Beiskolázás 13. évfolyamra
(érettségi utáni képzés)
Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium oldalán!

A világban zajló változások folyamatos nyitottságot és alkalmazkodást kívánnak a diákoktól, ezért fontosnak tartjuk, hogy megszülessen bennük személyes fejlődésük igénye. Célunk az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, elfogadtatása. Nemcsak az oktatási rendszerben megszerzett ismeretekre érvényes ez az cél, hanem a kevésbé szabályozott keretek között (non-formális formában) megszerzett tudásra, illetve a mindennapi életben (informális formában) tanult ismeretek esetében is. Feladatunk diákjaink egyéni fejlődésének támogatása, a hátrányok csökkentése, megszüntetése és a tehetség kiteljesedésének segítése.

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a személyre szabott tanulási módszerek megismertetését és alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak információkhoz jutni, legyen élmény számukra az új ismeret felkutatása, hasznosítása, és mindezt kritikusan gondolkodva és értékek mentén döntést hozva tegyék meg.

Különös érzékenységgel figyelünk tanulóink kudarcaira: igyekszünk őket felkészíteni és megerősíteni, hogy kudarcaikat is tanulási helyzetként tudják megélni, és újult erővel és lendülettel folytassák életüket.

A diákjainkkal eltöltött minőségi idő lehetővé teszi számunkra egymás értékeinek megismerését. Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk egy csiszolatlan gyémánt, amelyet az itt töltött évek alatt a nevelői munkánk és a kollégiumi közösségi élet formál.

Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!

„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”
Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Iskolánk hivatalos neve:
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 12.
Tel.: 47-521-104

Igazgató:
Sebes Péter

Iskolalelkészünk:
Galo Gábor

Római katolikus főesperes:
Kecskés Attila

Általános igazgatóhelyettes:
Szaláncziné Tamás Ilona

Szakmai igazgatóhelyettes:
Bihari Sándorné

E-mail cím: [email protected]

OM azonosító: 201594

Fenntartó:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Az adatvédelmi feladatokat ellátó egyházmegyei adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Kós Gergő
adatvédelmi tisztviselő
Email-cím:
[email protected]
[email protected]
Tel.: +36/30/776-0372 (iroda)

Regisztrált Tehetségpont logó

Pénziránytű Iskola logó

Cisco Networking Academy logó

ECDL/ICDL logó

Erasmus+ logó

A sátoraljaújhelyi tehetségpont bemutatása

Dátum: 2020. 02. 04 09:30:05 Szerző: nadori95

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A tehetségpont bázisát jelentő iskola (Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium) több, mint 100 éves múltra tekint vissza, s ebben a időszakban mindig jelen volt a tehetséggondozás. Korábban az iskola a kistérség tehetséggondozó bázisiskolája is volt.

Az iskola korábbi szervezeti felállásában (V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda) regisztrált tehetségpontként működött az Árpád-háziak Tehetségpontban.

A tehetséggondozás eddigi formái a középiskolában:

 • tanórán kívüli tehetséggondozó műhelyek. Kiemelten a Gazdasági műhely, amelynek programja regisztrált jógyakorlat is.

 • tehetséggondozó tábor

 • diákok érdeklődési körének megfelelő szakköri foglalkozások

 • emelt szintű oktatás a kötelező és választott tárgyakból 11. és 12. évfolyamon

 • versenyeztetés

Az iskola tantestülete biztosítja a tehetségazonosító munka személyi feltételeit. Tehetségfejlesztő szakértő, tehetségfejlesztő mestertanár, illetve tehetségazonosítás, gondozás tekintetében legalább 30 órás akkreditált képzésen részt vett pedagógusok vannak a testületekben.

A tehetségpont hatóköre és együttműködése

A megalakítandó tehetségpont tevékenysége elsősorban az iskolára terjed ki. A célcsoportja elsősorban az iskola diákjainak köre. De nyitottak vagyunk más tehetségpontokkal (egyházi tehetségpontok, a térség más tehetségpontjai) való együttműködésre. Amennyiben a feladatellátás indokolttá, illetve lehetővé teszi, akkor más iskolák diákjait is be kívánjuk vonni a tehetséggondozó munkába. (Pl: eddig működött néhány műhelymunkába más iskolák diákjai is bekapcsolódhattak).

