Beiskolázás 13. évfolyamra
(érettségi utáni képzés)
Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium oldalán!

A világban zajló változások folyamatos nyitottságot és alkalmazkodást kívánnak a diákoktól, ezért fontosnak tartjuk, hogy megszülessen bennük személyes fejlődésük igénye. Célunk az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, elfogadtatása. Nemcsak az oktatási rendszerben megszerzett ismeretekre érvényes ez az cél, hanem a kevésbé szabályozott keretek között (non-formális formában) megszerzett tudásra, illetve a mindennapi életben (informális formában) tanult ismeretek esetében is. Feladatunk diákjaink egyéni fejlődésének támogatása, a hátrányok csökkentése, megszüntetése és a tehetség kiteljesedésének segítése.

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a személyre szabott tanulási módszerek megismertetését és alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak információkhoz jutni, legyen élmény számukra az új ismeret felkutatása, hasznosítása, és mindezt kritikusan gondolkodva és értékek mentén döntést hozva tegyék meg.

Különös érzékenységgel figyelünk tanulóink kudarcaira: igyekszünk őket felkészíteni és megerősíteni, hogy kudarcaikat is tanulási helyzetként tudják megélni, és újult erővel és lendülettel folytassák életüket.

A diákjainkkal eltöltött minőségi idő lehetővé teszi számunkra egymás értékeinek megismerését. Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk egy csiszolatlan gyémánt, amelyet az itt töltött évek alatt a nevelői munkánk és a kollégiumi közösségi élet formál.

Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!

„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”
Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Iskolánk hivatalos neve:
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 12.
Tel.: 47-521-104

Igazgató:
Sebes Péter

Iskolalelkészünk:
Galo Gábor

Római katolikus főesperes:
Kecskés Attila

Általános igazgatóhelyettes:
Szaláncziné Tamás Ilona

Szakmai igazgatóhelyettes:
Bihari Sándorné

E-mail cím: [email protected]

OM azonosító: 201594

Fenntartó:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Az adatvédelmi feladatokat ellátó egyházmegyei adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Kós Gergő
adatvédelmi tisztviselő
Email-cím:
[email protected]
[email protected]
Tel.: +36/30/776-0372 (iroda)

Regisztrált Tehetségpont logó

Pénziránytű Iskola logó

Cisco Networking Academy logó

ECDL/ICDL logó

Erasmus+ logó

teremtesvedelem

Dátum: 2022. 01. 30 12:54:13 Szerző: nadori95

A Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
TEREMTÉSVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MUNKATERVE
A 2022-23-as TANÉVRE

Intézményünk kiemelt fontosságot tulajdonít a teremtésvédelemnek és a diákjaink ezzel kapcsolatos tudatformálása, nevelése végigkíséri az egész tanévet.

Feladatterv:

 • 2022. szeptember - 2023. június: egyes tantárgyak tanításakor a tanmenetek a helyi tantervre épülve tartalmaznak olyan anyagokat, melyek hozzájárulnak a diákok környezettudatosabbá válásához (komplex természettudományos tárgy, kémia, biológia, idegen nyelv, osztályfőnöki tanmenet).
  Felelős: adott tantárgyakat tanító tanárok
  Résztvevők száma: 250 fő

 • 2022. szeptember - 2023. június: az értekezleteken, rendezvényeken nem használunk egyszer használatos műanyagpoharat, tányért és evőeszközt, ezzel is példát mutatva a diákoknak, szülőknek.
  Felelős: oktatói testület
  Résztvevők száma: 40 fő

 • 2022. szeptember - 2023. június: Az iskolában szelektíven gyűjtjük a műanyag palackokat, préseljük, ezzel is próbáljuk csökkenteni az újra nem hasznosítható hulladék mennyiségét.
  Felelős: oktatói testület, diákok
  Résztvevők száma: 300 fő

 • 2021. szeptembertől: "teremtésvédelmi munkaközösség" alakult az iskolában, melynek tagjai az iskola vezetői, a munkaközösségek vezetői, segítő tanárok.
  Célunk: A természet és környezetvédelmi feladatok mellett Isten legnagyszerűbb teremtményének, az embernek a lelki és fizikai védelme. Minden hónapban egy alkalommal tartunk egy megbeszélést a felmerülő problémákkal, teendőkkel kapcsolatban.
  Felelős: teremtésvédelmi munkaközösség
  Résztvevők száma: 10 fő

Programok a teremtésvédelemmel kapcsolatban:

