a kötelező közösségi szolgálatról 2013.06.10

 

A nemzeti köznevelési törvény alapján 2016. január 1-je után az érettségi bizonyítvány kiadásához 50 órás közösségi szolgálat végzése kötelező. Ez a kötelezettség tehát a 9. osztályt a 2012/2013. tanévben kezdőkre vonatkozik első ízben.

Ebből 5 óra felkészítő foglalkozás, 5 óra záró foglalkozás, 40 óra munka tevékenység, melyet 3 tanév alatt kell egyenletesen elosztva teljesíteni, hogy az érettségi tanévében (2015/2016) ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem csak a tanulásra összpontosítani

Évente egy, maximálisan két tevékenységet kérünk megjelölni a jelentkezési lapon. JELENTKEZÉS UTÁN VÁLTOZTATÁS, CSAK ÍRÁSBELI KÉRELEMRE LEHETSÉGES!

A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

  • egészségügyi: fizikai-lelki segítségnyújtás

  • szociális és jótékonysági: idős emberek segítése, mentális egészséget támogató tevékenység

  • oktatási: óvoda, bölcsőde, iskola, idősek otthona

  • kulturális és közösségi, egyházi: kulturális program szervezés, óvoda, iskola, katonai sírgondozás, múzeum, könyvtár, Újhelyi Diákok Baráti köre, önkormányzat, művelődési központ

  • környezet- és természetvédelemi: önkormányzat, tájvédelmi körzet, nemzeti park, erdészet, civil vagy szakmai szervezet, Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány, Városszépítő Egyesület

  • polgári és katasztrófavédelmi: helyi katasztrófa védelem, tűzoltóság

  • közös sport- és szabadidős tevékenység: óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel. Közös programok, ünnepek.

A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladat-ellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.

A tanulóknak szolgálati naplót kell vezetni. A közösségi szolgálat során a tanuló köteles „közösségi szolgálai napló”-t vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, továbbá lehetősége van a tapasztalatairól rövid beszámolót írni.

A közösségi szolgálat teljesítése után a fogadó intézmény igazolást ad ki a diák számára, melyet le kell adni az iskolában.
Letölthető: http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6lt%C3%A9sek

1 óra közösségi szolgálat 60 perc. Utazással eltöltött idő nem számít bele

  • 16 évesnél fiatalabb diák esetében napi 3 óra, heti 12 óra lehet tanítási szünetben, tanítási időben napi 2 óra, heti 6 óra

  • szombat, vasárnap is lehet (3óra)

  • 16 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb napi 4,5 óra, heti 18 óra lehet—a munka végzése és kezdése között 14 óra pihenőidőnek kell lenni

A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. Illetve külföldön nem végezhet.

Szakmai feladatokat, amelyhez képzettség szükséges, nem végezhetnek a diákok, ilyen tevékenység végzése, végeztetése tilos. ők nem helyettesíthetik a szociális, egészségügyi képzettségű dolgozókat. Ők csak segítő tevékenységeket végezhetnek, amelyek szakképzettséget nem igényelnek.

Támogathatóak a közintézmények, közterületek vagy más köznevelési, szociális intézmény állagmegóvását szolgáló tevékenységek, különösen azok, amelyeket a diákok/gyerekek/időskorúak használnak és e használat során amortizálódtak (pl. kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás), azonban ezeknek a tevékenységeknek a mértéke nem lehet olyan fokú, amelyek már a fenntartó kötelességi körébe tartoznak.

A távoli lakhelyen élőknek célszerű a jelentkezési lap kitöltése előtt konkrétan érdeklődni, hogy vállalnak-e önkéntes közösségi szolgálatot végző fiatalt pl. önkormányzat.

További információk: A www.kozossegi.ofi.hu oldalon találhatók

Jó munkát kívánok!

Szabóné Hornyák Emőke közösségi koordinátor