SZAKDOLGOZATI SEGÉDLETEK ÉS ŰRLAPOK

SEGÉDLETEK
Szemléltetés - ábra és táblázat minta (DOC)
Hivatkozás a felhasznált forrásokra - irodalomjegyzék minta (DOC)
Néhány helyesírási és tipográfiai tanács (DOC)
Tanácsok a védési prezentáció elkészítéséhez (DOC)
 
ŰRLAPOK
1. Szak/záródolgozati témaválasztás (DOC)
2. Szak/záródolgozati témavázlat bejelentése (DOC)
3. Összefoglalás (DOC)
4. Szerzői nyilatkozat (DOC)
5. Belső címoldal (DOC)
6. Kötésoldal (DOC)
7. A szakdolgozat/záródolgozat bírálat szempontjai (PDF)
8. Szak/záródolgozat bírálat - külső konzulens (DOC)