2017-1-HU01-KA102-035339
"Keris diákok szakmai tapasztalatszerző útja külföldön” c. ERASMUS+ Szakképzési mobilitási projekt

Jelen honlappal ennek a projektnek az előrehaladását igyekszünk bemutatni a 2017. július 1. - 2018. augusztus 31. közötti időszakban.

Résztvevő szervezetek

TÁMOGATÓ

Az EURÓPAI BIZOTTSÁG logója


TÁMOGATÁSKEZELŐ

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY logója


KÖZREMŰKÖDŐ

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium
mint kedvezményezett

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium


Az ERASUS+ PROGRAM logója

A projekt céljai

A projekt megvalósításával célunk, hogy diákjaink 3 hetes ausztriai gyakorlati lehetőséghez jussanak a tanult szakmájukban. Mivel komplex szakmai érettségit is tenniük kell, a projekt segítené felkészülésüket a vizsgára. Szeretnénk, ha az idegen nyelvi környezetben megszerzett tapasztalatokon túl belekóstolnának a célország kultúrájába, munkamoráljába. Munkaerő-piaci elhelyezkedésüket is segítené ez a tapasztalat, hiszen, a régióban több külföldi befektető is jelen van, akik örömmel vennék, ha külföldi tapasztalatokkal rendelkező fiatal jelentkezne szakmai gyakorlatra vagy állásra.
A régió hátrányos helyzetű, így diákjaink többsége alacsony jövedelemmel rendelkező családból származik.
Önerőből nem lenne lehetőségük diákként külföldi tapasztalatokat szerezni.
A projekt közvetlen célja az informatikai szakmacsoport kiválasztott 15 diákjának ausztriai szakmai gyakorlaton való részvételének biztosítása, ezáltal hozzájárulva szakmai ismereteik fejlődéséhez a következők terén:
- IT terén működő vállalkozás megismerése, működése, nyújtott szolgáltatásai, kapcsolatkialakítás az ügyfelekkel
- Egyedi adatbázis megoldások megismerése és alkalmazásának elsajátítása
- Web alkalmazási fejlesztések, a vállalat által nyújtott web szolgáltatások
A projekt közvetett célja a nemzetközi szakmai gyakorlat révén hozzájárulni az EÚ fejlődéséhez, mint a fenntartható gazdasági fejlődést biztosító fejlett tudásalapú társadalomhoz, magasabb létszámú és minőségileg jobb munkahelyekkel valamint nagyobb társadalmi kohézióval a jelenlegi természeti környezet biztosításával a következő generációk részére.
A projekt tervezett hatásaiból kiemelnénk, hogy a résztvevők megismerik a célország kultúráját, munkamorálját, javul az angol nyelvű szakterminológiájuk, megismerik és elsajátítják a szakma új módszereit, technikáit. Az intézményünk szempontjából fontosnak tartjuk, hogy eredményként bővülnek az ismereteink az ERASMUS+ mobilitási projektekkel kapcsolatosan, javul az oktatók valamint az iskola egészének önbecsülése és nem utolsó sorban az új technikai és technológiai módszereket integrálhatjuk az
oktatásba is.

 

Az első napok a bécsi munkahelyeken

Hétfőn megkezdte szakmai gyakorlatát a 15 keris diák a bécsi munkahelyeken. A Co-Space, az Aus-Training és a Gillom Computer Service mindegyikében tartalmas és testhezálló feladatokat kaptak az informatika szakmacsoportos diákjaink. A projekteken önállóan vagy kisebb csoportokban dolgoznak a mentoraik segítségével, s közben idegen nyelv-tudásukat is fejlesztik, hiszen a feladatokat angol nyelven kell elkészíteniük, angolul vagy németül kell kommunikálniuk a környezetükben dolgozókkal. A főleg programozással, szoftverfejlesztéssel, prezentációkészítéssel, információgyűjtéssel és adatbevitellel kapcsolatos feladatok egész napos elfoglaltságot jelentenek a diákok számára, amely során megtapasztalhatják, milyen egy komoly munkahelyen felelősségteljes munkát végezni, önállóan, vagy másokkal együttműködve dolgozni, problémákat megoldani.
Természetesen nem csak munkából áll az ittlét: a fiatalok napról-napra egyre jobban megismerik Európa egyik legszebb fővárosát, szabadidejükben városnézésen, kulturális programokon vesznek részt.

A szakmai gyakorlaton készült fotók

 

A projekt eredményei

Sajnos a projektben tervezett partnerekkel (WH IT Services GmbH, UBERGRAPE GMBH) nem volt lehetőségünk együttműködni, mivel a munkahelyekben személyi változások történtek és a pályázat sikeres megvalósítása miatt másik fogadó helyeket kerestünk és találtunk. Ezek a következők lettek:
- Gadcon GmbH/Co-Space,
- AusTraining Lern Ziel GmbH,
- Gillot Consulting Services.
Ezek a partnerek szívesen fogadták a tanulóinkat és vállalták, hogy ugyanazt a munkaprogramot valósítják meg, mint amit a korábbi partnerekkel terveztünk meg.

A projekt megvalósításával a résztvevők következő igényeit elégítettük ki:
- a külföldi szakmai gyakorlattal biztosítottuk a tanulók szakmai fejlődését;
- a külföldi szakmai gyakorlat során elsajátíthatták az adott szakma új módszereit, technikáit;
- a külföldi gyakorlat és az idegen nyelv ismerete segíti a tanulóinkat elhelyezkedni a régiónkban található külföldi vállalatoknál;
- a tanulóink munkaerő-piacon való elhelyezkedési esélyeit növeltük a külföldi szakmai ismeretek valamint az Europass Certifikát megszerzése révén;
A projekt közvetlen célját elértük azzal, hogy az informatikai szakmacsoport kiválasztott diákjainak külföldi szakmai gyakorlaton való részvételt biztosítottunk, ezáltal hozzájárultunk szakmai ismereteik fejlődéséhez a következők terén:
- megismerhettek IT vállalkozásokat, azok működését, nyújtott szolgáltatásait, kapcsolatkialakítását az ügyfelekkel
- megismerték az egyedi adatbázis megoldásokat és elsajátították azok alkalmazását
- a gyakorlatban is kipróbálhatták magukat a web alkalmazási fejlesztések, a vállalat által nyújtott web szolgáltatások terén.
Egyúttal a projekt megvalósításával elindultunk azon az úton, mely a tanulóink készségeit és képesítéseit fejleszti, javítja a következő szakmai és egész életen át tartó tanulásukhoz való hozzáállást, kiemeli a szakképesítés fontosságát és erősíti részvételüket az innovációs folyamatokban. A jövőben is szeretnénk tovább haladni ezen az úton.

 

A Zempléni Piac c. lapban megjelent cikk a projektrőlxxxx

xxxx

 

xxx

xxxx

 

xxxx

xxxx