 • 2022. október - 2023. január: felkészítés a nyolcadikosoknak matematikából és magyar nyelv és irodalomból: Kiemelt nevelési célunknak megfelelően az idén minden feladatsorban környezettudatossággal kapcsolatos feladatok is szerepelnek.
  Felelős: humán és reál munkaközösségek
  Résztvevők száma: kb. 50-60 fő

 • 2022. szeptember: a 9-es évfolyamosok túrája a Szár-hegyre, útközben szemétszedés, a Kálvária és a Szent István Kápolna megtekintése.
  Felelős: 9. évfolyamos osztályfőnökök
  Résztvevők száma: kb. 60 diák és 3 fő kísérő tanár

 • 2022. október - 2023. február: A 9-10. évfolyamon csapat indul a Curie országos tanulmányi versenyen, a környezetvédelem kategóriában.
  Felelős: reál munkaközösség
  Résztvevők száma: 3 fő diák

Tervezett programok az elmúlt tanév alapján:

 • 2022. szeptember - október: gyalogos illetve kerékpáros túra természeti és épített értékeinkhez, szemétszedés, növény és állatfelismerés.
  Felelős: testnevelő tanárok
  Résztvevők száma: kb. 40 fő (9.B és 9.C) a testnevelés órák terhére

 • 2022. szeptember: Iskolánk csatlakozik a "TE SZEDD" országos környezetvédelmi akcióhoz.
  Felelős: teremtésvédelmi munkaközösség
  Résztvevők száma: 15 fő és 3 kísérő tanár

 • 2022. szeptember, "A világ leghosszabb tanórája": Kiemelt nevelési célunk, a környezettudatosság jegyében emeltük be ezt az új programot a tevékenységeink közé. „A Világ Legnagyobb Tanórája” című rendezvény az első világméretű oktatási projekt, melyen keresztül minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat. Az idén minden osztályunk részt vesz egy rendhagyó tanórán, ahol a téma iránt elkötelezett neves előadók tartanak interaktív előadásokat.
  Felelős: osztályfőnökök
  Résztvevők száma: kb. 250 fő diák és 20 kolléga

 • 2022. október, 72 óra kompromisszumok nélkül - szeretetszolgálatos tevékenység: Célunk a Városi Köztemetőben a Szatmári Irgalmas rendi Nővérek sírjainak megtisztítása, gondozása.
  Felelős: BIH és BIS
  Résztvevők száma: 5-6 fő diák és 2 tanár

 • 2022. november - december: Tanulmányi kirándulás Füzérradvány- Károlyi kastély és kert megtekintése.
  A RÖNK. (Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ) meglátogatása.
  Felelős: iskola vezetése, testnevelők
  Résztvevők száma: kb. 40 fő (9.B és 9.C) a testnevelés órák terhére

 • 2022. december 1-20. - Adománygyűjtés: Karácsony közeledtével elsődleges célunk a szükségben lévők segítése, de mivel használt játékokat és ruhákat is gyűjtünk, az újrahasznosításban is jó példával járunk elől. 
  Kupakgyűjtés egy beteg gyermek gyógykezelését támogatjuk.
  Állatmenhelyre táp és konzervek adományozása.
  Felelős: Zöld DÖK
  Résztvevők száma: teljes tantestület és diákok

 • 2023. március - Iskolai zöldség- és gyümölcsnap 
  Cél: az egészséges táplálkozásra, a gyümölcs fogyasztás fontosságára felhívni a figyelmet.
  Felelős: teremtésvédelmi munkaközösség
  Résztvevők száma: 300 fő

 • 2023. március - Teremtésvédelmi nap keretében szemétgyűjtés és környezetszépítés 
  Felelős: teremtésvédelmi munkaközösség
  Résztvevők száma: kb. 30 fő és 3 tanár

 • 2023. április - Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódó programok: 
  A Fenntarthatósági témahét keretében évfolyamonként egy-egy tematikus órát tartanak a nyelvtanárok minden csoportban idegen nyelven és azt mappában gyűjtjük.
  Tervezett témák: 
  9. évfolyam - a vizek védelme
  10. évfolyam - a növény- és állatvilág védelme
  11. évfolyam - az újrahasznosítás
  12. évfolyam - az ökolábnyom csökkentése
  Felelős: nyelvi munkaközösség
  Tanórákon (Komplex természettudományos tárgy, Biológia, Kémia) válogatunk a portál óravázlataiból, projekttémáiból. 
  Felelős: szaktanárok
  Résztvevők száma: kb. 250 fő

 • 2023. április - "Áldott légy!": A teremtett világ védelméért meghirdetett szavalóverseny a humán munkaközösség szervezésében.
  Felelős: humán munkaközösség
  Résztvevők száma: 15-20 fő

