Beiskolázás 13. évfolyamra
(érettségi utáni képzés)
Főmenü

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Dátum: 2020. 08. 26 17:50:14 Szerző: nadori95

Az Oktatási Hivatal BázisintézményeAz oklevélre kattintva az nagy méretben is megjelenik.

Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot először Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

2023-ban, az első bázisintézményi státusz lejáratakor újra benyújtottuk a megújított pályázatot, s a bíráló bizottság újra érdemesnek találta az intézményt a Bázisintézmény cím viselésre.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai tapasztalattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejlesztehetjük szakmai tudásunkat.

Iskolánk elsősorban a szakképzés tekintetében kívánja multiplikálni az iskolában megjelent innovációt, jó gyakorlatokat.

Tervezett programjaink a 2023-26 időszakra

 • Trello használata a projektmunkák, csoportmunkák szervezéséhez

 • A 8.osztályos felvételik javításának tapasztalatai (tipikus hibák, gyenge láncszemek)

 • Portfóliókészítés a GM ágazaton

 • Digitális kultúra óra – bemutatóóra

 • Zöld DÖK működése szakképző intézményben

 • Pályaválasztási nap szervezése teljes intézménynek – középiskolában

Bemutatandó jógyakorlatok

Informatikai szakmai nap szervezése

 • Célja: Informatikához kapcsolódó nap szervezésének bemutatása
 • Célcsoport: Olyan iskolák, ahol az informatika oktatása emelt szinten történik, informatika és távközlés ágazatot oktató technikumok tanárai
 • Intézménytípus: elsősorban középiskolák
 • A jógyakorlat rövid leírása: Évek óta szervezzük az un. Szakmai napot, amely jelentős számú érdeklődő diákot vonz. A jógyakorlat bemutatásánál bemutatjuk azokat a „foglalkozásokat”, programelemeket, melyekkel a napot „megtöltjük”. A nap programja a délelőtti szünetekben és délutáni szabad időben kerül megszervezésre.
 • A jógyakorlat alkalmazási területei: tanulás támogatása, tehetséggondozás.
 • A jógyakorlat megosztásának formája: előadás
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: iskolamérettől függően szaktanárok 4-10 fő
  • eszközigénye: informatikai berendezések
  • időigénye: 1 nap

A CISCO Akadémia működése iskolánkban

 • Célja: A CISCO Akadémiai taggá válás folyamatának bemutatása, a tagságból eredő előnyök. a CISCO vizsgák bemutatása.
 • Célcsoport: Középiskolák – elsősorban technikumok oktatói
 • Intézménytípus: Középiskolák – elsősorban technikumok oktatói
 • A jógyakorlat rövid leírása: A jógyakorlat bemutatása során megismertetjük a kollégákat azzal a folyamattal, melynek során CISCO Akadémiai tagok lehetnek, illetve azokkal a tevékenységekkel, melyeket az iskolában folytatunk az akadémiai tagságunkból eredően. (Packet Tracer használat, CCNA vizsgák, stb.)
 • A jógyakorlat területei: a tanulás támogatása.
 • A jógyakorlat megosztásának formája: előadás
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: informatika tanárok
  • eszközigénye: hálózatépítésre alkalmas eszközök
  • időigénye: nem releváns

Az IT szakmai idegen nyelv oktatásának tapasztalatai

 • Célja: Az Informatika és távközlés ágazatban oktatott IT szakmai idegen nyelv oktatása tapasztalatainak bemutatása.
 • Célcsoport: ilyen tárgyat oktató oktatók
 • Intézménytípus: technikum
 • A jógyakorlat rövid leírása: Iskolánkban több éve, tanítunk IT szakmai idegen nyelvet. A különböző szakmákban már meglévő tapasztalatink, módszereink, alkalmazott segédanyagok megértek arra, hogy közzétegyük ezt a jógyakorlatot, mellyel diákjaink sikeresen készülnek fel a szakmai vizsgákra, a portfólióvédésre, prezentációra.
 • A jógyakorlat alkalmazási területei: tantervi tudás fejlesztése, tanulás támogatása, módszertani fejlesztés
 • A jógyakorlat megosztásának formája: workshop
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: IT szakmai angolt tanító oktatók
  • eszközigénye: szokásos tanári eszközök
  • időigénye: nem releváns

Ökoiskolai működés középiskolában

 • Célja: Iskolánk Ökoiskolai működésével kapcsolatos jógyakorlatot szeretnénk megosztani a kollégákkal. (Programok, módszerek, motivációk, szervezési feladatok, stb.)
 • Célcsoport: elsősorban középiskolai pedagógusok, oktatók
 • Intézménytípus: középiskola
 • A jógyakorlat rövid leírása: Iskolánk két éve regisztrált Ökoiskola. Ennek megfelelően a regisztrációban is tudunk segíteni a kollégáknak. Emellett a már bevált környezettudatosságot, teremtésvédelmet szolgáló programjainkat szeretnénk bemutatni.
 • A jógyakorlat alkalmazási területei: környezeti nevelés
 • A jógyakorlat megosztásának formája: workshop
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: környezeti nevelésért felelős oktató
  • eszközigénye: nem releváns
  • időigénye: nem releváns
Kapcsolattartó:  Bihari Sándorné
Telefon: +36 30 976 3364
 
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2024 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.197 másodperc alatt készült el 64 lekéréssel.
Memória használat: 482.06 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01