ideiglenes felvételi rangsor 2014.02.21

A felvételi vizsga utolsó eseményeként 2014. február 19-én került sor az iskolánkba jelentkező nyolcadikosok szóbeli meghallgatására, melynek keretében a jelentkező motiváltságát és kommunikációs képességét, valamint az általános műveltsége szintjét mértük. A meghallgatásra három bizottságot szerveztünk. Valamennyi bizottság megállapította, hogy a jelentkezők túlnyomó többsége kellő tájékozottsággal bírt a választott szakot illetően és ennek birtokában céltudatosan választott szakirányt.

Elutasításra csak azok a jelentkezők kerültek, akik nem rendelkeznek azzal a felkészültséggel, amely elengedhetetlenül szükséges a középiskolai tanulmányok megkezdéséhez. A követelményeknek megfelelő tanulókat a hozott és a felvételi vizsgán szerzett pontszámok együttes összege alapján rangsoroltuk. A hozott pontszám öt általános iskolában tanult tantárgy eredményei (7. osztály év végi és 8. osztály félévi: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) alapján került kiszámításra (max. 50 pont). A szerzett pontszám az írásbeli felvételi eredménye (max. 100 pont) és a szóbeli meghallgatáson kapott pontok (max. 50 pont) összegzésével keletkezett.

Minden szakon két ragsort tettünk közzé:

1.      Szűkített: csak azok adatait tartalmazza, akik az adott szakot iskolánkban első helyen jelölték meg

2.      Teljes: minden – az adott szakot választó – tanuló adatait tartalmazza, függetlenül attól, hogy hányadik helyen jelölte meg

 

Felvételi keretszámok:

Közgazdaság szakmacsoport

35 fő

Informatika szakmacsoport

35 fő

Ügyvitel szakmacsoport

35 fő

Gimnázium

35 fő

 

Rangsorok megtekintése:

01 Közgazdaság szakmacsoport

02 Informatika szakmacsoport

03 Ügyvitel szakmacsoport

04 Gimnázium

 

 

Tisztelt Szülők!

Miután megtekintették a rangsort, engedjék meg, hogy segítsünk annak értelmezésében illetve értékelésében.

A felvételi döntés szempontjából a szűkített rangsor a mértékadó. Amennyiben gyermekük a rangsorban az 1-35. sorszámon szerepel, úgy amennyiben az adott szakot jelölte meg első helyen a jelentkezési lapon, felvételt nyert. Akkor sem kell kétségbeesniük, ha informatikai szakmacsoportra vagy gimnáziumi osztályba jelentkeztek első helyen és a sorszám magasabb mint 35, mert a sorban előttük állók között vannak olyanok is, akik más iskolába nyernek majd felvételt, így a gyermekük a rangsorban előbbre sorolódik és felvételt nyer iskolánkba.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy 2014. március 17-én és 18-án az általános iskolában módosítsák a tanulói adatlapon az középiskolák sorrendjét. Ha nem az iskolánkat írta első helyre, de szeretné, ekkor még változtathat!

Amennyiben az V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnáziumot jelölték meg első helyen, ne változtassanak a sorrenden akkor sem, ha más iskolában kedvezőbb helyen áll gyermeke.

Március 18-ig munkanapokon 13-15 óra között ügyeletet tartunk, ha kérdése lenne a módosítással vagy a rangsorral kapcsolatban (Tel.: 47/521-104).

Köszönjük Önöknek, hogy megtiszteltek bennünket bizalmunkkal, amikor gyermeküket iskolánkba irányították!