SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a 2017/2018. tanévre

Iskolánk felvételt hirdet a

2017. szeptemberében induló érettségi utáni

államilag finanszírozott képzésekre

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ szak (OKJ 54 344 01)

A szakképesítéssel betölthető és rokon munkakörök, foglalkozások: Pénzügyi referens, Pénzügyi koordinátor, Számlaellenőr, Pénztáros, Bérszámfejtő, Bérügyi adminisztrátor, Főkönyvi könyvelő, munkatárs, Számviteli előadó, Analitikus könyvelő, nyilvántartó, Anyagkönyvelő, Banki könyvelő, Díjkönyvelő, Folyószámla könyvelő, Forgalmi könyvelő, Gépkönyvelő, Készletkönyvelő, Kontírozó könyvelő, Könyvelői adminisztrátor, Leíró könyvelő, Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó.

A munkaterület rövid jellemző leírása: A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Tantárgyak: Gazdasági és jogi alapismeretek, Ügyviteli gyakorlatok, Általános statisztika, Statisztika gyakorlat, Pénzügyi alapismeretek, Pénzügy gyakorlat, Adózási alapismeretek, Adózás gyakorlat, Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat, Gazdálkodási ismeretek, Könyvelés számítógépen, Számvitel, Vállalkozás-finanszírozás, Vállalkozás-finanszírozás gyakorlat, Adózás, Elektronikus adóbevallás gyakorlata, Projekt-finanszírozás, Projekt-finanszírozás gyakorlata, Projektfolyamatok követése, Projekttervezés gyakorlata, Szakmai idegen nyelv, Munkahelyi egészség és biztonság, Foglalkoztatás I-II.

Jelentkezés feltétele: gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi

Képzés időtartama: közgazdaság ágazati érettségivel 1 év, egyébként 2 év

Felvételi keretszám: 26 fő
 

PÉNZÜGYI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ (bank, befektetés, biztosítás) szak (OKJ 54 343 01)

A szakképesítéssel betölthető és rokon munkakörök, foglalkozások: Banki és pénzforgalmi ügyintéző, Áruhitel ügyintéző, Valutapénztáros, Banki hitelügyintéző, Banki lízing ügyintéző, Banki szakügyintéző, Banki ügyintéző, Bankreferens, Bankszámla-ügyintéző, Befektetéskezelési referens, Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző, Hitelezési előadó, Hitelreferens, Hitelügyintéző, Lakossági folyószámla ügyintéző, Lakossági hitelkockázat-kezelő, Kisvállalkozói hitelügyintéző, Letéti-számla ügyintéző, Pénzintézeti értékesítési ügyintéző, Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó, Pénzintézeti ügyfélreferens, Treasury asszisztens (banki), Vállalkozói ügyfélreferens, Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker, Banki pénztáros, Valutapénztáros, Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző, Számlázási ügyintéző, Call center operátor (ügyfél tájékoztató).

A munkaterület rövid jellemző leírása: A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. Pénztárat és helyi értéktárat kezel. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeinek a lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító vagy egy mással nem versengő biztosítási termékek közvetítésére. Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését a biztosítás megkötését és az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.

Tantárgyak: Gazdasági és jogi alapismeretek, Ügyviteli gyakorlatok, Általános statisztika, Statisztika gyakorlat, Pénzügyi alapismeretek, Pénzügy gyakorlat, Adózási alapismeretek, Adózás gyakorlat, Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat, Banki értékesítési ismeretek, Kommunikációs gyakorlat a banki ügyfélkapcsolatban, Biztosítási értékesítési ismeretek, Kommunikációs gyakorlat a biztosítási ügyfélkapcsolatban, Polgárjogi alapfogalmak, Pénzügyi intézményi szabályozás, Pénzügyi, befektetési és biztosítási szolgáltatások szabályozása, Szolgáltatási és fogyasztóvédelmi szabályozás a gyakorlatban, Biztosítási jog, Pénzügyi szolgáltatások és termékek, Pénzforgalom, Pénzügyi szolgáltatás gyakorlata, Befektetési szolgáltatások és termékek, Befektetési döntések, Biztosítástani ismeretek, Biztosításmatematikai ismeretek, Biztosítás gyakorlata a szolgáltatói piacon, A biztosító működése és működésének pénzügyi garanciái, Biztosítási gyakorlat, Független biztosításközvetítői működés elmélete, Független biztosításközvetítői  működés gyakorlata, Speciális ügyintézői ismeretek, Speciális ügyintézői gyakorlatok, Szakmai idegen nyelv, Munkahelyi egészség és biztonság, Foglalkoztatás I-II.

