NTP-MKÖ-16-0085
KÖZÉPKORI HARCÁSZAT, KÖZÉPKORI VÁRAK ZEMPLÉNBEN

Jelen honlappal ennek a pályázatnak az előrehaladását igyekszünk bemutatni a 2016. július 1. - 2017. június 30. közötti időszakban.

Résztvevő szervezetek

TÁMOGATÓ

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA logója


TÁMOGATÁSKEZELŐ

A EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ logója


KÖZREMŰKÖDŐ

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium
mint kedvezményezett

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium


A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM logója


 

Projektzáró kiállítás a Keriben

2017. június 8-án megnyílt az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium tanulói a tanáraik vezetésével készített a Középkori harcászat, középkori várak Zemplénben (NTP-MKÖ-16-0085) című projekt kiállítása az iskola aulájában. A tárlat fotók és rajzok segítségével meséli el a projekthez kapcsolódóan a múzeumi és iskolai foglalkozások mindennapjait, zempléni vártúrát, ésa Várhegyen folyó feltárás izgalmas eseményeit.

A kiállításról készült fotók

 

A projekt végrehajtásáról készült videó

 

Vártúrán a Katolikus kerisek

2017. március 22-én a Katolikus Keri 18 diákja és 3 tanára Középkori harcászat, középkori várak Zemplénben (NTP-MKÖ-16-0085) program keretében vártúrán vettek részt. Az egynapos program során a diákok és tanáraik felkeresték Zemplén legszebb várait! Többek között meglátogatták Füzért, Boldogkő várát, és Regécet is. A szép, napos tavaszi időben rendkívül érdekes volt látni a magas hegyek által övezett középkori erődítményeket, amelyek az utóbbi években komoly felújításon estek át. A kirándulás során megismerkedtünk a középkori főúri kultúra néhány jellemzőivel, továbbá a várépítészet és hadászat legfontosabb kérdéseivel. A rendkívül jó hangulatú kirándulás során Pálházán egy nagyon finom ebédet fogyasztottunk el. Élményekkel és tapasztalatokkal gazdagon tértünk vissza Sátoraljaújhelyre. A kirándulásnak köszönhetően nagy lelkesedéssel tudjuk tovább a munkát vizuális és történelmi „műhelyben”.


A vártúrán készült fotók
FÜZÉR


A vártúrán készült fotók
BOLDOGKŐ


A vártúrán készült fotók
REGÉC

 

Múzeumi foglalkozáson a kerisek

A Középkori harcászat, középkori várak Zemplénben (NTP-MKÖ-16-0085) program keretében az iskolánk 18 diákja és 3 tanára vett részt a sátoraljaújhelyi PIM- Kazinczy Ferenc Múzeum régész-muzeológusának, Dr. Ringer Istvánnak a múzeumi foglalkozásán. A diákok megismerkedtek a sátoraljaújhelyi vár építéstörténetével, a Várhegyen folyó régészeti feltárások menetével és távlati céljaival. A tanulók ízelítőt kaptak a középkori hadviselés, harcászat főbb jellemzőiből, tárgyi emlékeiből. A múzeumlátogatások során sikerült közelebb hozni a tanulókhoz a több évszázada élt emberek gondolkodását, életmódját, hadviselési szokásait.


A foglalkozsokon készült képek


Munkában a vizuális műhely

 