 • 2023. április - május: Gyalogos illetve kerékpáros túra természeti és épített értékeinkhez, szemétszedés, növény és állatfelismerés.
  Felelős: testnevelő tanárok
  Résztvevők száma: kb. 40 fő (9.B és 9.C) a testnevelés órák terhére

 • 2023. május - Ökológiai lábnyom csökkentése: Ezen a napon kifejezetten ösztönözzük kollégáinkat, hogy ne autóval, hanem tömegközlekedéssel vagy kerékpárral jöjjenek munkába, diákjainkat pedig, hogy kerékpárral vagy gyalogosan közlekedjenek ezen a napon.
  Felelős: teremtésvédelmi munkaközösség
  Résztvevők száma: teljes tantestület és diákok

 • 2023. június: Jutalom kirándulás diákoknak Füzérradvány- Károlyi kastély és kert megtekintése.
  A RÖNK.(Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ) meglátogatása.
  Felelős: Zöld DÖK
  Résztvevők száma: kb. 40 fő diák és 2 tanár

 

 

 

A Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
TEREMTÉSVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MUNKATERVE
A 2021-22-es TANÉVRE

 

Intézményünk kiemelt fontosságot tulajdonít a teremtésvédelemnek és a diákjaink ezzel kapcsolatos tudatformálása, nevelése végigkíséri az egész tanévet.

Vannak feladataink, amit folyamatosan végzünk:

 • 2021. szeptember - 2022. június: egyes tantárgyak tanításakor a tanmenetek a helyi tantervre épülve tartalmaznak olyan anyagokat, melyek hozzájárulnak a diákok környezettudatosabbá válásához (komplex természettudományos tárgy, kémia, biológia, idegen nyelv, osztályfőnöki tanmenet)
  Felelős: adott tantárgyakat tanító tanárok
  Résztvevők száma: 250 fő

 • 2021. szeptember - 2022. június: az értekezleteken, rendezvényeken nem használunk egyszer használatos műanyagpoharat, tányért és evőeszközt, ezzel is példát mutatva a diákoknak, szülőknek.
  Felelős: oktatói testület
  Résztvevők száma: 40 fő

 • 2021. szeptember - 2022. június: Az iskolában szelektíven gyűjtjük a műanyag palackokat, préseljük, ezzel is próbáljuk csökkenteni az újra nem hasznosítható hulladék mennyiségét.
  Felelős: oktatói testület, diákok
  Résztvevők száma: 300 fő

 • 2021. szeptembertől: „teremtésvédelmi munkaközösség” alakult az iskolában, melynek tagja az iskola vezetői, a munkaközösségek vezetői, segítő tanárok.
  Célunk: A természet és környezetvédelmi feladatok mellett Isten legnagyszerűbb teremtményének, az embernek a lelki és fizikai védelme. Minden hónapban egy alkalommal tartunk egy megbeszélést a felmerülő problémákkal, teendőkkel kapcsolatban.
  Felelős: teremtésvédelmi mk.
  Résztvevők száma: 10 fő

Programok a teremtésvédelemmel kapcsolatosan:

 • 2021. október – 2022. január: felkészítés a nyolcadikosoknak matematikából és magyar nyelv és irodalomból: Kiemelt nevelési célunknak megfelelően az idén minden feladatsorban környezettudatossággal kapcsolatos feladatok is szerepelnek.
  Felelős: humán és reál mk.
  Résztvevők száma: kb. 50-60 fő

 • 2021. szeptember: a 9-es évfolyamosok túrája a Szár-hegyre, útközben szemétszedés, a Kálvária és a Szent István Kápolna megtekintése.
  Felelős: 9. évf. ofők
  Résztvevők száma: kb.70 diák és 3 fő kísérő tanár

 • 2021. október – 2022. február: A 9.-10. évfolyamon csapat indul a Curie országos tanulmányi versenyen, a környezetvédelem kategóriában.
  Felelős: reál. mk.
  Résztvevők száma: 3 fő diák

 • 2021. szeptember: Iskolánk csatlakozott a „TE SZEDD” országos környezetvédelmi akcióhoz.
  Felelős: teremtésvédelmi mk.
  Résztvevők száma: 15 fő és 3 kísérő tanár

 • 2021.szeptember. a világ legnagyobb tanórája (Áder János órája): Kiemelt nevelési célunk, a környezettudatosság jegyében emeltük be ezt az új programot a tevékenységeink közé. „A Világ Legnagyobb Tanórája” című rendezvény az első világméretű oktatási projekt, melyen keresztül minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat. Az idén minden osztályunk részt vesz egy rendhagyó tanórán, ahol a téma iránt elkötelezett neves előadók tartanak interaktív előadásokat.
  Felelős: osztályfőnökök
  Résztvevők száma: kb. 250 fő diák és 20 kolléga

