IMÁK

 

Tanítás előtti ima

 

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,

Adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást

Ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!

Világosítsd meg értelmünket,

Hogy a természetben és az emberi életben

Fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!

Nevelj és alakíts bennünket,

Hogy egész életünkben alkalmasak legyünk

Az igazság szolgálatára,

És így kiérdemeljük az örök élet jutalmát

Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

 

Tanítás utáni ima

 

Urunk, Jézus Krisztus,

Te vagy az Út, amelyen járnunk kell,

Az Igazság, amelyet keresve keresünk,

Az Élet, amely egyetlen boldogságunk.

Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled.

Áldd meg egyházunkat, hazánkat,

Szüleinket és tanárainkat!

Segíts továbbra is,

Hogy úgy szeressük egymást és minden embert,

Ahogy tanítványaidhoz illik!

Add, hogy eredményeink és kudarcaink

Egyformán hozzád vezessenek,

Te pedig vezess minket Atyádhoz,

Akit veled és általad dicsérünk

Most és mindörökké! Ámen.