.
Tel.: 47-521-104

Igazgató:
Sebes Péter

Iskolalelkészünk:
Galo Gábor

Római katolikus főesperes:
Kecskés Attila

Általános igazgatóhelyettes:
Szaláncziné Tamás Ilona

Szakmai igazgatóhelyettes:
Bihari Sándorné

E-mail cím: [email protected]

OM azonosító: 201594

Fenntartó:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Az adatvédelmi feladatokat ellátó egyházmegyei adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Kós Gergő
adatvédelmi tisztviselő
Email-cím:
[email protected]
[email protected]
Tel.: +36/30/776-0372 (iroda)

Regisztrált Tehetségpont logó

Pénziránytű Iskola logó

Cisco Networking Academy logó

ECDL/ICDL logó

Erasmus+ logó

Csendes Hétvége

Dátum: 2024. 02. 01 07:35:33 Szerző: nadori95

Intézményünk 16 tanulója és két pedagógusa 2023. május 25-én indult útra Füzérradványba a kétnapos Csendes Hétvégére. A program kapcsolódott a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium éves gazdag hitéleti programjához. A Csendes Hétvége célja a fiatalok keresztény szemléletének a formálása, a közösség, mint egységteremtő erő kiaknázása, továbbá a tanulók a bibliai történeteken keresztül, játékos módon tapasztalják meg Isten jelenlétét, gondoskodását, szeretetét. A Csendes Hétvége helyszínéül a Füzérradványi Szent Eduárd Lelkigyakorlatos Házat választottuk. A hely kiválóan alkalmas, hogy a fiatalok elszakadjanak a világ zavaró hatásaitól és segít abban, hogy megteremtsék a maguk belső csendjét. 

Miután elfoglalta mindenki a szobáját a megérkezés után az első program helyszíne a Szent Eduárd római katolikus templom volt. Itt hálát adtunk a Jó Istennek, hogy vigyázott ránk az utazás során. A nap folytatásaként Főtisztelendő Galo Gábor atya interaktív, elgondolkodtató előadást tartott tanévünk jelmondatához kapcsolódóan: „A szentmise a család erőforrása” címmel. Előadásában kitért arra is, hogy mi a Csendes Hétvége célja. Az előadás végén tanulók egy szív alakú cédulán a Szentírásból vett idézetet kaptak, melyet őrizni kellett a nap végéig ahol az esti tábortűznél ismételten előkerült és jelentőséggel bírt.

Az ebéd elfogyasztása után a délutáni órák játékkal teltek. Activityt  játszottunk, melynek az Ószövetségi fogalmak, tárgyak események adták az alapját. A játék szervezésében a kísérőkön kívül Molnár Attila Brúnó atya segédkezett.

A játék után szabadidős program következett. A tanulók vidáman vettek részt a  focizásban, majd csocsó bajnokságot szerveztek.

A késő délutáni órákban szalonnasütésre került sor. A szalonnasütés után a nap zárására. Közös imádkozással, elmélkedéssel zártuk a napot. A tábortűznél mindenki elmondhatta gondolatait a kapott szentírási idézethez kapcsolódóan.

A Csendes Hétvége második napján, május 26-án a napot a templomban kezdtük imádsággal, énekléssel.

A reggeli elfogyasztást követően a Károlyi- kastély parkjában Főtisztelndő Molnár Attila atya elmélkedést hallgattuk meg, amelynek témája az Isten által  teremtett világ védelmére és az ember mindennapos felelőségére hívta fel a figyelmet. Az előadást követően a bibliadráma módszerével Bibliai történeteket dolgoztunk fel. A foglalkozáson minden tanuló aktívan részt vett, érdeklődőek, aktívak voltak.

A foglalkozás után a gyönyörű kastélykertben tettünk egy sétát, ahol megcsodáltak a több száz éves platán fákát.

A sétát követően kulturális program következett a felújított Károlyi-kastély kiállításait tekintettük meg.

A bőséges közös ebéd után  hálát adtunk a Jó Istennek a csendes hétvége minden pillanatáért. A Szűz Anya pártfogást kértünk nemzetünkért, hazánkért, imádkoztunk a békéért, családunkért, iskolai közösségünkért.

Hitünkben megerősödve, új élményekkel tértünk vissza az iskolába.

A táborozás jó lehetőséget teremtett arra, hogy a közösségünk tagjai még jobban összekovácsolódjanak, és hogy mindannyian lelkiekben is feltöltődjünk.

Köszönjük a lehetőséget az iskola vezetőségének!

   

Csengetési rend

0. óra 7:00 - 7:40
1. óra 7:45 - 8:30
2. óra 8:40 - 9:25
3. óra 9:40 - 10:25
4. óra 10:35 - 11:20
5. óra 11:30 - 12:15
6. óra 12:25 - 13:10
7. óra 13:15 - 14:00
A délutáni órák
8. óra 14:15 - 14:55
9. óra 15:00 - 15:40
10. óra 15:45 - 16:25
11. óra 16:30 - 17:10
12. óra 17:15 - 17:55
13. óra 18:00 - 18:40
14. óra 18:45 - 19:25

Pályázataink

Erasmus+ logó

 Nemzeti Tehetségprogram logója

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2024 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.058 másodperc alatt készült el 76 lekéréssel.
Memória használat: 482.75 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01