advent 2012.12.02

 

Az advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésből ered, amelynek magyar jelentése „az Úr eljövetele” vagy rövidebben „Úrjövet”. Az advent (ádvent) a karácsonyt megelőző várakozás, az Úr kegyelemhozó eljövetelére, Krisztus születésének ünnepre való felkészülés időszaka, ugyanakkor a második eljövetelre is irányítja figyelmünket.

Ebben az időben sokszor felhangzik a csodálatos gregorián himnusz: „Rorate, coeli desuper, et nubes pluant justum” magyarul „Harmatozzatok, egek onnan felülről, és felhők hozzák az igazat”. (Ez hallható a hangszórókból az oldal bezárásáig.) Régi szokás templomainkban, hogy az ádventi hétköznapokon hajnali, úgynevezett rorate misét végeznek.

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól (más viszonyításban Szent András apostol napjához legközelebb eső vasárnaptól) karácsonyig terjedő időszak. Négy hétből áll, a negyedik többnyire csonka. A katolikus templomokban ebben az időszakban nem díszítik virággal az oltárt.

Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti:
• a keresztény egyházi év kezdetét;
• a karácsonyi ünnepkör kezdetét, amely vízkeresztig (január 6-ig) tart;
• az adventi időszak kezdetét.

Advent első vasárnapjának dátuma évről évre változik, de mindig november 27. és december 3. közötti időszakra, a negyedik, utolsó vasárnapja pedig december 18. és december 24. közé esik.

Advent első vasárnapja – A liturgikus szín a viola (lila): a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila. (Az advent mellett a nagyböjti időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában.)

Advent második vasárnapja – Színe hasonlóképpen a lila. Számos helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól.

Advent harmadik vasárnapja – Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja.

Advent negyedik vasárnapja – Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon.

Az advent lelki mesterei:
Izaiás próféta, a vágyakozás tanítója: "Harmatozzatok, egek, onnan felülről!" (Iz 45,8)
Keresztelő Szent János, a felkészülés tanítója: "Készítsétek az Úr útját!" (Mt 3,3)
Szűz Mária, az önátadó, alázatos várakozás tanítója: "Legyen nekem a te igéd szerint!" (Lk 1,38)

Az adventi lelkület jellemzői:
• Saját gyengeségünk, megváltásra való rászorultságunk tudata, mert "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak megkegyelmez" (Jak 4,6).
• Bűnös múltunk elutasítása, állandó fohászkodás Isten irgalmáért: "Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat!" (Zsolt 84,8).
• Figyelmes, éber várakozás, reménykedő virrasztás: "Virrasszatok, mert amely órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia!" (Mk 13,35).

Az advent sajátos gyakorlatai:
Csönd, elmélkedés, imádság – Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá, vegyünk részt a rorate miséken. (Az adventi időszakban régen nem tartottak bálokat és lakodalmakat.)
Készülés Karácsonyra – Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti szellem.
Bűnbánat – A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki lelkünket minden szennytől.

Sajátos szimbóluma az adventi időszaknak az adventi koszorú, amely ugyan nem liturgikus jelkép, de segítheti elmélyülésünket. A „szabályos” koszorú fenyőből készül, rajta három viola és egy rózsaszín gyertyával. Más díszek is rákerülhetnek, de azok már nem tartoznak a lényeghez. A katolikus templomokban és családi otthonokban egyaránt elhelyezik, és a négy adventi vasárnap mindig eggyel több gyertyát gyújtanak. A gyertyagyújtást közös énekkel, szentírási szakaszok felolvasásával és közös imádsággal végzik. Mi az iskolában hétfőn reggel a tanítás előtt végezzük ezt a szertartást.

(NAJ)

Az adventi gyertyagyújtás képei