fakuktációs tájékoztató

 

Tantárgyi fakultációra való jelentkezés a 11. és 12. évfolyamon
a 2017/2018. tanévre


Iskolánk pedagógiai programja alapján tantárgyi fakultációt hirdetünk meg a 11. és 12. évfolyamon az alábbi tantárgyakból:

Emelt szintű érettségire való felkészítés (Fakultáció): heti 2 óra a tantárgy alapóraszámán felül – magyar, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, szakmai tárgy (közgazdaság, ügyvitel, informatika), biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika

Közép szintű érettségire való felkészítés (érettségi felkészítő): heti 1 óra a tantárgy alapóraszámán felül - magyar, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, szakmai tárgy (közgazdaság, ügyvitel, informatika), biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika

A tanulóknak 10. évfolyamon május 20-ig minimum +2, maximum +4 óraterhelést kell vállalniuk. A választás két tanévre szól. A fakultációs órákon az emelt szintű vizsgára készítjük fel a diákokat. A csoportok kialakítása a jelentkezések alapján osztály- vagy évfolyamszinten történik.
A középszintű csoportok minimum 8 fő jelentkezésénél indítjuk.

A választott fakultációs órákat ill. az érettségire felkészítő órákat az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. Amennyiben a tantárgyból kötelező óra is van, a tanuló egy közös osztályzatot kap. (Ha már nincs alapórája, akkor a fakultáció külön kerül osztályozásra.)
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A módosításhoz a tanuló és a szülő által aláírt kérelmet kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez. 11. évfolyamon szeptember 8-áig, a 12. évfolyamon az előző tanév május 20-áig. Új fakultáció választása esetén az előző tanév anyagából különbözeti vizsgát kell tenni.

Az érettségi vizsgáról a jelenleg érvényes érettségi- és szakmai vizsgaszabályzat alapján:

Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni:
- gimnáziumban: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv, az ötödik tantárgy választható
- szakgimnáziumban: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv, ágazati szakmai vizsgatárgy. A tanulók érettségi bizonyítványa meghatározott munkakörök betöltésére is jogosít.

A vizsgázók ötnél több (hat, esetleg hét) tárgyból is vizsgázhatnak.

A 11. évfolyam tanulóinak lehetőségük van a tanév tavaszi vizsgaidőszakában előrehozott érettségi vizsgát tenni informatika és idegen nyelv tantárgyakból, amennyiben az iskola pedagógiai programjában előírt követelményeknek eleget tettek.

A tanuló a felkészítéstől függetlenül jelentkezhet majd emelt vagy középszintű érettségi vizsgára.

Kérjük a szülőket és a diákokat, hogy a fentiek figyelembevételével hozzák meg a döntésüket 2017. május 20-áig.

Kérjük a jelentkezést papír alapon (szülői aláírás miatt) illetve elektronikusan is kitölteni az alábbi képre történő kattintással.