Régészeti feltárások a Várhegyen

1. nap
2017. szeptember 8-án az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda 18 tanulója és 3 tanára dr. Ringer István vezetésével nagy lelkesedéssel kezdi meg a 3 háromnapos régészeti feltáró munkáját az újhelyi Várhegyen. A programba bevont diákok a régész-szakértő által meghatározott helyszínen az ELTE régészhallgatóval közösen bekapcsolódnak feltárási munkálatokba. A munkát nehezítő nagy hőség ellenére leletanyag szempontjából már az első nap is rendkívül sikeres, nagy számba kerülnek elő ugyanis középkori kerámiamaradványok, állati csontok és vasszögek. A feltárás során a Keri diákjai segítve régészhallgatók munkáját tereptisztítást is végeznek az ásatási szelvények környezetébe, hogy a későbbi feltárási munkákat is megkönnyítsék. Délután a Várhegy Üdülőben, a csoport szálláshelyén sportprogramok (foci, kosárlabda) következnek.
2. nap
2016. szeptember 9-én kutatás második napján továbbra is nagy hőség van a Várhegyen, de egy kis enyhe szellő könnyíti meg az ásatásban résztvevők munkáját. Folyamatosan fénykép- és videofelvételek készülnek az eddigi munkálatokról. Migléc Zoltán, iskolánk 12. a osztályos tanulója pedig rajzokkal dokumentálja a vár maradványait és az előkerült leletanyagot. Az ásatás során vár belső helyiségeit sikerül feltárni és rekonstruálni a járószintet. Délután a Várhegy Üdülőben a Sátorelő Íjászklub tart a honfoglalás kori magyar harcművészetről, életmódról előadást. Majd a programban résztvevő tanárok és diákok kipróbálják az íj használatát. Este közös szalonnasütés zárja a hosszúra nyúlt és eredményes napot.
3. nap
2016. szeptember 10., az utolsó napra már csak a korábban megtalált vár belső helyiségeinek a kiásása, láthatóvá tétele, és az ásatási szelvény mélyítése, a további tereptisztítás maradt hátra. A háromnapi kemény fizikai munkától nagyon elfáradt acsoport, mégis gyorsan befejezzük a munkát. Elkészülnek az utolsó fénykép- és videofelvételek és rajzok a megtalált leletekről, majd pedig közösen levonulunk a Várhegyről. Még egy utolsó közös ebéd következik, majd gyalogosan visszatérünk a városba. Fáradtak vagyunk, de egyben elégedettek is, hiszen eredményes 3 nap van a régésztábor résztvevői mögött.


A régészeti feltárásról készült fotók

 

Tehetséggondozó pályázatot nyert a Katolikus Keri

A nemzeti tehetségprogram keretében az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda sikeresen pályázott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
Legalább 60 órás tanórán kívüli, hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló, tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósításacímmel kiírt pályázaton. Az elnyert támogatásról szóló, vissza nem térítendő pályázati összeget tartalmazó szerződést az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő képviselője látta el kézjegyével. A Középkori harcászat, középkori várak Zemplénben (NTP-MKÖ-16-0085) címmel elnyert pályázat célja, hogy a programban résztvevő tanulók helytörténeti-művelődéstörténeti ismeretei elmélyüljenek, a vizuális kompetenciáik fejlődjenek, továbbá képesek legyenek együttműködni egy nagyobb feladat teljesítése érdekében. A fenti célokat a régészeti feltárásban való közreműködéssel, zempléni várak (Regéc, Füzér, Boldogkő) meglátogatásával és a múzeumi órákon való részvétellel és kiállítások megtekintésével, továbbá a feltárt lelőhely közös dokumentálásával és bemutatásával (kiállítás) kívánjuk elérni.
A program további céljai közé tartozik, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget adjon a helytörténet mélyebb megismerésére és egyben a megszerzett ismeretek tágabb történelmi összefüggésbe való beillesztésére, a projekt során ugyanis lehetővé válik a történelmi tárgyi forrásokkal való megismerkedés, régészeti kutatásba való bekapcsolódás, a tárgyi emlékek vizuális feldolgozása, mindez pedig élményszerűvé teszi a történelmi ismeretek feldolgozását.
A pályázati programot az iskola a sátoraljaújhelyi PIM- Kazinczy Ferenc Múzeum, mint partnerintézmény szakmai segítségével kívánja megvalósítani. A program régész-muzeológus szakértője dr. Ringer István lesz, aki már hosszú évek óta folytat ásatásokat a sátoraljaújhelyi Várhegyen. Az ő szakmai irányítása mellett iskolánk 18 tanulója és három mentortanára, György Éva, Boross Sándor és Kosárkó László vesz részt mintegy három napon át a vár kutatásában, régészeti feltárásában, utána pedig műhelyfoglalkozások keretében a tárgyi emlékek fotó, videó és rajzok formájában történő feldolgozásában.