Az iskola tanárai elkötelezettek a tehetséggondozás ügye iránt, de minél több civil támogatót is szeretnénk bevonni e munkába.

Az elmúlt évek, évtizedetek tehetséggondozó munkája megteremtette az az alapot, amelyre a továbbiakban is építkezni tudunk. Munkánkat a korábbi években is segítette Palicz Istvánné pszichológus, akire a későbbiekben is számíthatunk egyedi megbízásoknál.

Emellett iskolánk állandó oktatói is szívügyüknek tekintik a tehetséggondozást.

Néhány kiemelt név a segítők közül:

 • Boross Sándor, tehetségfejlesztő tanár, akinek elsősorban a tehetségazonosításban számíthatunk munkájára.

 • Bihari Sándorné, pedagógiai intézményértékelési tanácsadó, oktató, aki a jógyakorlatként regisztrált gazdasági műhely egyik vezetője.

 • Szaláncziné Tamás Ilona Pályaválasztási konzultáns pedagógus, aki pályaválasztási tanácsadás mellett a a jó gyakorlatként regisztrált gazdasági műhely egyik vezetője.

 • Sebes Péter differenciáló és fejlesztő pedagógus segíti.

A tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Az eddig is meglévő tehetséggondozási formákat kívánjuk a továbbiakban is megvalósítani és folytatni.

A tervezett formák:

 • tehetséggondozó műhelyek (a megjelölt tehetségterületeken). A jó gyakorlatként működő gazdasági műhely tovább folytatná a munkáját, valamint az informatika területen a robotika

 • emelt szintű tanórai foglalkozások (a technikum Szakmai Programja-nak megfelelően). A természettudomány (biológia, kémia, fizika), a humán (magyar nyelv és irodalom, történelem)

 • szakkörök

 • versenyekre felkészítés (kiemelten az idegen nyelvi versenyek, valamint a gazdálkozás-menedzsment, illetve informatika ágazati képzésben.

Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományoknak megfelelő, sikeres, bevált elemeket módszereket megtartva végezzük a munkánkat, s ugyanakkor a kor kihívásainak megfelelő elemekkel gazdagítsuk a munkát, a diákok tehetséggondozását. Ezért is vonjuk be egyre jobban a digitális eszközöket a munkába, s készítjük új kihívásokra a diákokat (pl: innovációs verseny, Skills versenyek).

A tehetséggondozó munkában a diákokat még inkább partnernek tekintjük és ezért őket is bevonjuk a munka tervezésébe, a folyamat kialakításába.

Anyagi fenntarthatóság

Az eddigi tehetséggondozó munkát az intézmény működésének finanszírozási keretei között, illetve pályázati forrásból oldottuk meg. Eddig mindig sikeresen pályáztunk az NTP pályázatok körében különböző területeket érintve (pl. komplex műhely különböző területeken). Ezt kívánjuk a továbbiakban is megtenni. A fenntartónk, az Egri Főegyházmegye kiemelten kezeli a tehetséggondozás témakörét.

Az iskola természetesen ingyen biztosítja a tehetséggondozás érdekében az iskolában egyébként is megtalálható eszközöket.

Csengetési rend

0. óra 7:00 - 7:40
1. óra 7:45 - 8:30
2. óra 8:40 - 9:25
3. óra 9:40 - 10:25
4. óra 10:35 - 11:20
5. óra 11:30 - 12:15
6. óra 12:25 - 13:10
7. óra 13:15 - 14:00
A délutáni órák
8. óra 14:15 - 14:55
9. óra 15:00 - 15:40
10. óra 15:45 - 16:25
11. óra 16:30 - 17:10
12. óra 17:15 - 17:55
13. óra 18:00 - 18:40
14. óra 18:45 - 19:25

Pályázataink

Erasmus+ logó

 Nemzeti Tehetségprogram logója

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2024 Katolikuskeri.hu
Az oldal -0.938 másodperc alatt készült el 76 lekéréssel.
Memória használat: 482.8 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01