KÖZZÉTÉTELI LISTA

2013/2014. tanév

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
23. § (1) és (3) bekezdése alapján

1.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján)

2.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

4.

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

5.

Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban

6.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

7.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

8.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

9.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

10.

Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

11.

Az intézmény nyitva tartásának rendje

12.

Tanév helyi rendje - 2013/2014-es tanév

13.

Elérhetőségek

14.

A vezetői ügyelet rendje a 2013/2014-es tanévben

15.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

16.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

17.

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke (intézményegységenként)

18.

A szervezeti és működési szabályzat, a házirendet és a pedagógiai program

19.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatók (1. osztályba, 9. évfolyamra, 1/13. évfolyamra)