 • 2021. október 7-8-9. - 72 óra kompromisszum nélkül - szeretetszolgálatos tevékenység.
  Célunk a Városi Köztemetőben a Szatmári Irgalmas rendi Nővérek sírjainak megtisztítása, gondozása.
  Felelős: BIH és BIS
  Résztvevők száma: 5-6 fő diák és 2 tanár

 • 2021. november: Tantestületi kirándulás Füzérradvány - Károlyi kastély és kert megtekintése, a RÖNK (Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ) meglátogatása.
  Felelős: iskola vezetése
  Résztvevők száma: kb. 50 fő (tantestület)

 • 2021 december 1-20. Adománygyűjtés: Karácsony közeledtével elsődleges célunk a szükségben lévők segítése, de mivel használt játékokat és ruhákat is gyűjtünk, az újrahasznosításban is jó példával járunk elöl.
  Kupakgyűjtés egy beteg gyermek gyógykezelését támogatjuk.
  Állatmenhelyre táp és konzervek adományozása.
  Felelős: Zöld DÖK
  Résztvevők száma: teljes tantestület és diákok

 • 2022. március - Iskolai zöldség és gyümölcsnap
  Cél: az egészséges táplálkozásra, a gyümölcs fogyasztás fontosságára felhívni a figyelmet.
  Felelős: teremtésvédelmi mk.
  Résztvevők száma: 300 fő

 • 2022. március - Teremtésvédelemi nap keretében szemétgyűjtés és környezetszépítés
  Felelős: teremtésvédelmi mk.
  Résztvevők száma: kb. 30 fő és 3 tanár

 • 2022. április - Fenntarthatósági témahéthez (április 25-29) kapcsolódó programok:
  • A Fenntarthatósági témahét keretében évfolyamonként egy-egy tematikus órát tartanak a nyelvtanárok minden csoportban idegen nyelven és azt mappában gyűjtjük.
   Felelős: nyelvi szakmacsoport
   Tervezett témák:
   • 9. évfolyam – a vizek védelme,
   • 10. évfolyam – a növény- és állatvilág védelme,
   • 11. évfolyam – az újrahasznosítás,
   • 12. évfolyam – az ökolábnyom csökkentése
  • Tanórákon (ktt, biológia, kémia) válogatunk a portál óravázlataiból, projekttémáiból.
   Felelős: szaktanárok
   Résztvevők száma: kb. 250 fő

 • 2022. április - “Áldott légy!” a teremtett világ védelméért meghirdetett szavalóverseny a humán szakmacsoport szervezésében.
  Felelős: humán mk.
  Résztvevők száma: 15-20 fő

 • 2022. április – május: gyalogos ill. kerékpáros túra természeti és épített értékeinkhez, szemétszedés, növény és állatfelismerés.
  Felelős: testnevelő tanárok
  Résztvevők száma: 20 -30 fő diák és 2-3 tanár

 • 2022. május - Ökológiai lábnyom csökkentése: ezen a napon kifejezetten ösztönözzük kollégáinkat, hogy ne autóval, hanem tömegközlekedéssel vagy kerékpárral jöjjenek munkába, diákjainkat pedig, hogy kerékpárral vagy gyalogosan közlekedjenek ezen a napon.
  Felelős: teremtésvédelmi mk.
  Résztvevők száma: teljes tantestület és diákok

 • 2022. június - Jutalom kirándulás diákoknak Füzérradvány: Károlyi kastély és kert megtekintése. A RÖNK (Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ) meglátogatása.
  Felelős: Zöld DÖK
  Résztvevők száma: kb. 40 fő diák és 2 tanár

Csengetési rend

0. óra 7:00 - 7:40
1. óra 7:45 - 8:30
2. óra 8:40 - 9:25
3. óra 9:40 - 10:25
4. óra 10:35 - 11:20
5. óra 11:30 - 12:15
6. óra 12:25 - 13:10
7. óra 13:15 - 14:00
A délutáni órák
8. óra 14:15 - 14:55
9. óra 15:00 - 15:40
10. óra 15:45 - 16:25
11. óra 16:30 - 17:10
12. óra 17:15 - 17:55
13. óra 18:00 - 18:40
14. óra 18:45 - 19:25

Pályázataink

Erasmus+ logó

 Nemzeti Tehetségprogram logója

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2024 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.069 másodperc alatt készült el 76 lekéréssel.
Memória használat: 490.76 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01