TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068
Újszerű pedagógiai ismeretek megszerzésére irányuló képzéseken való részvétel az
V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában

Jelen honlappal ezen pályázat előrehaladását igyekszünk bemutatni a 2010. július 1. - 2012. június 30. közötti időszakban.

Résztvevő szervezetek

ÚJ SZÉCHENYI TERV

Az ÚJ SZÉCHENYI TERV logója


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség logója


ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint közreműködő szervezet

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. logója


V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
mint kedvezményezett

V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola


Az ÚJ SZÉCHENYI TERV logója

Lezárult a TÁMOP 3.1.5-ös projekt

Az V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2010. július 1-én kezdte meg az „Újszerű pedagógiai ismeretek megszerzésére irányuló képzéseken való részvétel az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában” című projektjét. Az elmúlt két évben az iskola 3 pedagógusa (Bihari Sándorné, Gecse Istvánné, Szaláncziné Tamás Ilona) befejezte a választott képzést és szakirányú továbbképzési, illetve szakvizsgázott pedagógusi végzettséget szerzett.

Az új szakképesítésüknek megfelelően a 2012/2013-es tanévtől a megszerzett diplomájukat fogják hasznosítani az iskolában. A projekt fenntartási időszakában (3 év) külön terv szerint fognak dolgozni, hasznosítani a megszerzett ismereteket.
A hasznosítási zárótanulmány itt olvasható

 

Gecse Istvánné megszerezte diplomáját

Gecse Istvánné a Debreceni Egyetem Mentortanári képzésének követelményeit teljesítette a szakvizsgára felkészítő képzés során. Az elkészített szakdolgozatának védése, illetve az államvizsga során Szakvizsgázott pedagógus (mentortanár) végzettséget szerzett.
Diplomamunkájának prezentációja itt megtekinthető
Diplomája itt megtekinthető

 

Belső tudásmegosztó előadásra került sor

A TÁMOP 3.1.5 pályázati program keretében a tanulmányokat folytató 3 pedagógus az iskola tantestülete előtt számolt be a megszerzett ismeretekről. Mindhárman bemutatták, hogy képzésük milyen főbb ismeretekre terjedt ki, s hogy ezeket az ismereteket a jövőben hogyan kívánják felhasználni az oktató-nevelő munkában.
Képek a tudásmegosztó előadásról és az azt követő kötetlen beszélgetésről

 

Gecse Istvánné elkészítette szakdolgozatát

Gecse Istvánné kolléganő 2 éves képzésben vett részt a TÁMOP 3.1.5-ös pályázati program keretében. Számára most érkezett el az idő a tanulmányok lezárásaként elkészíteni szakdolgozatát. Diplomamunkájának címe: A magyar közoktatás két törvény határán, különös tekintettel a szakképzésre. A dolgozat védésére és az államvizsga másik részének teljesítésére majd 2012. június hónapban kerül sor.
A szakdolgozat tartalma itt olvasható

 

Gecse Istvánné megkezdte tanulmányainak második szakaszát

Gecse Istvánné a Debreceni Egyetem Mentortanári képzésnek második tanévére is beiratkozott. Tanulmányait továbbra is a TÁMOP 3.1.5 pályázati kiírásnak és a képzési követelményeknek megfelelően folytatja. A tanulmányainak várható befejezése: 2012. június hónap.

 

Bihari Sándorné megszerezte diplomáját

Bihari Sándorné a Kodolányi János Főiskola Pedagógiai intézményértékelési szakán szakirányú továbbképzés keretében sikeresen megvédte szakdolgozatát és államvizsgát tett 2011. június 25-én.
A szakdolgozat védéséhez készített prezentáció itt található.
Diplomája itt megtekinthető

 

Szaláncziné Tamás Ilona megszerezte diplomáját

Szaláncziné Tamás Ilona kolléganő számára 2011. június 20-án lezárult az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus szakán végzett tanulmánya. Sikeres államvizsgát tett, s megszerezte a képzésnek megfelelő végzettséget.
Az általa készített zárótanulmány prezentációja itt megtekinthető
Diplomája itt megtekinthető

 

Szaláncziné Tamás Ilona elkészítette záró tanulmányát

Szaláncziné Tamás Ilona számára Záró tanulmány készítése volt kötelező a tanulmányok lezárásaként. A kolléganő által elkészített dolgozat címe: Pályaválasztás az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 12. évfolyamán. A dolgozat iskolánk 12. évfolyamos diákjainak pályaválasztási szokásaival, döntéseivel foglalkozik.
A záró tanulámány tartalma itt olvasható

 

