A SÁTORALJAÚJHELYI TEHETSÉGPONT BEMUTATÁSA

Mind az általános mind a középiskolában működik tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás. A középiskola több éve a Sátoraljaújhelyi Tehetségpont (akkreditált tehetségpont) bázisiskolájaként működik.
A tehetséggondozás eddigi formái az általános iskolában:
- szakkörök,
- városi szintű tehetségműhelyekben való részvétel,
- bekapcsolódás más intézmények tehetséggondozó munkájába (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium).
A tehetséggondozás eddigi formái a középiskolában:
- komplex természettudományos tehetségműhely,
- tehetséggondozó tábor,
- diákok érdeklődési körének megfelelő szakköri foglalkozások,
- emelt szintű oktatás a kötelező és választott tárgyakból 11. és 12. évfolyamon,
- versenyeztetés.
A Tehetségpont célcsoportja elsősorban a két iskola diákjainak köre. De nyitottak vagyunk más tehetségpontokkal (egyházi tehetségpontok, a térség más tehetségpontjai) való együttműködésre, illetve a térségi tehetségponttal (Sátoraljaújhelyi Tehetségpont) eddig is, és ezután is szoros együttműködésre törekszünk. Amennyiben a feladatellátás indokolttá, illetve lehetővé teszi, akkor más iskolák diákjait is be kívánjuk vonni a tehetséggondozó munkába. (Pl: eddig működött néhány műhelymunkába más iskolák diákjai is bekapcsolódhattak)
A két iskola tanárai elkötelezettek a tehetséggondozás ügye iránt, de minél több civil támogatót is szeretnénk bevonni e munkába. Ezt a törekvést segítheti, hogy mindkét iskola tagja a Sátoraljaújhelyi Tehetségsegítő Tanácsnak.
Az eddig is meglévő tehetséggondozási formákat kívánjuk a továbbiakban is megvalósítani és folytatni. megjelölt tehetségterületeken:
- emelt szintű tanórai foglalkozások (a szakközépiskola PP-nek megfelelően),
- szakkörök,
- önszerveződő csoport (TUDOK) munkájának segítése,
- a szakközépiskola továbbra is a Sátoraljaújhelyi Tehetségpont bázisiskolájaként működik tovább,
- a Sátoraljaújhelyi Tehetségsegítő Tanács.
A tervezett formák:
- tehetséggondozó műhelyek (a munkájában való részvétel),
- tehetségazonosítás a belépő 4. osztályosok számára, illetve a középiskolában.
A szakközépiskola esetében speciális tehetségterületként jelenik meg a gazdasági jellegű tehetséggondozás - a fenti formák valamelyikében.