Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel. Az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda az értékeket és a XXI. század kihívásaira adott válaszokat építi be nevelő- és oktatómunkájába. A képzési struktúránkban fellelhető az óvodai nevelés, az általános és középiskolai oktatás - nevelés, valamint a szakképzés is.
A diákok személyiségének formálása az egyik fő feladatunk, hogy kritikus, önálló véleményt megfogalmazó, értékek mentén elkötelezett embereket neveljünk. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.
Pedagógiai programunk mottója minden diákunk és tanárunk számára támpontot jelent:
„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Itt található néhány alapvető információ intézményünkről.

Fenntartónk az Egri Főegyházmegye. 

Székhelyünk:Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.

Óvodánk, általános és középiskolánk működik.

Emellett emelt szintű OKJ képzéseket végzünk.

Az iskola igazgatója Sebes Péter.

Munkáját helyettesek, tagintézményvezetők és gazdasági vezető segíti.  

 

 

A sátoraljaújhelyi tehetségpont bemutatása

Dátum: 2020. 02. 04 09:30:05 Szerző: nadori95

Mind az általános mind a középiskolában működik tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás. A középiskola több éve a Sátoraljaújhelyi Tehetségpont (akkreditált tehetségpont) bázisiskolájaként működik.

A tehetséggondozás eddigi formái az általános iskolában:

 • szakkörök,
 • városi szintű tehetségműhelyekben való részvétel,
 • bekapcsolódás más intézmények tehetséggondozó munkájába (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium).

A tehetséggondozás eddigi formái a középiskolában:

 • komplex természettudományos tehetségműhely,
 • tehetséggondozó tábor,
 • diákok érdeklődési körének megfelelő szakköri foglalkozások,
 • emelt szintű oktatás a kötelező és választott tárgyakból 11. és 12. évfolyamon,
 • versenyeztetés.

A Tehetségpont célcsoportja elsősorban a két iskola diákjainak köre. De nyitottak vagyunk más tehetségpontokkal (egyházi tehetségpontok, a térség más tehetségpontjai) való együttműködésre, illetve a térségi tehetségponttal (Sátoraljaújhelyi Tehetségpont) eddig is, és ezután is szoros együttműködésre törekszünk. Amennyiben a feladatellátás indokolttá, illetve lehetővé teszi, akkor más iskolák diákjait is be kívánjuk vonni a tehetséggondozó munkába. (Pl: eddig működött néhány műhelymunkába más iskolák diákjai is bekapcsolódhattak)

A két iskola tanárai elkötelezettek a tehetséggondozás ügye iránt, de minél több civil támogatót is szeretnénk bevonni e munkába. Ezt a törekvést segítheti, hogy mindkét iskola tagja a Sátoraljaújhelyi Tehetségsegítő Tanácsnak.

Az eddig is meglévő tehetséggondozási formákat kívánjuk a továbbiakban is megvalósítani és folytatni. megjelölt tehetségterületeken:

 • emelt szintű tanórai foglalkozások (a szakközépiskola PP-nek megfelelően),
 • szakkörök,
 • önszerveződő csoport (TUDOK) munkájának segítése,
 • a szakközépiskola továbbra is a Sátoraljaújhelyi Tehetségpont bázisiskolájaként működik tovább,
 • a Sátoraljaújhelyi Tehetségsegítő Tanács.

A tervezett formák:

 • tehetséggondozó műhelyek (a munkájában való részvétel),
 • tehetségazonosítás a belépő 4. osztályosok számára, illetve a középiskolában.

A szakközépiskola esetében speciális tehetségterületként jelenik meg a gazdasági jellegű tehetséggondozás - a fenti formák valamelyikében.

Online felhasználók

Csengetési rend

1. 7:45 — 8:30

2. 8:40 — 9:25

3. 9:40 — 10:25

4. 10:35 — 11:20

5. 11:30 — 12:15

6. 12:25 — 13:10

7. 13:15 — 14:00

8. 14:05— 14:45

9. 14:50 — 15:30

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
© 2011-2018 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.035 másodperc alatt készült el 71 lekéréssel.
Memória használat: 477.78 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01