KÖZZÉTÉTELI LISTA

2017/2018. tanév

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
23. § (1) és (3) bekezdése alapján

1.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján)

2.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

4.

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

5.

Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban

6.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

7.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

8.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

9.

Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

10.

Az intézmény nyitva tartásának rendje

11.

Tanév helyi rendje - 2017/2018-as tanév

12.

Elérhetőségek

13.

A vezetői ügyelet rendje a 2017/2018-es tanévben

14.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

15.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

16.

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke (intézményegységenként)

17.

A szervezeti és működési szabályzat, a házirendet és a pedagógiai program

18.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatók (Óvodába, 1. osztályba, 9. évfolyamra, 1/13. évfolyamra)