8. osztályosoknak
Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium oldalán!

A világban zajló változások folyamatos nyitottságot és alkalmazkodást kívánnak a diákoktól, ezért fontosnak tartjuk, hogy megszülessen bennük személyes fejlődésük igénye. Célunk az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, elfogadtatása. Nemcsak az oktatási rendszerben megszerzett ismeretekre érvényes ez az cél, hanem a kevésbé szabályozott keretek között (non-formális formában) megszerzett tudásra, illetve a mindennapi életben (informális formában) tanult ismeretek esetében is. Feladatunk diákjaink egyéni fejlődésének támogatása, a hátrányok csökkentése, megszüntetése és a tehetség kiteljesedésének segítése.

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a személyre szabott tanulási módszerek megismertetését és alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak információkhoz jutni, legyen élmény számukra az új ismeret felkutatása, hasznosítása, és mindezt kritikusan gondolkodva és értékek mentén döntést hozva tegyék meg.

Különös érzékenységgel figyelünk tanulóink kudarcaira: igyekszünk őket felkészíteni és megerősíteni, hogy kudarcaikat is tanulási helyzetként tudják megélni, és újult erővel és lendülettel folytassák életüket.

A diákjainkkal eltöltött minőségi idő lehetővé teszi számunkra egymás értékeinek megismerését. Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk egy csiszolatlan gyémánt, amelyet az itt töltött évek alatt a nevelői munkánk és a kollégiumi közösségi élet formál.

Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!

„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”
Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Iskolánk hivatalos neve:
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 12.
Tel.: 47-521-104

Igazgató:
Sebes Péter

Iskolánk lelki vezetője:
Lóczi Tamás
esperes, plébános, EKIF elnök

Általános igazgatóhelyettes:
Szaláncziné Tamás Ilona

Szakmai igazgatóhelyettes:
Bihari Sándorné

E-mail cím: [email protected]

OM azonosító: 201594

Fenntartó:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Erasmus+ logó

Dátum: 2020. 04. 07 21:50:56 Szerző: nadori95

Iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lett

Részletek a pályázati feltételekből, melyek alapján iskolánk kiválasztásra került

  • rendelkezik több éve eredményesen működtetett és dokumentált pedagógiai innovációkkal és jó gyakorlatokkal és vállalja ennek bemutatását,
  • az országos kompetenciaméréseken meghatározott átlagot elérte/meghaladta,
  • alacsony lemorzsolódási mutatói bizonyítják eredményes működését,
  • továbbtanulási, illetve egyéb kimeneti mutatói jelzik az intézmény eredményes működését,
  • a fenntartó által végzett törvényességi ellenőrzések eredményei bizonyítják a szakszerű, jogszabályoknak megfelelő működést,
  • vállalja, hogy lehetőséget biztosít hospitálásra, műhelymunkákat tart, pedagógus-továbbképzéseket és egyéb szakmai programokat, rendezvényeket szervez,
  • vállalja, hogy az általa alkalmazott pedagógiai módszertani modellhez hozzáférést biztosít az érdeklődő intézmények számára.

 

Dátum: 2020. 03. 30 08:46:18 Szerző: nadori95

Megérkezett az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Irodai titkár szakképesítési versenyének végeredménye. E szerint Gergely Viktória 13. osztályos tanuló a versenyen nyújtott teljesítménye alapján mentességet kapott az OKJ-s vizsga írásbeli tevékenysége alól.

Viktóriának és felkészítő tanárainak is gratulálunk!

Dátum: 2020. 03. 22 17:09:14 Szerző: nadori95

Megérkezett az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Informatika ágazathoz tartozó Informatikai rendszerüzemeltető verseny hivatalos versenyeredménye. A versenybizottság, a versenyen legalább 60%-os teljesítmény elérő diákok számára a tanév végi OKJ-s vizsga egyes részei alól felmentést adott. A döntés értelmében a végzős diákok közül 12 fő egy vagy több vizsgarész alóli mentességet ért el!. Minden diáknak és tanáraiknak szívből gratulálunk a különlegesen szép eredményhez!

