NTP-MKÖ-14-0232
A KÖZÉPKORI ÚJHELY EMLÉKEI

Jelen honlappal ennek a pályázatnak az előrehaladását igyekszünk bemutatni a 2015. május 1. - 2015. június 30. közötti időszakban.

Résztvevő szervezetek

TÁMOGATÓ

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA logója


TÁMOGATÁSKEZELŐ

A EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ logója


KÖZREMŰKÖDŐ

Az OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET logója


V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium
mint kedvezményezett

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium


A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM logója

Projektzárás a Keriben

2015. június 12-én az V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium tanulói tanáraik vezetésével a három nap történéseiről, a régészeti ásatás menetéről egy kis iskolai kiállítást készítenek. Fotók és rajzok segítségével mesélik el a feltárás izgalmas eseményeit. A kiállítási anyaga az iskola aulájában lesz látható.
Képek a projektzáró kiállításról

 

Bekapcsolódnak a kerisek a Várhegyen folyó ásatásokba

1. nap
2015. június 8-án az V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola 15 tanulója és 2 mentortanára dr. Ringer István vezetésével nagy lelkesedéssel kezdi meg a 3 háromnapos régészeti feltáró munkáját az újhelyi Várhegyen. A programba bevont diákok a régész-szakértő által meghatározott helyszínen, a vár egy korábban még nem kutatott részén egy ásatási szelvényt tárnak fel.” Egy kutatási szondát” készítenek, melynek célja a várfal és az estleges tárgyi leletanyag megtalálása, továbbá a járószint(ek) meghatározása. A munkát nehezítő nagy hőség ellenére leletanyag szempontjából már az első nap is rendkívül sikeres, nagy számba kerülnek elő ugyanis középkori kerámiamaradványok, állati csontok és vasszögek. A feltárás mellett a Keri diákjai tereptisztítást is végeznek a szelvény környezetébe, hogy a későbbi feltárási munkákat megkönnyítsék. Délután a Várhegy Üdülőben, a csoport szálláshelyén sportprogramok (foci, kosárlabda) következnek.
2. nap
2015. június 9-én a kutatás második napja. Továbbra is nagy hőség van a Várhegyen, de már enyhe szellő könnyíti meg az ásatásban résztvevők munkáját. Folyamatosan fénykép- és videofelvételek készülnek az eddigi munkálatokról. Miglécz Zoltán, iskolánk 10. a osztályos tanulója pedig rajzokkal dokumentálja a vár maradványait és az előkerült leletanyagot. 12 óra környékén a vártnál korábban sikerült megtalálni a középkori várfal maradványát. A leletanyag mellett ez tekinthető a kutatás legnagyobb eredményének. Délután a Várhegy Üdülőben a Sátorelő Íjászklub tart a honfoglalás kori magyar harcművészetről, életmódról előadást. Majd a programban résztvevő tanárok és diákok kipróbálják az íj használatát. Este közös szalonnasütés zárja a hosszúra nyúlt és eredményes napot.
3.nap
2015. június 10-re, az utolsó napra már csak a megtalált várfal kiásása, láthatóvá tétele, az ásatási szelvény mélyítése a további tereptisztítás maradt hátra. A háromnapi kemény fizikai munkától kicsit elfáradt csoport mégis gyorsan fejezi be a munkáját. Elkészülnek az utolsó fénykép- és videofelvételek és rajzok a megtalált leletekről, majd pedig közösen levonulunk a Várhegyről. Még egy utolsó közös ebéd következik, majd gyalogosan visszatérünk a városba. Elégedettek lehetünk, hiszen eredményes 3 nap van a régésztábor résztvevői mögött.
Képek a régészeti feltárásról

 

Kerisek a sárospataki Rákóczi Múzeumban

2015. június 4-én a tehetséggondozó programba bevont diákok és tanáraik a sárospataki MNM Rákóczi Ferenc Múzeumába látogattak. Miután a tanulók megtekintették a Rákóczi-várat, a mellette lévő nemrég feltárt és rekonstruált I. Rákóczi György ágyúöntő műhelyét látogatták meg. A rendkívül érdekes koraújkori ipartörténeti és hadtörténeti emlékkel való megismerkedés hasznos a műhelyfoglalkozás-sorozathoz köthető kötelező programeleme volt a pályázatnak. A tanulóknak alkalmuk volt az életmódtörténeti (főúri élet) építészet- és ipartörténeti ismereteik elmélyítésére.
A múzeumlátogatás során készült fotók

 

Kerisek látogatása az újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba

2015. június 1-én 15 diák két mentortanár kíséretében a tehetséggondozó műhelyfoglalkozás-sorozat kötelező elemeként a Kazinczy Ferenc Múzeumot látogatta meg, ahol dr. Ringer István az újhelyi vár régészeti feltárásáról tartott előadást. Ezután pedig az „Egy eltűnt vár nyomában Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen” című állandó kiállítást és a „Középkori várak- Virtuális vártúrák” című időszaki kiállítást tekintették meg a diákok és tanáraik. Az előadás, illetve a kiállítások és a régész-szakértő magyarázatai már azt a célt szolgálták, hogy a diákok felkészülten legyenek képesek a várhegyen folyó ásatási munkálatokba bekapcsolódni, illetve a megszerzett helytörténeti és építészettörténeti ismereteket, tudáselemeket tágabb összefüggésben is értelmezni.
Képek a Kazinczy Ferenc Múzeumban tett látogatásról

 

Tehetséggondozó pályázatot nyert a Keri

A nemzeti tehetségprogram keretében az V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola sikeresen pályázott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” címmel kiírt pályázaton. Az elnyert támogatásról szóló, s mintegy 495 ezer forint vissza nem térítendő pályázati összeget tartalmazó szerződést az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő képviselője 2015. május 27-én látta el kézjegyével.
A középkori Újhely emlékei (NTP-MKÖ-14-0232) címmel elnyert pályázat célja, hogy a programban résztvevő tanulók helytörténeti-művelődéstörténeti ismeretei elmélyüljenek, a vizuális kompetenciáik fejlődjenek, továbbá képesek legyenek együttműködni egy nagyobb feladat teljesítése érdekében. A fenti célokat a régészeti feltárásban való közreműködéssel, múzeumi kiállítások megtekintésével, a feltárt lelőhely közös dokumentálásával (rajz, fotó) és bemutatásával (kiállítás) kívánjuk elérni.
A program további céljai közé tartozik, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget adjon a helytörténet mélyebb megismerésére és egyben a megszerzett ismeretek tágabb történelmi összefüggésbe való beillesztésére, a projekt során ugyanis lehetővé válik a történelmi tárgyi forrásokkal való megismerkedés, régészeti kutatásba való bekapcsolódás, mindez pedig élményszerűvé teszi a történelmi ismeretek feldolgozását.
A pályázati programot az iskola a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum, mint partnerintézmény szakmai támogatásával kívánja megvalósítani. A program régész-muzeológus szakértője dr. Ringer István lesz, aki már hosszú évek óta folytat ásatásokat a sátoraljaújhelyi Várhegyen. Az ő szakmai irányítása mellett iskolánk 15 tanulója és két mentortanára, Boross Sándor és Kosárkó László vesz részt mintegy három napon át a vár kutatásában, régészeti feltárásában.