Bihari Sándorné elkészítette szakdolgozatát

A pedagógiai intézményértékelés tanácsadó képzésre járó Bihari Sándorné elkészítette szakdolgozatát a leadási határidőre (március 31.). A szakdolgozat címe: Intézményi önértékelés indikátorok segítségével. A szakdolgozatban a kolléganő iskolánk teljeskörű önértékelését készítette a szakképző iskolákra kidolgozott indikátorrendszer alapján.
A szakdolgozat tartalma itt olvasható

 

Aláírásra került a módosított Támogatói Okirat

A fenntartó váltás miatt kezdeményezett Okirat módosítási folyamat lezárult és aláírásra került mindkét fél részéről a módosított Támogatói Okirat 2012. február 2-án. Ezzel a 2010-ben megkezdett TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068-as kódszámú pályázat kedvezményezettje az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola lett.
Módosított támogatói okirat itt megtekinthető

 

Új fenntartója van az iskolának

2011. szeptember 1-től az iskolának új fenntartója lett. Az új fenntartó, az Egri Főegyházmegye megismerte a TÁMOP 3.1.5 pályázati kiírást és az iskola pályázatát, ezek alapján kötelezettséget vállalt a pályázat folytatására és befejezésére. A szerződésmódosítás előkészítése megkezdődött.

 

A pedagógusok a képzési követelményeknek megfelelően teljesítenek

Mindhárom pedagógus a saját szakjának megfelelő ütemezésben és követelmények szerint jár a felsőoktatási intézménybe, teszi le vizsgáit.
Bihari Sándorné a Kodolányi János Főiskola Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó képzésére jár. (Képek a képzésről)
Szaláncziné Tamás Ilona az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus képzésén teljesítési kötelezettségeit. (Képek a képzésről)
Gecse Istvánné a Debreceni Egyetem Mentortanári szakvizsgás képzésre jár. (Képek a képzésről)

 

Beszerzésre kerültek a tanári lap-topok

A pályázat lehetőséget biztosított az intézmény és a pedagógusok számára, hogy a tanulást és a megszerzett tudás további hasznosítását segítendő egy-egy lap-top-ot vásároljon a pályázatban részt vevő tanároknak. Három olyan eszköz beszerzésére került sor, amelynek gyártója rendelkezik ISO 14001-es környezetvédelmi szabvánnyal. Az intézményünk ezen döntésében is a környezeti fenntarthatósági elveknek megfelelő működését bizonyítja.
Az eszközökről fényképeket itt tekintheti meg.

 

Elkészültek a projekt tájékoztató táblái

A pályázatban vállaltaknak megfelelően, a tájékoztatási kötelezettségek előírásait figyelembe véve elkészültek az un. Tájékoztató táblák.
Az un. C típusú tábla kihelyezésre került az iskolában, a D típusú tábla a projekt befejezésével kerül majd ki jól látható helyre.
Fényképek a táblákról itt.

 

Projektnyitó rendezvényen mutatkoztak be a továbbképzési programba bevont pedagógusok

Az intézmény fontosnak tartja, hogy a közvélemény is tájékozódhasson arról, hogy a pedagógusok hol, hogyan bővítik ismereteiket. Ezért a projekttel kapcsolatos nyitórendezvényre került sor. A rendezvényre meghívtuk az iskola dolgozóit, más oktatási intézmények, illetve az írott és elektronikus sajtó munkatársait. A rendezvényen a képzésbe bevont kollégák ismertették, hogy a jövőbeni képzésük milyen tartalommal fogja bővíteni tudásukat, illetve azt majdan hogyan fogja az iskola hasznosítani.
A rendezvény meghívója
Zemplén Tv híradása
Megjelent újságcikk
Képek a rendezvényről
Sajtóközlemény

 

Elkészült a projekt alapító dokumentuma

A megérkezett Támogatói okirat, a pályázati dokumentáció alapján elkészült a Projekt Alapító Dokumentuma. E dokumentum a pályázat legfontosabb elemeinek, paramétereinek bemutatására szolgáló dokumentum. (Projekt Alapító Dokumentum)

 

Aláírásra került a Támogató Okirat

2010. március 29-én az Oktatási Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága aláírta az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 azonosítójú pályázatának Támogató Okiratát. Így intézményünk 11.280.376 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert három pedagógusának képzésére
A támogatói okirat megtekinthető itt

 

Az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola beadta pályázatát

2010. január 19-én az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola beadta pályázatát a TÁMOP 3.1.5-09/A/2-es kódjelű pályázati kiírásra. Az „Újszerű pedagógiai ismeretek megszerzésére irányuló képzéseken való részvétel az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában” című pályázatban iskolánk vállalta, hogy a 2010/2011-es és a 2011/12-es tanévben három pedagógusa szakirányú továbbképzésen, illetve szakvizsgával záruló képzésen bővíti ismereteit.