Jelentkezés feltétele: gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi

Képzés időtartama: közgazdaság ágazati érettségivel 1 év

 

VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (szakképesítés-ráépülés) szak (OKJ 54 344 07)

A szakképesítéssel betölthető és rokon munkakörök, foglalkozások: Számviteli ügyintéző, Analitikus könyvelő, Főkönyvi könyvelő, Készlet- és anyagnyilvántartó, Pénzügyi ügyintéző, Bérszámfejtő, Pénztáros, Számlaellenőr, Adatrögzítő, Analitikus könyvelő, Bérelszámoló, Készlet- és anyagnyilvántartó, Számviteli egység vezetője, Könyvelő, Kontroller, belső ellenőr, Szervezetirányítási vezető.

A munkaterület rövid jellemző leírása: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez; szükséges jogszabályokat alkalmazni; a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni; a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani; megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét; alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat; alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét; a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni; összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését; alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat; kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét; ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat; munkája során használni a számítógépes programcsomagokat; közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában; vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását; elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást; részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

Követelménymodulok: Jogi feladatok a gyakorlatban, Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban, Pénzügyi feladatok ellátása, Adózási feladatok ellátása, Számviteli feladatok a gyakorlatban, Számviteli szervezési feladatok ellátása, Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása.

Tantárgyak: Mivel a szakképesítés szakmai tartamát leíró szakképzési kerettantervet, illetve szakmai és vizsgakövetelményt a jogszabályalkotók még nem hozták nyilvánosságra, ezért a tantárgyak listáját csak a későbbiekben tudjuk közölni.

Jelentkezés feltétele: érettségi és megfelelő szakmai előképzettség <-- a beszámítás lehetőségeit a likre kattintva olvashatja (nem szakirányú felsőfokú végzettség esetén szakmai gyakorlati igazolás MINTA)

Képzés időtartama: 1 év

Felvételi keretszám: 15 fő

 

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ szak (OKJ 54 481 06)

A szakképesítéssel betölthető és rokon munkakörök, foglalkozások: Számítógép telepítő, Számítógép-szerelő, Számítógép kezelő/operátor, Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs, Alkalmazás adminisztrátor, Szoftvertelepítő, Informatikai rendszergazda, Hálózatüzemeltető, Webmester, Adatbázis adminisztrátor.

A munkaterület rövid jellemző leírása: Az informatikai rendszergazda informatikai rendszerek optimális teljesítményének és biztonságának tervezését, fejlesztését, karbantartását és támogatását végzi, segítséget nyújt a hálózat használóinak a hálózat és a programok működtetésében. Feladatai: a) számítógépes hálózatok és a hozzájuk kapcsolódó számítógépes környezetek karbantartása és felügyelete, a számítógépes hardvert, rendszerszoftvert, alkalmazásszoftvert és valamennyi konfigurációt beleértve; b) a rendszerek és hálózati konfigurációk javítását szolgáló változtatások javaslata, és a módosításokkal összefüggő hardver- és szoftverigények meghatározása; c) a hardver- és szoftverproblémák diagnosztizálása; d) az adatokról biztonsági másolat készítése és az összeomlott rendszer helyreállítása; e) a központi vezérlőpult kezelése a számítógépes rendszerek és Hálózatok rendszer helyreállítása; e) a központi vezérlőpult kezelése a számítógépes rendszerek és hálózatok teljesítményének ellenőrzése és a számítógépes hálózathoz való hozzáférés és a hálózat használatának összehangolása érdekében.

Tantárgyak: Információtechnológiai alapok, Információtechnológiai gyakorlat, Adatbázis- és szoftverfejlesztés, Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat, Hálózati ismeretek I-II., Hálózati ismeretek I-II. gyakorlat, Hálózati operációs rendszerek, Hálózati operációs rendszerek gyakorlat, IT hálózat biztonság, IT hálózat biztonság gyakorlat, Munkaszervezési ismeretek, Munkaszervezés gyakorlat, Munkahelyi egészség és biztonság, Foglalkoztatás I-II.

