ideiglenes felvételi rangsor - 2017.03.10

A felvételi vizsga utolsó eseményeként 2017. február 21-én került sor az iskolánkba jelentkező nyolcadikosok szóbeli meghallgatására, melynek keretében a jelentkező motiváltságát és kommunikációs képességét, valamint az általános műveltsége szintjét mértük. A meghallgatásra három bizottságot szerveztünk. Valamennyi bizottság megállapította, hogy a jelentkezők túlnyomó többsége kellő tájékozottsággal bírt a választott szakot illetően és ennek birtokában céltudatosan választott szakirányt.

Elutasításra csak azok a jelentkezők kerültek, akik nem rendelkeznek azzal a felkészültséggel, amely elengedhetetlenül szükséges a középiskolai tanulmányok megkezdéséhez. A követelményeknek megfelelő tanulókat a hozott és a felvételi vizsgán szerzett pontszámok együttes összege alapján rangsoroltuk. A hozott pontszám öt általános iskolában tanult tantárgy eredményei (7. osztály év végi és 8. osztály félévi: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) alapján került kiszámításra (max. 50 pont). A szerzett pontszám az írásbeli felvételi eredménye (max. 100 pont) és a szóbeli meghallgatáson kapott pontok (max. 50 pont) összegzésével keletkezett.
 

Rangsorok megtekintése:

01 Közgazdaság ágazat

02 Informatika ágazat

03 Ügyvitel ágazat

04 Gimnázium

 

 

Tisztelt Szülők!

Miután megtekintették a rangsort, engedjék meg, hogy segítsünk annak értelmezésében illetve értékelésében.

Amennyiben gyermekük a rangsorban az 1-34. sorszámon szerepel, úgy amennyiben az adott szakot jelölte meg első helyen a jelentkezési lapon, felvételt nyert.

Akkor sem kell kétségbeesniük, ha a sorszám magasabb mint 34, mert a sorban előttük állók között vannak olyanok is, akik más iskolába nyernek majd felvételt, illetve a mi iskolánkban egy első helyen megjelölt másik szakra vesszük majd fel, így a gyermekük a rangsorban előbbre sorolódik és felvételt nyer iskolánkba.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy 2017. március 16-án és 17-én az általános iskolában módosítsák a tanulói adatlapon az középiskolák sorrendjét. Ha nem az iskolánkat írta első helyre, de szeretné, ekkor még változtathat!

Amennyiben az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnáziumot jelölték meg első helyen, ne változtassanak a sorrenden akkor sem, ha más iskolában kedvezőbb helyen áll gyermeke.

Március 17-éig munkanapokon 13-15 óra között ügyeletet tartunk, ha kérdése lenne a módosítással vagy a rangsorral kapcsolatban (Tel.: 47/521-104).

Köszönjük Önöknek, hogy megtiszteltek bennünket bizalmunkkal, amikor gyermeküket iskolánkba irányították!