Elismerés illeti: Butkai Roland,  Csendi Szabolcs,  Deutsch Ferenc,  Gombos Alfréd, Hoffmann Erik, Jurkó Marcell,  Kaskó Olivér,  Kellős Dániel,  Kurtos Márk,  Kövics István,  Lőrincz Balázs és Vécsi Dóra Réka tanulókat!

Dátum: 2020. 03. 19 11:03:43 Szerző: nadori95

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A héten még különböző platformokon folyt a digitális oktatás. Emellett az iskola vezetése, a hét folyamán szervezte, hogy egy egységes felületre helyezzük át minden diák oktatását. A választott és előkészített felület a Google Classroom lesz. A hétfői naptól ezen keresztül fog folyni az oktatás.

A rendszer használata érdekében kértük illetve kérjük, hogy minden diáknak legyen egy gmail-es címe, amellyel kapcsolódhat a digitális oktatási rendszerünkhöz.  A részletek  a mellékelt dokumentumban megtalálhatóak.

Továbbra is vigyázzatok magatokra, kerüljétek a társas érintkezéseket!

Dátum: 2020. 03. 16 13:30:31 Szerző: nadori95

Kedves Diákok és Szülők!

A péntek esti bejelentés óta az iskola teljes tantestülete azon dolgozik, hogy megszervezzük a digitális oktatást. Ez a munka még néhány napot igényel.

Most arra kérjük a diákokat, hogy egyelőre a jelenlegi órarend szerint otthon, önállóan folytassák a felkészülést.

Kedves Diákok!

Készítsétek el a házi feladatokat, beadandó dolgozatokat, tanuljátok meg a feladott leckéket. 1-2 napon belül közöljük, hogy milyen internetes felületen fog folyni a digitális oktatás.

Az osztályfőnökeitekkel továbbra is a megszokott felületeken tudjátok tartani a kapcsolatot, esetleges kérdéseitekre ők válaszolnak, illetve egyelőre ők azok, akik tájékoztathatnak a digitális tanulási formáról.

Kérjük, hogy tartsátok be továbbra is azokat az óvintézkedéseket, melyeket már korábban is ismertettünk veletek, illetve melyek folyamatosan olvashatóak a különböző kommunikációs felületeken! Vigyázzatok magatokra és másokra, minimalizáljátok a társas kapcsolatokat! 

Online felhasználók

Csengetési rend

0. óra 7:00 - 7:40
1. óra 7:45 - 8:30
2. óra 8:40 - 9:25
3. óra 9:40 - 10:25
4. óra 10:35 - 11:20
5. óra 11:30 - 12:15
6. óra 12:25 - 13:10
7. óra 13:15 - 14:00
A délutáni órák
8. óra 14:15 - 14:55
9. óra 15:00 - 15:40
10. óra 15:45 - 16:25
11. óra 16:30 - 17:10
12. óra 17:15 - 17:55
13. óra 18:00 - 18:40
14. óra 18:45 - 19:25

Pályázataink

Erasmus+ logó

 Nemzeti Tehetségprogram logója

Órarend

Aktuális órarend megtekintéshez kattitson az alábbi képre!

Mit kinál iskolánk?

• egyedi hangulatot, rendezettséget,
• szép és tiszta környezet,
• egyediek és újszerűek pedagógiai programjaink,
• közösségi programokat,
• iskolaotthonos programot,
• mozgásterápiát,
• nyugodt körülményeket a tanuláshoz,

Tovább!

Elérhetőségünk

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

H-3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 12.
(+36-47)521-104
(+36-47)521-055
info [kukac] katolikuskeri.hu
Postai cím: H-3981 Sátoraljaújhely, Pf. 43.

Honlap: www.katolikuskeri.hu

Intézményvezető: Sebes Péter

Írjon online!

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2020 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.011 másodperc alatt készült el 91 lekéréssel.
Memória használat: 475.11 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01