Jelentkezés feltétele: érettségi

Képzés időtartama: közgazdaság ágazati érettségivel 1 év, egyébként 2 év

Felvételi keretszám: 15 fő

 

SZOFTVERFEJLESZTŐ szak (OKJ 54 213 05)

A szakképesítéssel betölthető és rokon munkakörök, foglalkozások: Alkalmazásfejlesztő informatikus, Alkalmazási rendszergondozó, Alkalmazás-programozó, Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő, Informatikai alkalmazásfejlesztő, Programfejlesztő, Számítógépes programozó, Adat-bázis fejlesztő, Számítógép telepítő, Számítógép kezelő/operátor, Szoftvertelepítő, Rendszertesztelő, Szoftvertesztelő.

A munkaterület rövid jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez, projektet tervez és értékel, rendszert / alkalmazást tervez és fejleszt, rendszert tesztel és dokumentál a kialakított eszközkörnyezetben, feltérképezi az infokommunikációs környezetet, infokommunikációs alkalmazásokat fejleszt, programintegrációs feladatot végez, adatbányászatot végez, internet alapú szolgáltatást tervez, programozási feladatot lát el.

Tantárgyak: Információtechnológiai alapok, Információtechnológiai gyakorlat, Adatbázis- és szoftverfejlesztés, Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat, Hálózati ismeretek I., Hálózati ismeretek I. gyakorlat, Alkalmazásfejlesztés, Alkalmazásfejlesztés gyakorlat, Web alkalmazásfejlesztés, Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat, Programozási nyelvek gyakorlat, Multimédia gyakorlat, Adatbázis fejlesztés, Adatbázis fejlesztés gyakorlat, Szakmai idegen nyelv, Munkaszervezési ismeretek, Munkaszervezés gyakorlat, Munkahelyi egészség és biztonság, Foglalkoztatás I-II.

Jelentkezés feltétele: érettségi

Képzés időtartama: közgazdaság ágazati érettségivel 1 év, egyébként 2 év

Felvételi keretszám: 15 fő

 

IRODAI TITKÁR szak (OKJ 54 346 03)

A szakképesítéssel betölthető és rokon munkakörök, foglalkozások: Iskolatitkár, Óvodatitkár, Szerkesztőségi titkár, Színházi titkár, Adminisztrációs ügyintéző, Alapítványi ügyintéző, Bírósági adminisztrátor, Bírósági írnok, Dokumentációs ügyintéző, Hirdetési adminisztrátor, Írnok, Műhelyírnok, Office coordinator, Sajtófigyelő adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor, Tanfolyami adminisztrátor, Tanszéki adminisztrátor, Tanulmányi adminisztrátor, Ügyészségi adminisztrátor, Üzemírnok, Gépíróasszisztens, Számítógépes szövegszerkesztő, Adatrögzítő, Adatrögzítő adminisztrátor, Pénzintézeti adatrögzítő, Számítógépes adatrögzítő, Munkaügyi nyilvántartó, Munkaügyi ügyintéző, Személyi adat nyilvántartó, Személyi nyilvántartó, Személyzeti adminisztrátor, Tagnyilvántartó, Tanuló nyilvántartó, Iktatásirányító, Irodai ügyvitel-irányító, Irodakoordinátor, Személyi titkár.

A munkaterület rövid jellemző leírása: Az irodai titkár képes számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni; külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni; számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat; ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat; ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat; ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni; megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven; ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven; leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

Tantárgyak: Gépírás és iratkezelés gyakorlat, Levelezési ismeretek, Levelezési ismeretek gyakorlat, Kommunikáció alapjai, Üzleti kommunikáció gyakorlat, Gazdasági alapismeretek, Jogi ismeretek, Vállalkozási ismeretek, Üzleti adminisztráció gyakorlat, Ügyviteli ismeretek, Rendezvény és program dokumentáció alapjai, Rendezvény és program dokumentáció a gyakorlatban, Hivatali protokoll ismeretek, Szakmai idegen nyelv gyakorlat, Munkahelyi egészség és biztonság, Foglalkoztatás I-II.

Jelentkezés feltétele: érettségi, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés

Képzés időtartama: ügyvitel ágazati érettségivel 1 év, egyébként 2 év

Felvételi keretszám: 15 fő

 

 

Jelentkezés:

 

az iskola által rendszeresített jelentkezési lapon

(az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium titkárságán beszerezhető

vagy ide kattintva PDF formátumban letölthető).

 

A benyújtás határideje: 2017. július 31. (pótjelentkezés: 2017. augusztus 10.)

 

Felvételi tájékoztató letöltése

 

Bővebb felvilágosítás Naár János igazgatóhelyettestől kérhető.

47/521-104, 47/521-055, 20/336-2310

info@katolikuskeri.hu